Rekenen met kleuters 1 april 2020

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Dat biedt de hele dag kansen om met rekenen bezig te zijn! Hoe is het met jullie rekenonderwijs in de onderbouw?


Belangrijk is dat kinderen de activiteiten die ze doen interessant vinden of dat leerkrachten de belangstelling oproepen. Dat kan door aan de kinderen nieuwsgierige vragen te stellen of ze interessante thema’s aan te bieden die uitdagen tot andere reken- en wiskundige handelingen. Denk aan thema’s als het ziekenhuis, de bouwplaats, de winkel, de bibliotheek, kleine diertjes, prentenboeken en kunst.
 
Om speelse, betekenisvolle activiteiten te kunnen ontwerpen is het nodig dat leerkrachten kennis hebben van de doelen die bij de rekendomeinen (tellen en getalbegrip, meetkunde en meten) behoren én van de manier waarop jonge kinderen leren.

Binnen de activiteiten is het stellen van open, betrokken en zinvolle vragen belangrijk, omdat die de kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief zijn. Ook door als leerkracht feedback te geven op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen en doen, maakt dat de kinderen leren en er samen met de leerkracht plezier aan beleven.

Bijeenkomsten

Onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies denken graag met je mee over betekenisvol rekenonderwijs in de onderbouw. Mogelijke onderwerpen van bijeenkomsten zijn:
 • Hoe koppelen we rekendoelen aan het spel in de themahoek (spelend leren rekenen)?
 • Hoe zetten we een betekenisvolle rekenhoek in, passend bij ons thema?
 • Rekenactiviteiten tijdens het buitenspel en tijdens de gymlessen (bewegend rekenen)
 • Welke rekenactiviteiten kunnen we ontwerpen met en voor kleuters die meer uitdaging nodig hebben?
 • Hoe kunnen we met behulp van prentenboeken de rekenontwikkeling van kleuters stimuleren?
Deze of andere bijeenkomsten plannen we graag met je in voor volgend cursusjaar. Vanzelfsprekend kunnen we nu al via de digitale middelen met je overleggen over de inhouden.

Meer weten?

Wil jouw onderbouwteam nadenken over jullie rekenonderwijs of wil je jouw rekenactiviteiten een nieuwe impuls geven? Kijk hier voor meer informatie over ons begeleiding op het gebied van het jonge kind, of neem contact op met onderwijsadviseur Trudy Melse (per mail of telefonisch: 0612574431).

Meer nieuws

  • Terugblik symposium over pedagogische nalatenschap van dr. M. Golverdingen

   Onveranderd actueel. Dat is het pedagogisch gedachtegoed van dr. Golverdingen ook nu nog, vinden Bram de Muynck en Bram Kunz, respectievelijk lector en onderzoeker bij Driestar educatief. „Maar onze tijd vraagt wel om wat andere accenten.”

  • Download de publieksversie 'Jeugdliteratuur en moraal'

   Docent Janneke de Jong schreef samen met twee collega's uit Zuid-Afrika een artikel over het behandelen van lastige jeugdliteratuur in het onderwijs. Recent is hiervan een publieksversie in het Nederlands verschenen.

  • Wat heeft een appel met wiskunde te maken?

   Er zijn weer vijf nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In deze kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing.

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.