Samenwerking lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam en Driestar hogeschool 22 november 2018

Hogeschool Rotterdam participeert in de reformatorische opleidingsscholen RAOS en HODOS voor vakken die niet aangeboden worden bij Driestar hogeschool, onder andere Frans, aardrijkskunde en natuurkunde.

Studenten die een deel van hun studie volgen binnen RAOS of HODOS zullen met name het pedagogisch-didactische deel van hun opleiding volgen via werkplekleren. Gecertificeerde werkplekbegeleiders, school- en instituutsopleiders zorgen ervoor dat studenten opdrachten en onderzoek in de context van de school kunnen doen. Daarnaast volgen zij hun vakinhoudelijk programma op de lerarenopleiding, die partner is binnen het samenwerkingsverband.
 
Wim Westenberg, manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool: “De reformatorische opleidingsschool RAOS bood alleen opleidingen aan in de vakken die de lerarenopleiding van Driestar hogeschool aanbiedt: Duits, economie, Engels, geschiedenis, Nederlands en wiskunde. Met de uitbreiding van samenwerking met Hogeschool Rotterdam kunnen studenten ook voor andere vakken binnen RAOS en HODOS terecht, zoals Frans, aardrijkskunde, natuurkunde en technische beroepen. Voor christelijke studenten biedt dit meerwaarde omdat zij een deel van hun opleiding nu ook kunnen volgen binnen de christelijk-reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Daar zijn gecertificeerde docenten, begeleiders en opleiders van Hogeschool Rotterdam en Driestar hogeschool bij betrokken. Het thema ‘christelijk leraarschap’ krijgt op deze manier ook in de opleiding van deze studenten voldoende aandacht.”
 
RAOS (Reformatorische Academische Opleidingsschool) is al sinds 2003 een samenwerkingsverband tussen christelijk-reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool. Binnen deze opleidingsschool worden (toekomstige) leraren opgeleid voor werken in het voortgezet onderwijs. HODOS (Hoornbeeck Driestar Opleidingsschool) is een samenwerking tussen het Hoornbeeck College en Driestar hogeschool en leidt studenten op tot leraren in het mbo.
 
Studenten die dit cursusjaar in het eerste jaar van de Hogeschool Rotterdam zijn gestart voor een van deze overige vakken kunnen vanaf januari 2019 instromen in de opleidingsschool. Het nieuwe opleidingsmodel zal in het cursusjaar 2018-2019 verder worden uitgewerkt, waarbij de verwachting is dat studenten van de overige leerjaren zich vanaf cursusjaar 2019-2020 kunnen inschrijven.

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.