Productvoorstellingen Kindvolgsysteem 0-4 jaar in Konnect 18 november 2019

Ben je op zoek naar een eenvoudig kindvolgsysteem (KVS) dat goed op de groep te gebruiken is? Dan is het KVS van Driestar onderwijsadvies in Konnect iets voor jullie organisatie!
Op diverse locaties binnen de kinderopvang zijn de ‘DE ontwikkelingslijnen’ in Konnect al geïmplementeerd. De observatielijnen zijn gebaseerd op de tussendoelen van het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderverdeeld in halfjaarlijkse ontwikkelingsfasen. De leeftijd van de 0-4 jarigen wordt in maanden aangeduid.
De lijnen zijn onderverdeeld in de ontwikkelingsgebieden:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Rekenontwikkeling.
Konnect1-(1).png
Wil je weten hoe deze lijnen eruit zien, kijk dan op onze website.

Groepsobservaties

Via het digitale systeem van het kinderdagopvangprogramma van Konnect is het relatief eenvoudig om met een tablet of telefoon de groepsobservaties gelijk vast te leggen tijdens het observeren. De pedagogisch medewerker hoeft zodoende niet achteraf nog schriftelijke observaties in het systeem te registreren. Ook is het mogelijk om meerdere kinderen op een bepaald ontwikkelingsgebied tegelijk te observeren. Dit is handig wanneer je tijdens of vlak na een activiteit met een aantal kinderen observaties wilt vastleggen.

ParnasSys

Het systeem sluit daarnaast aan op de Leerlijnen in Parnassys voor 4-7 jaar. Binnen de omgeving van Konnect is een mogelijkheid om observatiegegevens door te sturen naar de Parnassys-omgeving van de basisschool waar het kind naar toe gaat. Zo wordt de doorgaande lijn gewaarborgd.
Mocht je interesse hebben in ons kindvolgsysteem voor 0-4 jaar, dan bieden wij je een vrijblijvende productvoorstelling aan op 25 maart in Gouda of 1 april in Amersfoort.

Konnect-2.png

Meer informatie

Voor vragen kun je ook contact opnemen met onderwijsadviseur 0-4 jaar, Elsbeth Schouten.
 

Meer nieuws

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.

  • Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

   Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden.