Samen onderzoeken wat werkt op jouw school, doe je mee? 7 mei 2020

In korte tijd hebben heel veel scholen een complete onderwijsvernieuwing doorgemaakt. Ongelooflijk hoe snel en hoe doordacht dat is gegaan. Nu de scholen weer (gedeeltelijk) opengaan is de vraag: gaan we op de oude voet door, of kunnen we in gang gezette vernieuwingen blijvend benutten?


Daarvoor is tijd en reflectie nodig. Het vraagt om een visie op die vernieuwingen en het is nodig om te weten wat werkt en waarom. Er ligt nu een kans om meer in te spelen op diversiteit in je klas en daar je onderwijs beter op af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kind- en oudergesprekken (of een driehoeksgesprek) en door op een andere manier te gaan differentiëren en meer formatief te handelen.

Samenwerking onderzoekscentrum

Vanuit het onderzoekscentrum willen we scholen hierin graag ondersteunen. Je gaat zelf actief aan de slag en vanuit het onderzoekscentrum helpen we je door inhoudelijke verdieping aan te brengen, door te evalueren en bij te stellen. Zo komen we er samen achter wat werkt op jouw school. Die uitkomsten kunnen benut worden voor je schoolontwikkeling en als meer scholen meedoen, kunnen we ook meer algemene uitspraken doen over de effectiviteit. We gaan dus samen onderzoeken!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in 1 van de thema’s, neem dan contact op met Mirelle de Lange voor ouderbetrokkenheid of Martijn Schumacher voor differentiëren. De onderzoeken worden begeleid door Neely Anne de Ronde, Lector inclusieve klassen.

Meer nieuws

  • Diagnostiek van ernstige enkelvoudige dyslexie in coronatijd

   De dyslexiezorg voor kinderen gaat bij Driestar educatief door, ondanks dat basisscholen gesloten zijn als gevolg van de lockdown die op 14 december 2020 werd afgekondigd.

  • Begin met een gedicht - ook online!

   Ook in deze tijd van online lesgeven is het prima mogelijk om een les met een gedicht te beginnen. Je hebt dan een kort, maar mooi gezamenlijk moment met je klas. Het voorlezen kun je uitbreiden met een opdrachtje.

  • Webinars introductie burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • We zijn er voor jou: gratis vragenuur onderwijs in coronatijd

   De tweede lockdown vanwege het coronavirus vraagt veel van ons. Op persoonlijk vlak maar ook in ons werk op school, naar leerlingen en naar collega-docenten. Driestar onderwijsadvies wil je daar graag bij helpen. Daarom starten vanaf volgende week de coronavragenuurtjes om je op weg te helpen met vragen, samen te sparren over onderwerpen waar je tegenaan loopt en je te inspireren met ideeën.

  • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

   Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?