Productvoorstellingen Kindvolgsysteem 0-4 jaar in Konnect 18 november 2019

Ben je op zoek naar een eenvoudig kindvolgsysteem (KVS) dat goed op de groep te gebruiken is? Dan is het KVS van Driestar onderwijsadvies in Konnect iets voor jullie organisatie!
Op diverse locaties binnen de kinderopvang zijn de ‘DE ontwikkelingslijnen’ in Konnect al geïmplementeerd. De observatielijnen zijn gebaseerd op de tussendoelen van het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderverdeeld in halfjaarlijkse ontwikkelingsfasen. De leeftijd van de 0-4 jarigen wordt in maanden aangeduid.
De lijnen zijn onderverdeeld in de ontwikkelingsgebieden:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Rekenontwikkeling.
Konnect1-(1).png
Wil je weten hoe deze lijnen eruit zien, kijk dan op onze website.

Groepsobservaties

Via het digitale systeem van het kinderdagopvangprogramma van Konnect is het relatief eenvoudig om met een tablet of telefoon de groepsobservaties gelijk vast te leggen tijdens het observeren. De pedagogisch medewerker hoeft zodoende niet achteraf nog schriftelijke observaties in het systeem te registreren. Ook is het mogelijk om meerdere kinderen op een bepaald ontwikkelingsgebied tegelijk te observeren. Dit is handig wanneer je tijdens of vlak na een activiteit met een aantal kinderen observaties wilt vastleggen.

ParnasSys

Het systeem sluit daarnaast aan op de Leerlijnen in Parnassys voor 4-7 jaar. Binnen de omgeving van Konnect is een mogelijkheid om observatiegegevens door te sturen naar de Parnassys-omgeving van de basisschool waar het kind naar toe gaat. Zo wordt de doorgaande lijn gewaarborgd.
Mocht je interesse hebben in ons kindvolgsysteem voor 0-4 jaar, dan bieden wij je een vrijblijvende productvoorstelling aan op 25 maart in Gouda of 1 april in Amersfoort.

Konnect-2.png

Meer informatie

Voor vragen kun je ook contact opnemen met onderwijsadviseur 0-4 jaar, Elsbeth Schouten.
 

Meer nieuws

  • Promotieonderzoek: Leer studenten omgaan met studie-uitstelgedrag

   Vandaag promoveert Lennart Visser aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op ‘studie-uitstelgedrag onder eerstejaars pabostudenten’. Visser, docent aan Driestar hogeschool, laat in zijn studie zien dat studie-uitstelgedrag een link is tussen persoonlijke psychologische factoren en studieresultaten. Het is daarom belangrijk dat studenten die last hebben van studie-uitstelgedrag geleerd wordt hoe ze hiermee om kunnen gaan. Om studenten te helpen bij hun neiging tot uitstellen, ontwikkelde Visser een training.

  • Omgaan met hechtingsproblematiek in de klas

   ‘Maandag komt er een nieuwe leerling in jouw klas, een pleegkind’. Het zou gaan om een meisje met hechtingsproblemen, meer informatie had meester Rob niet voordat deze leerling zou starten. Het meisje startte die maandag in zijn klas. Vanaf dag één leek het alsof ze al jaren in zijn groep hoorde: ze maakte met iedereen contact, praatte honderduit en leek zich helemaal thuis te voelen. Meester Rob begon te twijfelen; had dit meisje echt ernstige problemen? Of viel het allemaal wel mee? Wat vraagt deze leerling van meester Rob?

  • Relevante thema’s voor buitenlandse studenten

   Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.