Samen onderzoeken wat werkt op jouw school, doe je mee? 7 mei 2020

In korte tijd hebben heel veel scholen een complete onderwijsvernieuwing doorgemaakt. Ongelooflijk hoe snel en hoe doordacht dat is gegaan. Nu de scholen weer (gedeeltelijk) opengaan is de vraag: gaan we op de oude voet door, of kunnen we in gang gezette vernieuwingen blijvend benutten?


Daarvoor is tijd en reflectie nodig. Het vraagt om een visie op die vernieuwingen en het is nodig om te weten wat werkt en waarom. Er ligt nu een kans om meer in te spelen op diversiteit in je klas en daar je onderwijs beter op af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kind- en oudergesprekken (of een driehoeksgesprek) en door op een andere manier te gaan differentiëren en meer formatief te handelen.

Samenwerking onderzoekscentrum

Vanuit het onderzoekscentrum willen we scholen hierin graag ondersteunen. Je gaat zelf actief aan de slag en vanuit het onderzoekscentrum helpen we je door inhoudelijke verdieping aan te brengen, door te evalueren en bij te stellen. Zo komen we er samen achter wat werkt op jouw school. Die uitkomsten kunnen benut worden voor je schoolontwikkeling en als meer scholen meedoen, kunnen we ook meer algemene uitspraken doen over de effectiviteit. We gaan dus samen onderzoeken!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in 1 van de thema’s, neem dan contact op met Mirelle de Lange voor ouderbetrokkenheid of Martijn Schumacher voor differentiëren. De onderzoeken worden begeleid door Neely Anne de Ronde, Lector inclusieve klassen.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!