Rekenen met kleuters 1 april 2020

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Dat biedt de hele dag kansen om met rekenen bezig te zijn! Hoe is het met jullie rekenonderwijs in de onderbouw?


Belangrijk is dat kinderen de activiteiten die ze doen interessant vinden of dat leerkrachten de belangstelling oproepen. Dat kan door aan de kinderen nieuwsgierige vragen te stellen of ze interessante thema’s aan te bieden die uitdagen tot andere reken- en wiskundige handelingen. Denk aan thema’s als het ziekenhuis, de bouwplaats, de winkel, de bibliotheek, kleine diertjes, prentenboeken en kunst.
 
Om speelse, betekenisvolle activiteiten te kunnen ontwerpen is het nodig dat leerkrachten kennis hebben van de doelen die bij de rekendomeinen (tellen en getalbegrip, meetkunde en meten) behoren én van de manier waarop jonge kinderen leren.

Binnen de activiteiten is het stellen van open, betrokken en zinvolle vragen belangrijk, omdat die de kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief zijn. Ook door als leerkracht feedback te geven op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen en doen, maakt dat de kinderen leren en er samen met de leerkracht plezier aan beleven.

Bijeenkomsten

Onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies denken graag met je mee over betekenisvol rekenonderwijs in de onderbouw. Mogelijke onderwerpen van bijeenkomsten zijn:
 • Hoe koppelen we rekendoelen aan het spel in de themahoek (spelend leren rekenen)?
 • Hoe zetten we een betekenisvolle rekenhoek in, passend bij ons thema?
 • Rekenactiviteiten tijdens het buitenspel en tijdens de gymlessen (bewegend rekenen)
 • Welke rekenactiviteiten kunnen we ontwerpen met en voor kleuters die meer uitdaging nodig hebben?
 • Hoe kunnen we met behulp van prentenboeken de rekenontwikkeling van kleuters stimuleren?
Deze of andere bijeenkomsten plannen we graag met je in voor volgend cursusjaar. Vanzelfsprekend kunnen we nu al via de digitale middelen met je overleggen over de inhouden.

Meer weten?

Wil jouw onderbouwteam nadenken over jullie rekenonderwijs of wil je jouw rekenactiviteiten een nieuwe impuls geven? Kijk hier voor meer informatie over ons begeleiding op het gebied van het jonge kind, of neem contact op met onderwijsadviseur Trudy Melse (per mail of telefonisch: 0612574431).

Meer nieuws

  • Webinar Mag ik ook iets zeggen? - een kort verslag

   Tijdens het webinar georganiseerd door Samen zijn wij school (SZWS) op 25 maart jongstleden ging het om de stem van de leerling, de ouder en de leerkracht/docent. Deze Gouden Driehoek zorgt voor een toename van de ouderbetrokkenheid, autonomie bij de leerlingen en geeft leerkrachten meer inzicht in wie de leerling is.

  • Dyslexiewedstrijd 2021 – doe jij ook mee?

   Ook dit jaar hebben we weer een 'dyslexiewedstrijd' voor alle kinderen die bij ons dyslexiebehandeling krijgen. Wie vertelt, knutselt of schrijft er om een originele en leuke manier iets over zijn bijzondere boek? De winnaar krijgt de enige echte dyslexietrofee en een andere mooie prijs. Doe jij mee?

  • L-E-Z-E-N, LEE-ZEN en nu vloeiend!

   Vloeiend lezen; makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ondersteun je kinderen bij het vloeiend leren lezen? Rita (intern begeleider) en Bart (leerkracht groep 3/4) zien dat de leesachterstanden mede door de lockdown versterkt worden. Hoe kunnen zij (en jij als leerkracht of ib'er) daarmee omgaan?

  • Symposium Het jonge kind ook online een succes

   Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid; de vaste ingrediënten van symposium Het jonge kind ontbraken ook dit jaar niet. Zo’n 280 deelnemers volgden op 24 maart dit symposium. Thuis achter de laptop of samen met het onderbouwteam voor het digibord, met wat toegestuurd lekkers binnen handbereik. Samen leerden we meer over problematisch gedrag bij kleuters, een rijke speelleeromgeving, schrijfproblemen en een taalontwikkelingsstoornis. ‘Wat fijn om zo online een mooie dag met elkaar te hebben!’

  • Vraag 1 april de lerarenbeurs aan

   Vanaf 1 april om 00.00 uur kun je de lerarenbeurs weer aanvragen. In een kamerbrief is de lijn voor het aanvragen voor een lerarenbeurs voor 2021-2022 uiteengezet. Goed nieuws is aanvragen die vorig jaar zijn afgewezen i.v.m. bereiken van het subsidieplafond met voorrang worden behandeld. Benieuwd hoe jij de lerarenbeurs kunt gebruiken?