Samenwerking lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam en Driestar hogeschool 22 november 2018

Hogeschool Rotterdam participeert in de reformatorische opleidingsscholen RAOS en HODOS voor vakken die niet aangeboden worden bij Driestar hogeschool, onder andere Frans, aardrijkskunde en natuurkunde.

Studenten die een deel van hun studie volgen binnen RAOS of HODOS zullen met name het pedagogisch-didactische deel van hun opleiding volgen via werkplekleren. Gecertificeerde werkplekbegeleiders, school- en instituutsopleiders zorgen ervoor dat studenten opdrachten en onderzoek in de context van de school kunnen doen. Daarnaast volgen zij hun vakinhoudelijk programma op de lerarenopleiding, die partner is binnen het samenwerkingsverband.
 
Wim Westenberg, manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool: “De reformatorische opleidingsschool RAOS bood alleen opleidingen aan in de vakken die de lerarenopleiding van Driestar hogeschool aanbiedt: Duits, economie, Engels, geschiedenis, Nederlands en wiskunde. Met de uitbreiding van samenwerking met Hogeschool Rotterdam kunnen studenten ook voor andere vakken binnen RAOS en HODOS terecht, zoals Frans, aardrijkskunde, natuurkunde en technische beroepen. Voor christelijke studenten biedt dit meerwaarde omdat zij een deel van hun opleiding nu ook kunnen volgen binnen de christelijk-reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Daar zijn gecertificeerde docenten, begeleiders en opleiders van Hogeschool Rotterdam en Driestar hogeschool bij betrokken. Het thema ‘christelijk leraarschap’ krijgt op deze manier ook in de opleiding van deze studenten voldoende aandacht.”
 
RAOS (Reformatorische Academische Opleidingsschool) is al sinds 2003 een samenwerkingsverband tussen christelijk-reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool. Binnen deze opleidingsschool worden (toekomstige) leraren opgeleid voor werken in het voortgezet onderwijs. HODOS (Hoornbeeck Driestar Opleidingsschool) is een samenwerking tussen het Hoornbeeck College en Driestar hogeschool en leidt studenten op tot leraren in het mbo.
 
Studenten die dit cursusjaar in het eerste jaar van de Hogeschool Rotterdam zijn gestart voor een van deze overige vakken kunnen vanaf januari 2019 instromen in de opleidingsschool. Het nieuwe opleidingsmodel zal in het cursusjaar 2018-2019 verder worden uitgewerkt, waarbij de verwachting is dat studenten van de overige leerjaren zich vanaf cursusjaar 2019-2020 kunnen inschrijven.

Meer nieuws

  • Cursus dyslexiespecialist 2.0 - meld je aan!

   Als intern begeleider en leerkracht voel je je verantwoordelijk om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen op lees- en spellinggebied. Er kunnen allerlei redenen waardoor de ontwikkeling echter stagneert. Als intensivering van begeleiding in de klas niet toereikend is, dan is het wenselijk om te kijken in hoeverre diagnostiek en behandeling nodig zijn. Mogelijk dat er een dieper liggende oorzaak is van de achterstand en gedacht kan worden aan dyslexie. In dit stadium is het belangrijk dat samengewerkt wordt met jeugdzorg. In het goed vormgeven van dyslexiezorg op school is het continuüm van zorg een belangrijke leidraad.

  • Jubileumactie: Bidden met de Schrift voor €7,50

   ‘Ademen is als we gezond mogen zijn op zich niet moeilijk. Dat doen we de hele dag door. Waarom is bidden dan wel zo moeilijk?’. Die vraag stelt ds. A.T. Vergunst in ons nieuwe boek ‘Bidden met de Schrift’. Wil jij het personeel een passend eindejaarsgeschenk geven? Deze praktische handreiking is nu voor slechts €7,50 te bestellen in onze webwinkel.

  • Maakt jouw school ze mediawijs? - vraag onze whitepaper aan (gratis)

   Bij veel scholen staat mediavorming op het netvlies: je kunt er als school niet omheen. Maar hoe pak je het aan? Hoe voorkom je dat het incidentele activiteiten blijft? Hoe krijg je elk teamlid mee? Heel reële vragen! Vraag nu de gratis whitepaper aan die jouw school handvatten biedt om een mediawijze school te worden.

  • Mediawijsheids Challenge 2020 - doet jouw klas mee?

   Vloggers, media-mijders, Insta-fanaten: ze zitten allemaal in je klas. En allemaal hebben ze een gezond portie mediawijsheid nodig. Want hoe voorkom je identiteitsfraude, welke informatie weet Google van jou en wat zijn cookies? Ontdek de mediawijsheid van je klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheids Challenge!

  • Gerrald van Beek: nieuwe onderwijsadviseur

   Sinds 1 augustus 2019 is Gerrald van Beek werkzaam als onderwijsadviseur. Met een ervaring van 13 jaar in het voortgezet onderwijs is hij een mooie toevoeging voor Driestar onderwijsadvies. Graag stellen we Gerrald aan je voor.