Productvoorstellingen Kindvolgsysteem 0-4 jaar in Konnect 18 november 2019

Ben je op zoek naar een eenvoudig kindvolgsysteem (KVS) dat goed op de groep te gebruiken is? Dan is het KVS van Driestar onderwijsadvies in Konnect iets voor jullie organisatie!
Op diverse locaties binnen de kinderopvang zijn de ‘DE ontwikkelingslijnen’ in Konnect al geïmplementeerd. De observatielijnen zijn gebaseerd op de tussendoelen van het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderverdeeld in halfjaarlijkse ontwikkelingsfasen. De leeftijd van de 0-4 jarigen wordt in maanden aangeduid.
De lijnen zijn onderverdeeld in de ontwikkelingsgebieden:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Rekenontwikkeling.
Konnect1-(1).png
Wil je weten hoe deze lijnen eruit zien, kijk dan op onze website.

Groepsobservaties

Via het digitale systeem van het kinderdagopvangprogramma van Konnect is het relatief eenvoudig om met een tablet of telefoon de groepsobservaties gelijk vast te leggen tijdens het observeren. De pedagogisch medewerker hoeft zodoende niet achteraf nog schriftelijke observaties in het systeem te registreren. Ook is het mogelijk om meerdere kinderen op een bepaald ontwikkelingsgebied tegelijk te observeren. Dit is handig wanneer je tijdens of vlak na een activiteit met een aantal kinderen observaties wilt vastleggen.

ParnasSys

Het systeem sluit daarnaast aan op de Leerlijnen in Parnassys voor 4-7 jaar. Binnen de omgeving van Konnect is een mogelijkheid om observatiegegevens door te sturen naar de Parnassys-omgeving van de basisschool waar het kind naar toe gaat. Zo wordt de doorgaande lijn gewaarborgd.
Mocht je interesse hebben in ons kindvolgsysteem voor 0-4 jaar, dan bieden wij je een vrijblijvende productvoorstelling aan op 25 maart in Gouda of 1 april in Amersfoort.

Konnect-2.png

Meer informatie

Voor vragen kun je ook contact opnemen met onderwijsadviseur 0-4 jaar, Elsbeth Schouten.
 

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.