Routekaart burgerschapsonderwijs beschikbaar 17 december 2020

De Tweede Kamer nam een nieuwe wet op het burgerschapsonderwijs aan, en er is geen enkele aanwijzing dat de Eerste Kamer die wet zal tegenhouden. De ruimte die veel scholen namen om het thema burgerschap nogal low profile te behandelen is er vanaf augustus 2021 niet meer. Scholen moeten aan de slag. Hoe?

Die vraag hebben wij bij Driestar educatief ook gesteld. Wat staat je als school te doen wanneer je tot nu toe weinig concreet met burgerschapsonderwijs aan de gang bent gegaan? Welke vragen komen op je af? Welke stappen moet je zetten? Waar vind je materiaal en ondersteuning? In overleg met de collega’s van VGS en KOC Diensten hebben we een routekaart opgesteld die scholen kan helpen bij het nemen van de juiste stappen.
 
Gezien het voorschrijvende karakter van de nieuwe wet (en de aangekondigde invullingen die nog volgen) zal dit voor veel scholen een ingrijpende operatie zijn. Onze onderwijsadviseurs zijn beschikbaar om daarin mee te denken. Dat denken heeft allereerst te maken met het perspectief van waaruit je deze operatie bekijkt. Wat ons betreft is dat perspectief: met de uitwerking van het burgerschapsonderwijs krijgt het christelijk-reformatorisch onderwijs een nieuwe kans om over de persoonsvorming van leerlingen na te denken. Dat heeft alles te maken met de “waarom-zijn-wij-op-aarde-vraag” van deze scholen. Persoonsvorming kun je immers niet opsluiten in een bepaald vak, of isoleren in de godsdienstles – het heeft betrekking op de hele mens en moet doortrokken zijn van de christelijke identiteit. Zo is de vraag naar vormingsonderwijs een uitnodiging om christelijk onderwijs te geven gedurende de héle schooldag.
 
Dus: welke stappen moet je als school zetten? De eerste zou kunnen zijn: open de routekaart en bestudeer ‘m. Misschien goed om de routekaart te printen en boven je bureau te hangen, of op een andere manier bij de hand te houden binnen de school. Het is maar een heel klein stapje natuurlijk, maar elke tocht begint met de eerste stappen.

Doorpraten?

Om te praten over de vraag hoe Driestar educatief je school kan ondersteunen in dit traject kun je contact opnemen met Hanna de Jong-Markus, of Henk Vermeulen.

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.