Promotieonderzoek Winnie Verbeek: betekenisveranderingen van christelijk-religieus erfgoed 7 juli 2022

Docent Beeldend vormen Winnie Verbeek van Driestar hogeschool promoveert vandaag op een onderzoek naar de presentatiegeschiedenis van Museum Catharijneconvent. Haar proefschrift heeft de titel ‘Van geloof naar erfgoed. Betekenisveranderingen van christelijk-religieuze objecten in een museale omgeving.’ De promotie vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Vaak krijgen christelijk-religieuze objecten die vanuit hun oorspronkelijke, kerkelijke omgeving in een nieuwe museale context geplaatst worden verrassend nieuwe functies toebedeeld. Aan de hand van de collectiegeschiedenis van museum Catharijneconvent en haar voorlopers analyseert Winnie Verbeek hoe deze betekenisveranderingen vorm krijgen en wat dat zegt over veranderende denk- beelden rond religie, erfgoedbeheer, educatie en (religieuze) identiteit. 

Dynamisch erfgoed

Het is de gelaagdheid van christelijk-religieuze objecten die het mogelijk maakt om ze in elke peri- ode anders in te zetten. Maar het is dezelfde gelaagdheid die onderwijs en educatie kan helpen heel verschillende groepen mensen bij het christelijk-religieus erfgoed te betrekken. Dat hoeft niet al- leen in een museum, dat kan ook in de eigen stads- of dorpskerk. De deur die daarmee opengaat, brengt mensen van alle leeftijden en achtergronden niet alleen de plaatselijke kerk binnen; het verbindt hen gelijktijdig met de plaatselijke, landelijke, Europese en de mondiale geschiedenis. Het brengt hen in aanraking met kunst- en cultuuruitingen in een traditie van eeuwen. Het confronteert hen met levensvragen en nodigt uit tot ontmoeting en gesprek. Het kan de interesse laten toene- men om ander religieus erfgoed te bezoeken en op waarde te schatten.
 
In het epiloog van haar proefschrift betoogt Winnie dat het onderwijs een fundamentele bijdrage kan leveren om kinderen in aanraking te brengen met het christelijk-religieus erfgoed. Lees hier haar blog! 

Meer nieuws