Passende Perspectieven PrO in de module Leerlijnen van ParnasSys 25 april 2017

Passende Perspectieven PrO taal en Passende Perspectieven PrO rekenen (SLO) zijn als afzonderlijke leerlijnenpakketten ingevoerd in de database bij de module Leerlijnen en zijn vanaf heden beschikbaar voor gebruik op het vso.

Leerroutes en planning

Bij het leerlijnenpakket behoren de leerroutes A, B, C, D. Leerroute D geldt voor leerlingen die zullen uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding. Meestal werk je voor deze leerlingen met de leerlijnen van Rekenboog. Leerroute C geldt voor zml-leerlingen die zullen uitstromen naar het vrij bedrijf. Als school bepaal je zelf welke leerroutes je activeert. Je kunt de namen van de leerroutes wijzigen zodat ze aansluiten bij de leerroutes die je school hanteert.
Het leerlijnenpakket heeft een andere indeling dan de CED-leerlijnen. Er zijn maar twee beheersingsniveau, referentieniveau 1F en 2F, ingevoerd. Alle doelen die gelden voor 1F hebben als planning een start-DL van 61 en een eind-DL van 140. Alle doelen die gelden voor 2F hebben als planning een start-DL van 71 en een eind-DL van 140. Binnen de verschillende leerroutes maakt de leerkracht de keuze wanneer hij/zij het doel daadwerkelijk aanbiedt. Er is dus geen streefplanning per leerjaar. Alle doelen die door de SLO als ‘niet geldend voor deze leerroute’ zijn aangegeven, zijn in de module ingevoerd als extra doelen.

Bronnen

Als bronnen zijn de door het SLO ontwikkelde aanwijzingen en de handelingsniveaus ingevoerd. Bij Passende Perspectieven PrO taal zijn de voorbeeldtaken als bestand opgenomen bij de betreffende doelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Passende Perspectieven PrO taal en Passende Perspectieven PrO rekenen zie de website van de SLO.
Hier vind je onder andere een document met tips hoe je de reken- en taaldoelen kunt aanbieden in de verschillende sectoren. In het bestand ‘leerroutes A, B, C (A3-formaat)’ vind je een verdeling van doelen over de vier leerjaren op het PrO per leerroute. De benamingen van de doelen zijn echter niet hetzelfde als in de doelenlijsten. Houd hier rekening mee.

Voor meer informatie of vragen over het leerlijnenpakket in de database van ParnasSys kun je ons e-mailen.

Meer nieuws

  • Datum ontmoetingsavond in Goes gewijzigd naar donderdag 31 mei

   In een van de regio’s in de datum van de ontmoetingsavond voor gezin, kerk en school gewijzigd. De avond in Goes is op donderdag 31 mei en niet op 29 april, zoals we eerder communiceerden. Als u zich al opgegeven heeft voor deze avond, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

  • Tip voor ouders: symposium mediaopvoeding

   Speciaal voor christelijke opvoeders organiseren Stichting Mediawijzer en Driestar onderwijsadvies op vrijdag 13 april een bezinningsavond over mediaopvoeding. Wil je de ouders die bij school betrokken zijn namens ons uitnodigen voor dit symposium?

  • Numicon: gebruiken of niet gebruiken?

   In enkele regio’s hoor je op scholen nogal eens de naam Numicon vallen. Numicon is een heel speciaal rekenprogramma. Inderdaad ‘heel speciaal’, want het is totaal anders dan wat we gewend zijn. Vraag is dan vaak: raden jullie deze aanpak met de bijbehorende materialen aan of niet?

  • Terugblik studiemiddag jeugdliteratuur

   Vanaf half twee komen ruim vijftig vo-docenten Nederlands het Klooster in Woerden binnenlopen voor de studiemiddag jeugdliteratuur. Velen van hen zijn oud-studenten van de lerarenopleiding van Driestar hogeschool. Naast het studiekarakter van deze middag heerst er dan ook een echte reüniesfeer.

  • Geef toestemming om de monitorgegevens sociale veiligheid uit ZIEN! te delen met de inspectie

   Je kunt de leerlingvragenlijsten van ZIEN! voor groep 5-8 gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht. De inspectie wil de gegevens graag geautomatiseerd van je school hebben. Belangrijk: daarvoor moet je elk jaar zelf toestemming geven in ParnasSys! Je leest hier hoe dat moet.