Rekenen met kleuters 1 april 2020

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Dat biedt de hele dag kansen om met rekenen bezig te zijn! Hoe is het met jullie rekenonderwijs in de onderbouw?


Belangrijk is dat kinderen de activiteiten die ze doen interessant vinden of dat leerkrachten de belangstelling oproepen. Dat kan door aan de kinderen nieuwsgierige vragen te stellen of ze interessante thema’s aan te bieden die uitdagen tot andere reken- en wiskundige handelingen. Denk aan thema’s als het ziekenhuis, de bouwplaats, de winkel, de bibliotheek, kleine diertjes, prentenboeken en kunst.
 
Om speelse, betekenisvolle activiteiten te kunnen ontwerpen is het nodig dat leerkrachten kennis hebben van de doelen die bij de rekendomeinen (tellen en getalbegrip, meetkunde en meten) behoren én van de manier waarop jonge kinderen leren.

Binnen de activiteiten is het stellen van open, betrokken en zinvolle vragen belangrijk, omdat die de kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief zijn. Ook door als leerkracht feedback te geven op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen en doen, maakt dat de kinderen leren en er samen met de leerkracht plezier aan beleven.

Bijeenkomsten

Onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies denken graag met je mee over betekenisvol rekenonderwijs in de onderbouw. Mogelijke onderwerpen van bijeenkomsten zijn:
 • Hoe koppelen we rekendoelen aan het spel in de themahoek (spelend leren rekenen)?
 • Hoe zetten we een betekenisvolle rekenhoek in, passend bij ons thema?
 • Rekenactiviteiten tijdens het buitenspel en tijdens de gymlessen (bewegend rekenen)
 • Welke rekenactiviteiten kunnen we ontwerpen met en voor kleuters die meer uitdaging nodig hebben?
 • Hoe kunnen we met behulp van prentenboeken de rekenontwikkeling van kleuters stimuleren?
Deze of andere bijeenkomsten plannen we graag met je in voor volgend cursusjaar. Vanzelfsprekend kunnen we nu al via de digitale middelen met je overleggen over de inhouden.

Meer weten?

Wil jouw onderbouwteam nadenken over jullie rekenonderwijs of wil je jouw rekenactiviteiten een nieuwe impuls geven? Kijk hier voor meer informatie over ons begeleiding op het gebied van het jonge kind, of neem contact op met onderwijsadviseur Trudy Melse (per mail of telefonisch: 0612574431).

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!