Schoolkrantartikel over ZIEN! voor ouders Geplaatst op 19 juni 2018

Wil je ouders betrekken bij het sociaal-emotioneel functioneren van hun kind op school? Dan is het mooi als ze iets weten over het instrument waarmee jullie dat meten: ZIEN!. Plaats er eens een artikel over in de schoolkrant of schoolgids! We schreven een voorbeeld voor je, dat je zelf nog kunt aanpassen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind gebeurt niet alleen op school. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders betrokken worden bij hoe het kind op school functioneert, en welke interventies mogelijk op school plaatsvinden. Ouders kunnen dan thuis bepaalde vaardigheden ook stimuleren.

In gesprek

Wil je met ouders in gesprek, dan is het goed als je dezelfde taal spreekt. Gebruik je ZIEN!, dan is het goed als ouders dat weten. En als ze ook wat weten over sociale vaardigheden, en betrokkenheid en welbevinden. Dat zorgt ervoor dat ze taal hebben bij het gedrag van hun kind.

Artikel

Wil je ouders op de hoogte brengen van wat ZIEN! is, en wat je precies meet met ZIEN!. Plaats dan eens een artikel in de schoolkrant of schoolgids om ouders wat meer te vertellen. We schreven een voorbeeld dat je hiervoor kunt gebruiken. Het is bewust beschikbaar gesteld in Word, zodat je het zelf nog aan kunt passen naar jullie situatie, of in kunt korten. We schreven ook een versie speciaal voor scholen die gebruikmaken van de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16.

>> Download het schoolkrantartikel
>> Download het schoolkrantartikel voor ZIEN! leerjaar 1-16
 

Meer nieuws

  • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

   Je weet waarschijnlijk wel dat het werken met de meldcode verplicht is voor iedereen die een taak in het onderwijs heeft. Dat betekent dat iedereen die een taak heeft in het onderwijs alert moet zijn op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij leerlingen. Deze meldcode verandert per 1 januari 2019. Lees wat er allemaal verandert!

  • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

   Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

  • De aarde zit bomvol hemel

   Hoe kun je als leraar de inhoud van de schoolvakken samen met je didactische aanpak op zo’n manier inzetten, dat leerlingen meer expliciet verband gaan ervaren met een christelijke kijk op de werkelijkheid? Lector Piet Murre probeert in DRS Magazine een antwoord te formuleren op deze vraag.

  • Vernieuwde handleidingen module leerlijnen

   De handleidingen voor de module leerlijnen zijn recent herzien. Het betreft zowel de handleiding voor de beheerder als voor de leerkracht. De belangrijkste aanpassing betreft de gewijzigde kleuren op het planscherm.

  • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

   Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.