Post-hbo-opleiding Jonge kind start september 2020 6 februari 2020

In januari kregen de huidige studenten van de post-hbo-opleiding Jonge kind hun diploma. Hun mooie opleidingstraject sloten we feestelijk af met interessante eindpresentaties. Lees meer over deze opleiding in dit bericht. We gaan in september namelijk gegarandeerd weer van start!

Jeannette Veerman, specialist Jonge kind, deed deze opleiding in 2019-2020: “De opdrachten die ik heb gedaan, de bijeenkomsten en de bijscholing rondom invoeren van het observatiesysteem, maakten mij een andere juf. Veel meer dan voorheen weet ik wat het jonge kind is en welke onderwijsbehoefte deze kleuters hebben. Ik weet zeker dat het ook zichtbaar is in mijn klas nu ik aan het eind van mijn opleiding ben gekomen.
 
Deze studie is voor mijn persoonlijke ontwikkeling een leerproces geweest. Ik ben van nature een doener, maar ik heb nu ook geleerd om de rust te nemen en te reflecteren op handelen. Soms zat ik achter mijn laptop, baalde ik dat ik een poos ‘niets’ had gedaan. Intussen had ik natuurlijk heel veel op een rijtje gezet. Zo heb ik onder andere een goede visie op onderwijs aan het jonge kind en mijn eigen onderwijsstijl ontwikkeld.”

Word ook jij specialist jonge kind?

De post-hbo-opleiding Jonge kind start weer in het nieuwe cursusjaar omdat we zien dat dit voor veel leerkrachten in de onderbouw nog van meerwaarde kan zijn. We stellen dit jaar geen minimum aantal deelnemers.
 
We zijn trots op onze praktijkgerichte opleiding met een sterke theoretische onderbouwing. Door deze opleiding te volgen groei jij in anderhalf jaar uit tot specialist Jonge kind. Tijdens de opleiding staat jouw handelen in de klas en de context van jouw school centraal. Onderwerpen die in deze opleiding aan bod komen zijn onder andere groepsmanagement, de diverse ontwikkelingslijnen, executieve functies en identiteit.
 
Kijk op onze website voor de data en informatie en schrijf je snel in!
20200116_133828.png
diplomajongekind.png

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.