Rekenen met kleuters 1 april 2020

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Dat biedt de hele dag kansen om met rekenen bezig te zijn! Hoe is het met jullie rekenonderwijs in de onderbouw?


Belangrijk is dat kinderen de activiteiten die ze doen interessant vinden of dat leerkrachten de belangstelling oproepen. Dat kan door aan de kinderen nieuwsgierige vragen te stellen of ze interessante thema’s aan te bieden die uitdagen tot andere reken- en wiskundige handelingen. Denk aan thema’s als het ziekenhuis, de bouwplaats, de winkel, de bibliotheek, kleine diertjes, prentenboeken en kunst.
 
Om speelse, betekenisvolle activiteiten te kunnen ontwerpen is het nodig dat leerkrachten kennis hebben van de doelen die bij de rekendomeinen (tellen en getalbegrip, meetkunde en meten) behoren én van de manier waarop jonge kinderen leren.

Binnen de activiteiten is het stellen van open, betrokken en zinvolle vragen belangrijk, omdat die de kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief zijn. Ook door als leerkracht feedback te geven op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen en doen, maakt dat de kinderen leren en er samen met de leerkracht plezier aan beleven.

Bijeenkomsten

Onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies denken graag met je mee over betekenisvol rekenonderwijs in de onderbouw. Mogelijke onderwerpen van bijeenkomsten zijn:
 • Hoe koppelen we rekendoelen aan het spel in de themahoek (spelend leren rekenen)?
 • Hoe zetten we een betekenisvolle rekenhoek in, passend bij ons thema?
 • Rekenactiviteiten tijdens het buitenspel en tijdens de gymlessen (bewegend rekenen)
 • Welke rekenactiviteiten kunnen we ontwerpen met en voor kleuters die meer uitdaging nodig hebben?
 • Hoe kunnen we met behulp van prentenboeken de rekenontwikkeling van kleuters stimuleren?
Deze of andere bijeenkomsten plannen we graag met je in voor volgend cursusjaar. Vanzelfsprekend kunnen we nu al via de digitale middelen met je overleggen over de inhouden.

Meer weten?

Wil jouw onderbouwteam nadenken over jullie rekenonderwijs of wil je jouw rekenactiviteiten een nieuwe impuls geven? Kijk hier voor meer informatie over ons begeleiding op het gebied van het jonge kind, of neem contact op met onderwijsadviseur Trudy Melse (per mail of telefonisch: 0612574431).

Meer nieuws

  • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

   Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?

  • Parallelversie Wereld in Getallen 5 een feit!

   Uit een eerder gehouden enquête is gebleken dat verschillende scholen behoefte hebben aan een aanpassing van een rekenmethode voor de reformatorische scholen. Uit diezelfde enquête bleek dat de meeste animo was voor de methode Wereld in Getallen 5 (WIG5), de papieren versie.

  • Ervaringsleren: proces belangrijker dan product

   Ervaringsleren bevordert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van leerlingen. Het helpt kinderen ook om op een positieve manier samen te werken. Leerkracht Irma Pas van de Eben-Haëzerschool in Rhenen ging hiermee aan de slag. ‘Een leerling die vooraf riep ‘Juf ik weet niet wat ik moet doen’, komt later stralend vertellen dat het toch is gelukt. Daar doe je het voor!’

  • Ga in gesprek over Geloven in lesgeven

   Kort voor de kerstvakantie verscheen onder de titel Geloven in lesgeven de Nederlandse vertaling van On Christian teaching van de Amerikaanse hoogleraar David Smith. Verschillende scholen bestelden een exemplaar voor alle docenten. Hoe kan dat mooie initiatief een vervolg krijgen?

  • Vooraankondiging webinar over Willem Barnard

   De schat aan gedichten en liederen van Willem Barnard (1920 – 2010) ook bekend als Guillaume van der Graft, verdient aandacht van allen die betrokken zijn op kerk, geloof en poëzie. Zijn bijdrage aan de Nederlandse literatuur is moeilijk te overschatten.