Passende Perspectieven PrO in de module Leerlijnen van ParnasSys 25 april 2017

Passende Perspectieven PrO taal en Passende Perspectieven PrO rekenen (SLO) zijn als afzonderlijke leerlijnenpakketten ingevoerd in de database bij de module Leerlijnen en zijn vanaf heden beschikbaar voor gebruik op het vso.

Leerroutes en planning

Bij het leerlijnenpakket behoren de leerroutes A, B, C, D. Leerroute D geldt voor leerlingen die zullen uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding. Meestal werk je voor deze leerlingen met de leerlijnen van Rekenboog. Leerroute C geldt voor zml-leerlingen die zullen uitstromen naar het vrij bedrijf. Als school bepaal je zelf welke leerroutes je activeert. Je kunt de namen van de leerroutes wijzigen zodat ze aansluiten bij de leerroutes die je school hanteert.
Het leerlijnenpakket heeft een andere indeling dan de CED-leerlijnen. Er zijn maar twee beheersingsniveau, referentieniveau 1F en 2F, ingevoerd. Alle doelen die gelden voor 1F hebben als planning een start-DL van 61 en een eind-DL van 140. Alle doelen die gelden voor 2F hebben als planning een start-DL van 71 en een eind-DL van 140. Binnen de verschillende leerroutes maakt de leerkracht de keuze wanneer hij/zij het doel daadwerkelijk aanbiedt. Er is dus geen streefplanning per leerjaar. Alle doelen die door de SLO als ‘niet geldend voor deze leerroute’ zijn aangegeven, zijn in de module ingevoerd als extra doelen.

Bronnen

Als bronnen zijn de door het SLO ontwikkelde aanwijzingen en de handelingsniveaus ingevoerd. Bij Passende Perspectieven PrO taal zijn de voorbeeldtaken als bestand opgenomen bij de betreffende doelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Passende Perspectieven PrO taal en Passende Perspectieven PrO rekenen zie de website van de SLO.
Hier vind je onder andere een document met tips hoe je de reken- en taaldoelen kunt aanbieden in de verschillende sectoren. In het bestand ‘leerroutes A, B, C (A3-formaat)’ vind je een verdeling van doelen over de vier leerjaren op het PrO per leerroute. De benamingen van de doelen zijn echter niet hetzelfde als in de doelenlijsten. Houd hier rekening mee.

Voor meer informatie of vragen over het leerlijnenpakket in de database van ParnasSys kun je ons e-mailen.

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.