Overgang so-vso in ParnasSys 21 april 2017

Met de jaarovergang krijg je nieuwe leerlingen uit het so op je vso-school. Of misschien blijven leerlingen op dezelfde school, maar gaan ze wel over naar het vso. Welke stappen zijn nodig voor een goede overgang in ParnasSys?

Uitwisselen met BRON

Sinds 1 augustus 2013 is het verplicht om bij een overgang van so naar vso een leerling uit en weer in te schrijven, ook al blijft de leerling onderwijs volgen onder hetzelfde BRIN-nummer. We hebben voor je beschreven hoe je in dit geval de leerling in ParnasSys uit kunt schrijven en opnieuw in kunt schrijven. Alle gegevens van de leerling blijven behouden als je deze handeling uitvoert en ook alle gegevens die je in de leerlijnenmodule hebt ingevoerd, kun je na de herinschrijving weer terugvinden. Werk je met het gecombineerde leerlijnenpakket van de CED-groep? Dan kun je na de herinschrijving weer verder waar je gebleven bent met het inplannen, afvinken en evalueren van de leerdoelen.
>> Lees hier hoe je de leerling uit kunt schrijven en weer opnieuw inschrijven.

Van het zml- naar het vso-pakket

Maak je gebruik van het gecombineerde leerlijnenpakket van de CED-groep voor zml én vso? Dan kun je hiermee verder werken met de leerling als deze naar het VSO is overgegaan.
Heeft de leerling tot nu toe met het leerlijnenpakket CED zml so gewerkt? Dan gaat de leerling vanaf nu waarschijnlijk met het leerlijnenpakket CED vso werken. Voor een groot deel overlappen deze pakketten elkaar: leerlingen in het vso hebben de meeste leerlijnen al tot en met een bepaald beheersingsniveau behaald/gevolgd. We hebben een document voor je gemaakt waarin je snel kunt zien voor welke leerlijnen en beheersingsniveaus je in het vso nog de beginsituatie mag bepalen, en welke leerdoelen je al af kunt vinken op grond van de gegevens uit het so-pakket.
Zorg dat vóor de leerling op het so wordt uitgeschreven, je het overzicht ‘leerlijnenprofiel leerling’ en ‘streefplan leerling’ hebt opgevraagd. Sla deze bestanden op in de map van de leerling in ParnasSys. Je kunt de beginsituatie grofmazig en relatief snel instellen bij het vso-pakket via ‘beheersingsniveaus afvinken’ (zie laatste pagina van de korte handleiding leerlijnen).
>> Bekijk hier een overzicht waarin je kunt zien welke leerlijnen letterlijk in het so-pakket zijn terug te vinden (zie kolom R)

Vragen?

Heb je nog vragen over de overgang van het so naar het vso? Dan kun je altijd contact opnemen via e-mail.

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.