ROV congres: “Ouders Verbinden!?” Geplaatst op 13 september 2018

Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

Het thema van het 4e ROV-congres bevat 2 kernwoorden die een grote rol spelen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wetenschapper prof. M. de Winter zal in zijn lezing deze kernwoorden een kader geven en duidelijk maken hoe belangrijk dit is bij de opvoeding.
Het thema zal ook uitgewerkt worden naar de verbinding in het onderwijs tussen ouders (onderling) en de school.

Staatssecretaris P. Blokhuis zal tijdens de morgenbijeenkomst aanwezig zijn. Hij zal middels een vraaggesprek vanuit het thema Ouders verbinden ook ingaan op het preventiebeleid gericht op met name verslaving onder jongeren.

Uitgebreid workshopprogramma

In de middag kunnen de deelnemers zich inschrijven voor een uitgebreid workshopprogramma. Zo wordt ingegaan op de toegenomen zelfwereld en de rol van het gezin hierin, bespreken we wat een goede hechtingsrelatie stimuleert of juist verhindert, en praten we verder over de verbinding met de ander.

>> Download hier het volledige programma

Ga naar de website van het ROV als je meer wilt weten over het congres of om je aan te melden!
 

Meer nieuws

  • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

   Je weet waarschijnlijk wel dat het werken met de meldcode verplicht is voor iedereen die een taak in het onderwijs heeft. Dat betekent dat iedereen die een taak heeft in het onderwijs alert moet zijn op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij leerlingen. Deze meldcode verandert per 1 januari 2019. Lees wat er allemaal verandert!

  • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

   Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

  • De aarde zit bomvol hemel

   Hoe kun je als leraar de inhoud van de schoolvakken samen met je didactische aanpak op zo’n manier inzetten, dat leerlingen meer expliciet verband gaan ervaren met een christelijke kijk op de werkelijkheid? Lector Piet Murre probeert in DRS Magazine een antwoord te formuleren op deze vraag.

  • Vernieuwde handleidingen module leerlijnen

   De handleidingen voor de module leerlijnen zijn recent herzien. Het betreft zowel de handleiding voor de beheerder als voor de leerkracht. De belangrijkste aanpassing betreft de gewijzigde kleuren op het planscherm.

  • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

   Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.