Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit? 3 mei 2021

Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

Uit empirisch onderzoek haalt Murre karakteristieken van een effectieve PLG. Dat zijn gedeelde waarden, een gedeelde visie en doelen gericht op het leren van leerlingen. Ook gaat het om ondersteunende randvoorwaarden, zoals voldoende tijd.

Andere eigenschappen zijn volgens Murre een gerichtheid op leren van allen en als groep, dicht bij de eigen lespraktijk starten en blijven, binnen de PLG actief en betrokken samenwerken en als PLG zowel praktisch gericht zijn als op een reflectieve manier actie- en resultaatgericht zijn. Tenslotte laat de literatuur zien dat het ook belangrijk is dat er een expert actief aanwezig is.

‘Deze woorden omzetten in daden is niet altijd makkelijk en vraagt om goed luisteren, maar ook iets doen’, aldus Piet Murre. Hij helpt scholen en groepen met het werken aan een goede, effectieve en professionele leergemeenschap. Neem voor meer informatie contact op met Piet Murre

Deze publicatie is eerder verschenen in DRS Magazine

Meer nieuws