Reformatorisch onderwijs versterkt regiefunctie ontwikkeling lesmethoden 30 oktober 2019

Het is meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen rond eigen lesmethodes voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarom gaat de werkgroep methodeontwikkeling basisonderwijs, hun regiefunctie versterken. De werkgroep bestaat uit Driestar educatief, VGS, VBSO, KOC Diensten en reformatorische scholen. Op 29 oktober droeg de Stichting Initiatief Taalmethode hun werkzaamheden over aan de werkgroep.

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode
De Stichting Initiatiefgroep Taalmethode werd opgericht in 1987 en had als doel een christelijke taalmethode te ontwikkelen. Woord voor Woord, Tong&Teken, Taalfontein en Schrijffontein werden ontwikkeld en soms is van een bestaande methode een eigen versie gemaakt. Recent werd de nieuwe methode TaalOceaan, ontwikkeld bij uitgeverij Groen educatief gepresenteerd. Door de overdracht aan de werkgroep methodeontwikkeling ontstaat er meer ruimte voor een breder palet aan methoden.
 
Brede opdracht
De werkgroep methodeontwikkeling ziet een brede opdracht voor zichzelf, gericht om ervoor te zorgen dat methoden en leermiddelen passen bij de visie en missie van christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarbij zijn methoden en leermiddelen geen doel op zich, maar het zijn middelen die leerkrachten helpen om kinderen voor te bereiden op de toekomst.
 
Draagvlak en eigenaarschap
Projectleider Leen Ruijgrok zal zich tot februari volgend jaar bezig houden met visie op methodeonderwijs en de werkwijze van de werkgroep. Het is een gezamenlijk project, waarbij ook gewerkt wordt aan draagvlak onder scholen. Het eigenaarschap van de ontwikkeling van methoden ligt vooral bij de scholen.
 
Verbinding tussen Bijbel en leven van alle dag
De inspanning hebben tot doel om onderwijs naar Gods Woord vorm en inhoud te geven op de scholen. Dit gebeurt door een Bijbels kijkvenster te openen op de wereld om ons heen en de verbinding te leggen tussen de Bijbelse waarden en wat kinderen op school dienen te leren en tegenkomen in het leven van alle dag.

foto-werkgroep-methodeontwikkeling.png

Meer nieuws

  • Op zoek naar een pedagogisch beleidsmedewerker en/of -coach?

   De laatste jaren draait het in de kinderopvang meer en meer om de ontwikkeling van kinderen en niet alleen om opvang. Dat geldt voor de peuteropvang, voorschool, gastouder, bso: kinderopvang is een vak. En om dat vak goed uit te voeren is pedagogische kennis nodig.

  • Productvoorstellingen Kindvolgsysteem 0-4 jaar in Konnect

   Ben je op zoek naar een eenvoudig kindvolgsysteem (KVS) dat goed op de groep te gebruiken is? Dan is het KVS van Driestar onderwijsadvies in Konnect iets voor jullie organisatie!

  • Jubileumlied 75 jaar Driestar

   Driestar heeft een heus jubileumlied! Een jury heeft de inzendingen van de dichtwedstrijd voor dit jubileumlied beoordeeld en een winnaar gekozen. De auteur is Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen. Het is een lied met vijf coupletten, een mooi geheel, met inhoud en visie. Gods trouw schitterde in het verleden en schittert nu nog steeds, God alleen zij lof en eer! Lees hier de tekst van het lied.

  • Vraag een gratis productvoorstelling van Gynzy aan

   Gynzy ken je ongetwijfeld van de bordsoftware, maar Gynzy heeft veel meer te bieden dan dat, namelijk de verwerkingssoftware. Dit is een digitale adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen.

  • Nieuwe versie Zien!vo

   In het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten. Dat leverde al mooie resultaten op! Een verantwoording komt binnenkort beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek, zijn een aantal categorie├źn en stellingen gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de vragenlijsten beschikbaar. De zorgitems zijn inhoudelijk niet gewijzigd.