Promotieonderzoek Winnie Verbeek: betekenisveranderingen van christelijk-religieus erfgoed 7 juli 2022

Docent Beeldend vormen Winnie Verbeek van Driestar hogeschool promoveert vandaag op een onderzoek naar de presentatiegeschiedenis van Museum Catharijneconvent. Haar proefschrift heeft de titel ‘Van geloof naar erfgoed. Betekenisveranderingen van christelijk-religieuze objecten in een museale omgeving.’ De promotie vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Vaak krijgen christelijk-religieuze objecten die vanuit hun oorspronkelijke, kerkelijke omgeving in een nieuwe museale context geplaatst worden verrassend nieuwe functies toebedeeld. Aan de hand van de collectiegeschiedenis van museum Catharijneconvent en haar voorlopers analyseert Winnie Verbeek hoe deze betekenisveranderingen vorm krijgen en wat dat zegt over veranderende denk- beelden rond religie, erfgoedbeheer, educatie en (religieuze) identiteit. 

Dynamisch erfgoed

Het is de gelaagdheid van christelijk-religieuze objecten die het mogelijk maakt om ze in elke peri- ode anders in te zetten. Maar het is dezelfde gelaagdheid die onderwijs en educatie kan helpen heel verschillende groepen mensen bij het christelijk-religieus erfgoed te betrekken. Dat hoeft niet al- leen in een museum, dat kan ook in de eigen stads- of dorpskerk. De deur die daarmee opengaat, brengt mensen van alle leeftijden en achtergronden niet alleen de plaatselijke kerk binnen; het verbindt hen gelijktijdig met de plaatselijke, landelijke, Europese en de mondiale geschiedenis. Het brengt hen in aanraking met kunst- en cultuuruitingen in een traditie van eeuwen. Het confronteert hen met levensvragen en nodigt uit tot ontmoeting en gesprek. Het kan de interesse laten toene- men om ander religieus erfgoed te bezoeken en op waarde te schatten.
 
In het epiloog van haar proefschrift betoogt Winnie dat het onderwijs een fundamentele bijdrage kan leveren om kinderen in aanraking te brengen met het christelijk-religieus erfgoed. Lees hier haar blog! 

Meer nieuws

  • Event Werken bij Driestar educatief goed bezocht

   De motieven van de deelnemers zijn divers, van ‘een carrièreswitch binnen de wereld van het onderwijs’ tot interesse in werken bij de catering. Maar een ding hebben ze gemeen, graag willen ze hun talenten inzetten bij Driestar educatief. “Fijn dat ik zo op een laagdrempelige manier met jullie als mogelijke werkgever kan kennismaken” waardeert een van de deelnemers het event Werken bij Driestar educatief.

  • Kinderboekenweek: gi-ga-groen

   Van 5 tot 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar gaat het over gi-ga-groen, en dat houdt in dat alle boeken waarin natuur en/of milieu aandacht krijgen speciale belangstelling krijgen.

  • Save the date: RAOS onderwijsconferentie

   Sinds 2001 werken reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in een opleidingsschool. Samen vormen zij RAOS. Op dinsdag 7 februari 2023 organiseren zij de de vijfde RAOS-onderwijsconferentie. Ben jij er ook bij?

  • Wil jij groeien als coördinator Engels?

   Wie neemt het voortouw bij het vak Engels? Wie houdt de gemaakte afspraken rond Engels in de gaten?

  • Vacature Projectleider

   De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ zoekt een projectleider voor circa 8 uur in de week. Meer Personeel Onderwijs (MPO) is gericht op het werven van leraren voor het christelijk-reformatorisch onderwijs.