Overgang so-vso in ParnasSys 21 april 2017

Met de jaarovergang krijg je nieuwe leerlingen uit het so op je vso-school. Of misschien blijven leerlingen op dezelfde school, maar gaan ze wel over naar het vso. Welke stappen zijn nodig voor een goede overgang in ParnasSys?

Uitwisselen met BRON

Sinds 1 augustus 2013 is het verplicht om bij een overgang van so naar vso een leerling uit en weer in te schrijven, ook al blijft de leerling onderwijs volgen onder hetzelfde BRIN-nummer. We hebben voor je beschreven hoe je in dit geval de leerling in ParnasSys uit kunt schrijven en opnieuw in kunt schrijven. Alle gegevens van de leerling blijven behouden als je deze handeling uitvoert en ook alle gegevens die je in de leerlijnenmodule hebt ingevoerd, kun je na de herinschrijving weer terugvinden. Werk je met het gecombineerde leerlijnenpakket van de CED-groep? Dan kun je na de herinschrijving weer verder waar je gebleven bent met het inplannen, afvinken en evalueren van de leerdoelen.
>> Lees hier hoe je de leerling uit kunt schrijven en weer opnieuw inschrijven.

Van het zml- naar het vso-pakket

Maak je gebruik van het gecombineerde leerlijnenpakket van de CED-groep voor zml én vso? Dan kun je hiermee verder werken met de leerling als deze naar het VSO is overgegaan.
Heeft de leerling tot nu toe met het leerlijnenpakket CED zml so gewerkt? Dan gaat de leerling vanaf nu waarschijnlijk met het leerlijnenpakket CED vso werken. Voor een groot deel overlappen deze pakketten elkaar: leerlingen in het vso hebben de meeste leerlijnen al tot en met een bepaald beheersingsniveau behaald/gevolgd. We hebben een document voor je gemaakt waarin je snel kunt zien voor welke leerlijnen en beheersingsniveaus je in het vso nog de beginsituatie mag bepalen, en welke leerdoelen je al af kunt vinken op grond van de gegevens uit het so-pakket.
Zorg dat vóor de leerling op het so wordt uitgeschreven, je het overzicht ‘leerlijnenprofiel leerling’ en ‘streefplan leerling’ hebt opgevraagd. Sla deze bestanden op in de map van de leerling in ParnasSys. Je kunt de beginsituatie grofmazig en relatief snel instellen bij het vso-pakket via ‘beheersingsniveaus afvinken’ (zie laatste pagina van de korte handleiding leerlijnen).
>> Bekijk hier een overzicht waarin je kunt zien welke leerlijnen letterlijk in het so-pakket zijn terug te vinden (zie kolom R)

Vragen?

Heb je nog vragen over de overgang van het so naar het vso? Dan kun je altijd contact opnemen via e-mail.

Meer nieuws

  • Nieuwe uitgaven leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

   De afgelopen periode zijn er verschillende uitgaven beschikbaar gekomen die je kunnen helpen bij het gebruiken van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind: een handboek voor nul- tot tweejarigen, een verantwoording voor leerlijnen jonge kind (4-7 jaar) en een Vergelijkingsdocument Kleuterplein.

  • Opleiding pedagogiek in Gouda beste van Nederland

   De deeltijdopleiding pedagogiek en de lerarenopleiding Duits van Driestar hogeschool zijn de beste van Nederland. Ook de pabo in Gouda is een topopleiding. Dat blijkt uit de Keuzegids Hbo 2018.

  • Bijeenkomsten leerlijnen Jonge kind voor intern begeleiders

   Werk je op school met de leer- en ontwikkelingslijnen Jonge kind? Als intern begeleider of onderbouwcoördinator wil je je collega’s op een goede manier begeleiden en heb je wellicht behoefte aan verdieping en/of het uitwisselen van ervaringen met andere intern begeleiders in het werkveld.

  • Boem!

   Energizer, ijsbreker, intermezzo, uitsmijter, maar ook een volwaardig percussie-instrument.

  • Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid

   Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.