Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling 22 oktober 2020

Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!


De opleiding start dit jaar weer op 10 november 2020 in Gouda. Twijfel je of dit de opleiding is die bij je past? Misschien helpen de ervaringen van studenten die momenteel al bezig zijn met deze opleiding je bij het wegnemen van die twijfels:

Student 1:
'Al een aantal jaar geef ik les aan kinderen in de plusgroep; dit is ontzettend mooi werk. Toch blijf ik vaak met veel vragen zitten: doen we het wel goed als school? En hoe kunnen we beter signaleren? Wat als een kind onderpresteert? Vragen die we gelukkig kunnen delen in het netwerk van Berséba. En daar komt ook de vraag naar een opleiding voorbij. En in januari dit jaar zijn we inderdaad gestart met de post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid van Driestar hogeschool. Het is heel fijn om onder leiding van twee bekwame vrouwen te worden meegenomen in de literatuur met zijn modellen over hoogbegaafdheid, de praktische kanten te bespreken, samen bezig zijn in een leerteam met een opdracht. We werken met Microsoft Teams, zodat ik ook thuis de bestanden en gegeven lesstof nog eens kan doorlezen. Je kan als student zelfs twee leerroutes kiezen: namelijk de leerroute waarin je een beleidsplan leert opstellen en een leerroute met losse opdrachten. Het is even wennen om weer volop in de studiemodus te duiken, maar zeer zeker de moeite waard, omdat begaafdheid in zijn volle breedte wordt beetgepakt en je met de huiswerkopdrachten gelijk in je praktijk aan de slag kunt.'

Student 2
'Hoogbegaafdheid, daar wilde ik meer van weten. In de praktijk heb ik hier een aantal keren mee te maken gehad. Hoe moet ik mijn ervaring omschrijven? Het voelde als een ruimte zonder plafond. Je hebt veel mogelijkheden, er is veel theorie, maar waar doe ik goed aan? Hoe help ik het kind echt? Dat staat centraal in de opleiding.

De opleiding ervaar ik positief. Er is veel ruimte voor overleg en begeleiding. Van de modules word ik enthousiast. Ik zie mogelijkheden om het toe te passen in de praktijk. Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling, met als doel dat kinderen hun gekregen talenten positief inzetten. Dat is de opleiding specialist hoogbegaafdheid.'

Meer informatie

Denk je dat de opleiding ook iets voor jou is? Schrijf je dan snel in! Wil je eerst meer weten over de opleiding? Neem dan contact op met Martine Blonk-Meulenkamp.

Meer nieuws

  • Terugkijken: webinar samen opleiden en inclusief onderwijs

   Lector inclusieve klassen bij Driestar educatief, Neely Anne de Ronde, heeft donderdag 19 november een bijdrage geleverd aan het webinar Samen opleiden en inclusiever onderwijs, georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO- en VO-raad.

  • Burgerschapswet: de Tweede Kamer heeft gesproken

   In de media kreeg het betrekkelijk weinig directe aandacht, het aannemen van de wet op het burgerschapsonderwijs door de Tweede Kamer. De media waren vooral druk met discussies over ‘anti-homo verklaringen’ van reformatorische scholen en moties over toelatingsbeleid. En in de marge van die drukte passeerde dus genoemde wet.

  • Hoe spreekt de Bijbel over alcohol?

   Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In de kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Je vindt er bijvoorbeeld deze les Nederlands, waarin de leerlingen rondom de vraag uit de titel aan de slag gaan met hun leesvaardigheden.

  • Bijzondere editie Kerstzangavond Driestar hogeschool

   De Kerstzangavond is voor velen een hoogtepunt in het jaar. Een volle Sint-Jan in Gouda, prachtige koorzang, honderden zingende studenten. Vanwege de coronasituatie kan het niet zoals eerdere jaren. Er komt dit jaar wel een heel bijzondere livestream-editie van de Kerstzangavond op maandagavond 14 december om 19.30u.

  • Bied ook passende zorg aan leerlingen met dyslexie!

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal en word ook zelf enthousiast!