Samen onderzoeken wat werkt op jouw school, doe je mee? 7 mei 2020

In korte tijd hebben heel veel scholen een complete onderwijsvernieuwing doorgemaakt. Ongelooflijk hoe snel en hoe doordacht dat is gegaan. Nu de scholen weer (gedeeltelijk) opengaan is de vraag: gaan we op de oude voet door, of kunnen we in gang gezette vernieuwingen blijvend benutten?


Daarvoor is tijd en reflectie nodig. Het vraagt om een visie op die vernieuwingen en het is nodig om te weten wat werkt en waarom. Er ligt nu een kans om meer in te spelen op diversiteit in je klas en daar je onderwijs beter op af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kind- en oudergesprekken (of een driehoeksgesprek) en door op een andere manier te gaan differentiëren en meer formatief te handelen.

Samenwerking onderzoekscentrum

Vanuit het onderzoekscentrum willen we scholen hierin graag ondersteunen. Je gaat zelf actief aan de slag en vanuit het onderzoekscentrum helpen we je door inhoudelijke verdieping aan te brengen, door te evalueren en bij te stellen. Zo komen we er samen achter wat werkt op jouw school. Die uitkomsten kunnen benut worden voor je schoolontwikkeling en als meer scholen meedoen, kunnen we ook meer algemene uitspraken doen over de effectiviteit. We gaan dus samen onderzoeken!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in 1 van de thema’s, neem dan contact op met Mirelle de Lange voor ouderbetrokkenheid of Martijn Schumacher voor differentiëren. De onderzoeken worden begeleid door Neely Anne de Ronde, Lector inclusieve klassen.

Meer nieuws

  • Terugblik symposium over pedagogische nalatenschap van dr. M. Golverdingen

   Onveranderd actueel. Dat is het pedagogisch gedachtegoed van dr. Golverdingen ook nu nog, vinden Bram de Muynck en Bram Kunz, respectievelijk lector en onderzoeker bij Driestar educatief. „Maar onze tijd vraagt wel om wat andere accenten.”

  • Download de publieksversie 'Jeugdliteratuur en moraal'

   Docent Janneke de Jong schreef samen met twee collega's uit Zuid-Afrika een artikel over het behandelen van lastige jeugdliteratuur in het onderwijs. Recent is hiervan een publieksversie in het Nederlands verschenen.

  • Wat heeft een appel met wiskunde te maken?

   Er zijn weer vijf nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In deze kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing.

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.