Preventief werken met Zien! 4 juni 2019

Wanneer je aan de slag wilt met het versterken van de sociale vaardigheden bij je leerlingen, kun je hier de doelen en suggesties van Zien! bij gebruiken. Je kunt dat doen naar aanleiding van de resultaten in de groepsprofielen, maar je kunt ze ook preventief inzetten. Lees hieronder hoe je dat doet en welke documenten je hierbij kunt gebruiken.

Zien! het hele jaar rond 

Ook wanneer je de vragenlijsten van Zien! (nog) niet ingevuld hebt, kun je al aan de slag met betrokkenheid, welbevinden en de sociale vaardigheden. Zeker in de eerste weken van het schooljaar is dat erg waardevol. Er gebeurt dan veel in je groep waar je op kunt sturen, terwijl Zien! nog niet is ingevuld. De suggesties bij vooral welbevinden kunnen je daarbij helpen.  

Jaarplanning
jaarplanning-zien.jpg

Wil je er zeker van zijn dat alle categorieën van Zien! aan bod komen in het schooljaar? Dan kun je gebruikmaken van de voorbeeldjaarplanning. Elke week zet je een ander Zien!-aspect in combinatie met een ontwikkeltaak centraal, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere het groepsvormingsproces.

Je kunt de planning aanpassen om deze specifiek te maken voor je eigen school. In het overzichtsdocument met deze jaarplanning zijn ook alle doelen opgenomen, gesorteerd per ontwikkelingsleeftijd. Je kunt hier heel handig zien welke doelen voor jouw groep gelden, en hier mee aan de slag gaan met de bijbehorende suggesties.

>> Download hier de jaarplanning en het doelenoverzicht.

ontwikkelingsniveau.jpg

Curatief

Op veel scholen wordt Zien! twee keer ingevuld per schooljaar: in oktober de herfstsignalering waarna eventuele interventies worden opgezet. Rond de voorjaarsvakantie vervolgens nogmaals om te kijken of het functioneren van leerlingen verbeterd is en of er effecten te merken zijn van de ingezette interventies.

Met de resultaten van de vragenlijsten kun je daarna aan de slag. Hiervoor kun je het overzicht met doelen voor Betrokkenheid, Welbevinden en de vijf sociale vaardigheden goed gebruiken. In dit overzicht staat per dimensie uitgewerkt welke doelen per leeftijd van de leerlingen verwacht worden.

>> Download hier het doelenoverzicht per categorie. 

Suggesties

De doelen uit het overzicht worden verder uitgewerkt en er worden concrete suggesties bij gegeven in de handelingssuggesties. De suggesties vind je bij de indicatie-uitspraken of door op één van de groepspercentages te klikken. Onder de knop ‘Handelen’ vind je ze allemaal terug. We hebben daarnaast een handig overzichtsdocument samengesteld met daarin alle aanpakken, geordend per ontwikkelingsleeftijd en categorie.

>> Download hier het overzichtsdocument met alle aanpaksuggesties.
N.B. eind augustus komt er een uitgebreidere versie van de handelingssuggesties beschikbaar. Overweeg je om een document te printen, dan adviseren we je om te wachten tot de nieuwe versie er is.

Begeleiding

Wil je het werken met de handelingssuggesties van Zien!, zowel preventief als curatief goed vormgeven op je school? We bieden je graag begeleiding om dat op te zetten. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met G. (Bert) van de Waerdt.

 

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.