Reformatorisch onderwijs versterkt regiefunctie ontwikkeling lesmethoden 30 oktober 2019

Het is meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen rond eigen lesmethodes voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarom gaat de werkgroep methodeontwikkeling basisonderwijs, hun regiefunctie versterken. De werkgroep bestaat uit Driestar educatief, VGS, VBSO, KOC Diensten en reformatorische scholen. Op 29 oktober droeg de Stichting Initiatief Taalmethode hun werkzaamheden over aan de werkgroep.

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode
De Stichting Initiatiefgroep Taalmethode werd opgericht in 1987 en had als doel een christelijke taalmethode te ontwikkelen. Woord voor Woord, Tong&Teken, Taalfontein en Schrijffontein werden ontwikkeld en soms is van een bestaande methode een eigen versie gemaakt. Recent werd de nieuwe methode TaalOceaan, ontwikkeld bij uitgeverij Groen educatief gepresenteerd. Door de overdracht aan de werkgroep methodeontwikkeling ontstaat er meer ruimte voor een breder palet aan methoden.
 
Brede opdracht
De werkgroep methodeontwikkeling ziet een brede opdracht voor zichzelf, gericht om ervoor te zorgen dat methoden en leermiddelen passen bij de visie en missie van christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarbij zijn methoden en leermiddelen geen doel op zich, maar het zijn middelen die leerkrachten helpen om kinderen voor te bereiden op de toekomst.
 
Draagvlak en eigenaarschap
Projectleider Leen Ruijgrok zal zich tot februari volgend jaar bezig houden met visie op methodeonderwijs en de werkwijze van de werkgroep. Het is een gezamenlijk project, waarbij ook gewerkt wordt aan draagvlak onder scholen. Het eigenaarschap van de ontwikkeling van methoden ligt vooral bij de scholen.
 
Verbinding tussen Bijbel en leven van alle dag
De inspanning hebben tot doel om onderwijs naar Gods Woord vorm en inhoud te geven op de scholen. Dit gebeurt door een Bijbels kijkvenster te openen op de wereld om ons heen en de verbinding te leggen tussen de Bijbelse waarden en wat kinderen op school dienen te leren en tegenkomen in het leven van alle dag.

foto-werkgroep-methodeontwikkeling.png

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.