Preventief werken met Zien! 4 juni 2019

Wanneer je aan de slag wilt met het versterken van de sociale vaardigheden bij je leerlingen, kun je hier de doelen en suggesties van Zien! bij gebruiken. Je kunt dat doen naar aanleiding van de resultaten in de groepsprofielen, maar je kunt ze ook preventief inzetten. Lees hieronder hoe je dat doet en welke documenten je hierbij kunt gebruiken.

Zien! het hele jaar rond 

Ook wanneer je de vragenlijsten van Zien! (nog) niet ingevuld hebt, kun je al aan de slag met betrokkenheid, welbevinden en de sociale vaardigheden. Zeker in de eerste weken van het schooljaar is dat erg waardevol. Er gebeurt dan veel in je groep waar je op kunt sturen, terwijl Zien! nog niet is ingevuld. De suggesties bij vooral welbevinden kunnen je daarbij helpen.  

Jaarplanning
jaarplanning-zien.jpg

Wil je er zeker van zijn dat alle categorieën van Zien! aan bod komen in het schooljaar? Dan kun je gebruikmaken van de voorbeeldjaarplanning. Elke week zet je een ander Zien!-aspect in combinatie met een ontwikkeltaak centraal, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere het groepsvormingsproces.

Je kunt de planning aanpassen om deze specifiek te maken voor je eigen school. In het overzichtsdocument met deze jaarplanning zijn ook alle doelen opgenomen, gesorteerd per ontwikkelingsleeftijd. Je kunt hier heel handig zien welke doelen voor jouw groep gelden, en hier mee aan de slag gaan met de bijbehorende suggesties.

>> Download hier de jaarplanning en het doelenoverzicht.

ontwikkelingsniveau.jpg

Curatief

Op veel scholen wordt Zien! twee keer ingevuld per schooljaar: in oktober de herfstsignalering waarna eventuele interventies worden opgezet. Rond de voorjaarsvakantie vervolgens nogmaals om te kijken of het functioneren van leerlingen verbeterd is en of er effecten te merken zijn van de ingezette interventies.

Met de resultaten van de vragenlijsten kun je daarna aan de slag. Hiervoor kun je het overzicht met doelen voor Betrokkenheid, Welbevinden en de vijf sociale vaardigheden goed gebruiken. In dit overzicht staat per dimensie uitgewerkt welke doelen per leeftijd van de leerlingen verwacht worden.

>> Download hier het doelenoverzicht per categorie. 

Suggesties

De doelen uit het overzicht worden verder uitgewerkt en er worden concrete suggesties bij gegeven in de handelingssuggesties. De suggesties vind je bij de indicatie-uitspraken of door op één van de groepspercentages te klikken. Onder de knop ‘Handelen’ vind je ze allemaal terug. We hebben daarnaast een handig overzichtsdocument samengesteld met daarin alle aanpakken, geordend per ontwikkelingsleeftijd en categorie.

>> Download hier het overzichtsdocument met alle aanpaksuggesties.
N.B. eind augustus komt er een uitgebreidere versie van de handelingssuggesties beschikbaar. Overweeg je om een document te printen, dan adviseren we je om te wachten tot de nieuwe versie er is.

Begeleiding

Wil je het werken met de handelingssuggesties van Zien!, zowel preventief als curatief goed vormgeven op je school? We bieden je graag begeleiding om dat op te zetten. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met G. (Bert) van de Waerdt.

 

Meer nieuws

  • Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden!

   Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.

  • Cadeautip voor leerlingen 10-14 jaar en ouder

   Op zoek naar een boekje om aan de leerlingen van jouw school mee te geven, bijvoorbeeld als cadeau voor het examen of voor het afscheid van groep 8? Denk eens aan het boek "Waarom ben jij gereformeerd? De geloofsbelijdenis voor tieners." Het boek legt in eenvoudige taal belangrijke delen van de Nederlandse Geloofdsbelijdenis uit.

  • Voorwaarden inzet BOUW! ONL, op zorgniveau 3

   BOUW! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen.

  • NIEUW - Prentenboek Stijn blust de brand

   Stijn wil graag filmpjes kijken op de tablet, maar mama vindt dat nu niet goed. Boos gaat hij naar buiten: saai! Dan is daar Isa, die een leuk plan heeft…

  • Word specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid

   Word jij specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid? Dat kan met onze post-hbo-opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid! In de achterliggende jaren is het belang aangetoond van betrokkenheid van ouders bij school en omgekeerd. In deze opleiding leer je hoe je de wederzijdse betrokkenheid kunt vergroten en wat je hierin kunt betekenen voor je school!