Routekaart burgerschapsonderwijs beschikbaar 17 december 2020

De Tweede Kamer nam een nieuwe wet op het burgerschapsonderwijs aan, en er is geen enkele aanwijzing dat de Eerste Kamer die wet zal tegenhouden. De ruimte die veel scholen namen om het thema burgerschap nogal low profile te behandelen is er vanaf augustus 2021 niet meer. Scholen moeten aan de slag. Hoe?

Die vraag hebben wij bij Driestar educatief ook gesteld. Wat staat je als school te doen wanneer je tot nu toe weinig concreet met burgerschapsonderwijs aan de gang bent gegaan? Welke vragen komen op je af? Welke stappen moet je zetten? Waar vind je materiaal en ondersteuning? In overleg met de collega’s van VGS en KOC Diensten hebben we een routekaart opgesteld die scholen kan helpen bij het nemen van de juiste stappen.
 
Gezien het voorschrijvende karakter van de nieuwe wet (en de aangekondigde invullingen die nog volgen) zal dit voor veel scholen een ingrijpende operatie zijn. Onze onderwijsadviseurs zijn beschikbaar om daarin mee te denken. Dat denken heeft allereerst te maken met het perspectief van waaruit je deze operatie bekijkt. Wat ons betreft is dat perspectief: met de uitwerking van het burgerschapsonderwijs krijgt het christelijk-reformatorisch onderwijs een nieuwe kans om over de persoonsvorming van leerlingen na te denken. Dat heeft alles te maken met de “waarom-zijn-wij-op-aarde-vraag” van deze scholen. Persoonsvorming kun je immers niet opsluiten in een bepaald vak, of isoleren in de godsdienstles – het heeft betrekking op de hele mens en moet doortrokken zijn van de christelijke identiteit. Zo is de vraag naar vormingsonderwijs een uitnodiging om christelijk onderwijs te geven gedurende de héle schooldag.
 
Dus: welke stappen moet je als school zetten? De eerste zou kunnen zijn: open de routekaart en bestudeer ‘m. Misschien goed om de routekaart te printen en boven je bureau te hangen, of op een andere manier bij de hand te houden binnen de school. Het is maar een heel klein stapje natuurlijk, maar elke tocht begint met de eerste stappen.

Doorpraten?

Om te praten over de vraag hoe Driestar educatief je school kan ondersteunen in dit traject kun je contact opnemen met Hanna de Jong-Markus, of Henk Vermeulen.

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.