Reformatorisch onderwijs versterkt regiefunctie ontwikkeling lesmethoden 30 oktober 2019

Het is meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen rond eigen lesmethodes voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarom gaat de werkgroep methodeontwikkeling basisonderwijs, hun regiefunctie versterken. De werkgroep bestaat uit Driestar educatief, VGS, VBSO, KOC Diensten en reformatorische scholen. Op 29 oktober droeg de Stichting Initiatief Taalmethode hun werkzaamheden over aan de werkgroep.

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode
De Stichting Initiatiefgroep Taalmethode werd opgericht in 1987 en had als doel een christelijke taalmethode te ontwikkelen. Woord voor Woord, Tong&Teken, Taalfontein en Schrijffontein werden ontwikkeld en soms is van een bestaande methode een eigen versie gemaakt. Recent werd de nieuwe methode TaalOceaan, ontwikkeld bij uitgeverij Groen educatief gepresenteerd. Door de overdracht aan de werkgroep methodeontwikkeling ontstaat er meer ruimte voor een breder palet aan methoden.
 
Brede opdracht
De werkgroep methodeontwikkeling ziet een brede opdracht voor zichzelf, gericht om ervoor te zorgen dat methoden en leermiddelen passen bij de visie en missie van christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarbij zijn methoden en leermiddelen geen doel op zich, maar het zijn middelen die leerkrachten helpen om kinderen voor te bereiden op de toekomst.
 
Draagvlak en eigenaarschap
Projectleider Leen Ruijgrok zal zich tot februari volgend jaar bezig houden met visie op methodeonderwijs en de werkwijze van de werkgroep. Het is een gezamenlijk project, waarbij ook gewerkt wordt aan draagvlak onder scholen. Het eigenaarschap van de ontwikkeling van methoden ligt vooral bij de scholen.
 
Verbinding tussen Bijbel en leven van alle dag
De inspanning hebben tot doel om onderwijs naar Gods Woord vorm en inhoud te geven op de scholen. Dit gebeurt door een Bijbels kijkvenster te openen op de wereld om ons heen en de verbinding te leggen tussen de Bijbelse waarden en wat kinderen op school dienen te leren en tegenkomen in het leven van alle dag.

foto-werkgroep-methodeontwikkeling.png

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.