Productvoorstellingen Kindvolgsysteem 0-4 jaar in Konnect 18 november 2019

Ben je op zoek naar een eenvoudig kindvolgsysteem (KVS) dat goed op de groep te gebruiken is? Dan is het KVS van Driestar onderwijsadvies in Konnect iets voor jullie organisatie!
Op diverse locaties binnen de kinderopvang zijn de ‘DE ontwikkelingslijnen’ in Konnect al geïmplementeerd. De observatielijnen zijn gebaseerd op de tussendoelen van het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderverdeeld in halfjaarlijkse ontwikkelingsfasen. De leeftijd van de 0-4 jarigen wordt in maanden aangeduid.
De lijnen zijn onderverdeeld in de ontwikkelingsgebieden:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Rekenontwikkeling.
Konnect1-(1).png
Wil je weten hoe deze lijnen eruit zien, kijk dan op onze website.

Groepsobservaties

Via het digitale systeem van het kinderdagopvangprogramma van Konnect is het relatief eenvoudig om met een tablet of telefoon de groepsobservaties gelijk vast te leggen tijdens het observeren. De pedagogisch medewerker hoeft zodoende niet achteraf nog schriftelijke observaties in het systeem te registreren. Ook is het mogelijk om meerdere kinderen op een bepaald ontwikkelingsgebied tegelijk te observeren. Dit is handig wanneer je tijdens of vlak na een activiteit met een aantal kinderen observaties wilt vastleggen.

ParnasSys

Het systeem sluit daarnaast aan op de Leerlijnen in Parnassys voor 4-7 jaar. Binnen de omgeving van Konnect is een mogelijkheid om observatiegegevens door te sturen naar de Parnassys-omgeving van de basisschool waar het kind naar toe gaat. Zo wordt de doorgaande lijn gewaarborgd.
Mocht je interesse hebben in ons kindvolgsysteem voor 0-4 jaar, dan bieden wij je een vrijblijvende productvoorstelling aan op 25 maart in Gouda of 1 april in Amersfoort.

Konnect-2.png

Meer informatie

Voor vragen kun je ook contact opnemen met onderwijsadviseur 0-4 jaar, Elsbeth Schouten.
 

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.