Promotieonderzoek Winnie Verbeek: betekenisveranderingen van christelijk-religieus erfgoed 7 juli 2022

Docent Beeldend vormen Winnie Verbeek van Driestar hogeschool promoveert vandaag op een onderzoek naar de presentatiegeschiedenis van Museum Catharijneconvent. Haar proefschrift heeft de titel ‘Van geloof naar erfgoed. Betekenisveranderingen van christelijk-religieuze objecten in een museale omgeving.’ De promotie vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Vaak krijgen christelijk-religieuze objecten die vanuit hun oorspronkelijke, kerkelijke omgeving in een nieuwe museale context geplaatst worden verrassend nieuwe functies toebedeeld. Aan de hand van de collectiegeschiedenis van museum Catharijneconvent en haar voorlopers analyseert Winnie Verbeek hoe deze betekenisveranderingen vorm krijgen en wat dat zegt over veranderende denk- beelden rond religie, erfgoedbeheer, educatie en (religieuze) identiteit. 

Dynamisch erfgoed

Het is de gelaagdheid van christelijk-religieuze objecten die het mogelijk maakt om ze in elke peri- ode anders in te zetten. Maar het is dezelfde gelaagdheid die onderwijs en educatie kan helpen heel verschillende groepen mensen bij het christelijk-religieus erfgoed te betrekken. Dat hoeft niet al- leen in een museum, dat kan ook in de eigen stads- of dorpskerk. De deur die daarmee opengaat, brengt mensen van alle leeftijden en achtergronden niet alleen de plaatselijke kerk binnen; het verbindt hen gelijktijdig met de plaatselijke, landelijke, Europese en de mondiale geschiedenis. Het brengt hen in aanraking met kunst- en cultuuruitingen in een traditie van eeuwen. Het confronteert hen met levensvragen en nodigt uit tot ontmoeting en gesprek. Het kan de interesse laten toene- men om ander religieus erfgoed te bezoeken en op waarde te schatten.
 
In het epiloog van haar proefschrift betoogt Winnie dat het onderwijs een fundamentele bijdrage kan leveren om kinderen in aanraking te brengen met het christelijk-religieus erfgoed. Lees hier haar blog! 

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 29 tot en met 32. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende.

  • Chris Klaasse: "Je wordt je meer bewust van je positie en opdracht als christen"

   Onze tijd vraagt meer dan ooit om weerbaarheid. Professionals binnen reformatorische organisaties hebben dagelijks te maken met ethische vraagstukken. Daarom hebben Driestar onderwijsadvies en de Erdee Media Groep de leerlijn Persoonlijke en maatschappelijke vorming opgezet. Chris Klaasse, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, volgde deze leerlijn: “De bijeenkomst over wereldgelijkvormigheid vond ik bijzonder mooi.”

  • Meld je aan voor de Schoolleidersdag 2022

   De eerste vrijdag van oktober wordt ieder jaar de Schoolleidersdag georganiseerd. Hét moment om schoolleiders van andere christelijk-reformatorische scholen ontspannen te ontmoeten en samen te bezinnen op actuele thema’s. Je kunt je nu aanmelden!

  • Inschrijving masterclass Waardengericht werken op school geopend

   Waarden vormen op veel scholen de basis waarop leraren en schoolleiders keuzes maken. De zoektocht naar een goede verbinding tussen gekozen waarden en de dagelijkse praktijk is echter een complex proces. Wanneer is iets goed of passend en voor wie? Daarover gaat de masterclass 'Waardengericht werken op school' op 12 oktober. Je kunt je nu inschrijven!

  • Francina: “Leidinggeven was nooit mijn doel, maar ik heb nu gereedschap in handen om het te kunnen”

   Francina Stolk (29) is sinds zo’n drie jaar video-editor bij het Reformatorisch Dagblad. Ze heeft geen leidinggevende functie en dacht daar ook niet direct over na. Niet verwonderlijk dus dat het leiderschapsoriëntatietraject van Driestar onderwijsadvies niet direct haar aandacht trok in het cursusaanbod voor RD-medewerkers. Totdat Francina’s werkgever haar vroeg om zich op te geven. “Ik vond het best een compliment dat ze dat in me zien. Leidinggeven was nooit per se mijn doel, maar door dit traject durf ik wel te zeggen dat ik gereedschap in handen heb om het te kunnen.”