Samen onderzoeken wat werkt op jouw school, doe je mee? 7 mei 2020

In korte tijd hebben heel veel scholen een complete onderwijsvernieuwing doorgemaakt. Ongelooflijk hoe snel en hoe doordacht dat is gegaan. Nu de scholen weer (gedeeltelijk) opengaan is de vraag: gaan we op de oude voet door, of kunnen we in gang gezette vernieuwingen blijvend benutten?


Daarvoor is tijd en reflectie nodig. Het vraagt om een visie op die vernieuwingen en het is nodig om te weten wat werkt en waarom. Er ligt nu een kans om meer in te spelen op diversiteit in je klas en daar je onderwijs beter op af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kind- en oudergesprekken (of een driehoeksgesprek) en door op een andere manier te gaan differentiëren en meer formatief te handelen.

Samenwerking onderzoekscentrum

Vanuit het onderzoekscentrum willen we scholen hierin graag ondersteunen. Je gaat zelf actief aan de slag en vanuit het onderzoekscentrum helpen we je door inhoudelijke verdieping aan te brengen, door te evalueren en bij te stellen. Zo komen we er samen achter wat werkt op jouw school. Die uitkomsten kunnen benut worden voor je schoolontwikkeling en als meer scholen meedoen, kunnen we ook meer algemene uitspraken doen over de effectiviteit. We gaan dus samen onderzoeken!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in 1 van de thema’s, neem dan contact op met Mirelle de Lange voor ouderbetrokkenheid of Martijn Schumacher voor differentiëren. De onderzoeken worden begeleid door Neely Anne de Ronde, Lector inclusieve klassen.

Meer nieuws

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.

  • 75 'bezoekers' online open avond

   Gisteravond vond de tweede online open avond plaats van onze deeltijdopleidingen (pabo, pedagogiek en AD-PEP) en masteropleidingen plaats. 75 virtuele bezoekers schakelden in voor de livestream(s)!

  • Christelijke identiteit in het onderwijs - boekenactie!

   Wij zijn een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat graag een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs. We doen dat onder andere door het uitgeven van boeken. Graag lichten we er vier boeken uit waarin de christelijke identiteit in het onderwijs specifiek naar voren komt. Bestel nu een combinatie van deze boeken met korting!