Overgang so-vso in ParnasSys 21 april 2017

Met de jaarovergang krijg je nieuwe leerlingen uit het so op je vso-school. Of misschien blijven leerlingen op dezelfde school, maar gaan ze wel over naar het vso. Welke stappen zijn nodig voor een goede overgang in ParnasSys?

Uitwisselen met BRON

Sinds 1 augustus 2013 is het verplicht om bij een overgang van so naar vso een leerling uit en weer in te schrijven, ook al blijft de leerling onderwijs volgen onder hetzelfde BRIN-nummer. We hebben voor je beschreven hoe je in dit geval de leerling in ParnasSys uit kunt schrijven en opnieuw in kunt schrijven. Alle gegevens van de leerling blijven behouden als je deze handeling uitvoert en ook alle gegevens die je in de leerlijnenmodule hebt ingevoerd, kun je na de herinschrijving weer terugvinden. Werk je met het gecombineerde leerlijnenpakket van de CED-groep? Dan kun je na de herinschrijving weer verder waar je gebleven bent met het inplannen, afvinken en evalueren van de leerdoelen.
>> Lees hier hoe je de leerling uit kunt schrijven en weer opnieuw inschrijven.

Van het zml- naar het vso-pakket

Maak je gebruik van het gecombineerde leerlijnenpakket van de CED-groep voor zml én vso? Dan kun je hiermee verder werken met de leerling als deze naar het VSO is overgegaan.
Heeft de leerling tot nu toe met het leerlijnenpakket CED zml so gewerkt? Dan gaat de leerling vanaf nu waarschijnlijk met het leerlijnenpakket CED vso werken. Voor een groot deel overlappen deze pakketten elkaar: leerlingen in het vso hebben de meeste leerlijnen al tot en met een bepaald beheersingsniveau behaald/gevolgd. We hebben een document voor je gemaakt waarin je snel kunt zien voor welke leerlijnen en beheersingsniveaus je in het vso nog de beginsituatie mag bepalen, en welke leerdoelen je al af kunt vinken op grond van de gegevens uit het so-pakket.
Zorg dat vóor de leerling op het so wordt uitgeschreven, je het overzicht ‘leerlijnenprofiel leerling’ en ‘streefplan leerling’ hebt opgevraagd. Sla deze bestanden op in de map van de leerling in ParnasSys. Je kunt de beginsituatie grofmazig en relatief snel instellen bij het vso-pakket via ‘beheersingsniveaus afvinken’ (zie laatste pagina van de korte handleiding leerlijnen).
>> Bekijk hier een overzicht waarin je kunt zien welke leerlijnen letterlijk in het so-pakket zijn terug te vinden (zie kolom R)

Vragen?

Heb je nog vragen over de overgang van het so naar het vso? Dan kun je altijd contact opnemen via e-mail.

Meer nieuws

  • Gratis workshop ‘Een goede muziekles’ - wegens succes herhaald!

   Opvolgend aan het succes van de workshop in april organiseert Driestar onderwijsadvies opnieuw een gratis workshop ‘Een goede muziekles’ op woensdag 31 mei. Deze workshop is bedoeld voor groepsleerkrachten en onderdeel van de Music University Days.

  • Cursus Doe meer met Bas

   Mayke en Jeanine volgen de cursus Doe meer met Bas. Zij vertellen in dit bericht over hun ervaringen met deze cursus.

  • Nascholing: voor welke subsidies kom jij in aanmerking?

   Ieder schoolbestuur krijgt middelen voor professionele ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast zijn er verschillende subsidies. Op deze website kun jij bekijken voor welke subsidies jij in aanmerking komt.

  • Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen

   Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!

  • Niet focussen op formats, maar op goed onderwijs

   Tijdens het vijfde symposium Verder met ParnasSys dachten ruim 200 deelnemers met elkaar na over hun onderwijs: hoe kun je relevante onderzoeksdata gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Een verslag in woord en beeld.