Rekenen met kleuters 1 april 2020

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Dat biedt de hele dag kansen om met rekenen bezig te zijn! Hoe is het met jullie rekenonderwijs in de onderbouw?


Belangrijk is dat kinderen de activiteiten die ze doen interessant vinden of dat leerkrachten de belangstelling oproepen. Dat kan door aan de kinderen nieuwsgierige vragen te stellen of ze interessante thema’s aan te bieden die uitdagen tot andere reken- en wiskundige handelingen. Denk aan thema’s als het ziekenhuis, de bouwplaats, de winkel, de bibliotheek, kleine diertjes, prentenboeken en kunst.
 
Om speelse, betekenisvolle activiteiten te kunnen ontwerpen is het nodig dat leerkrachten kennis hebben van de doelen die bij de rekendomeinen (tellen en getalbegrip, meetkunde en meten) behoren én van de manier waarop jonge kinderen leren.

Binnen de activiteiten is het stellen van open, betrokken en zinvolle vragen belangrijk, omdat die de kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief zijn. Ook door als leerkracht feedback te geven op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen en doen, maakt dat de kinderen leren en er samen met de leerkracht plezier aan beleven.

Bijeenkomsten

Onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies denken graag met je mee over betekenisvol rekenonderwijs in de onderbouw. Mogelijke onderwerpen van bijeenkomsten zijn:
 • Hoe koppelen we rekendoelen aan het spel in de themahoek (spelend leren rekenen)?
 • Hoe zetten we een betekenisvolle rekenhoek in, passend bij ons thema?
 • Rekenactiviteiten tijdens het buitenspel en tijdens de gymlessen (bewegend rekenen)
 • Welke rekenactiviteiten kunnen we ontwerpen met en voor kleuters die meer uitdaging nodig hebben?
 • Hoe kunnen we met behulp van prentenboeken de rekenontwikkeling van kleuters stimuleren?
Deze of andere bijeenkomsten plannen we graag met je in voor volgend cursusjaar. Vanzelfsprekend kunnen we nu al via de digitale middelen met je overleggen over de inhouden.

Meer weten?

Wil jouw onderbouwteam nadenken over jullie rekenonderwijs of wil je jouw rekenactiviteiten een nieuwe impuls geven? Kijk hier voor meer informatie over ons begeleiding op het gebied van het jonge kind, of neem contact op met onderwijsadviseur Trudy Melse (per mail of telefonisch: 0612574431).

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.