Ouderbetrokkenheid: hoe kun je Parro inzetten als je werkt aan sociaal-emotioneel functioneren? 4 juni 2019

Je werkt al enige tijd op je school met het expertsysteem Zien!. Daarmee breng je het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, én krijg je veel tips hoe je dit kunt versterken. Maar naast de aanpak van jou als leerkracht, is ook de ouderbetrokkenheid van belang. Lees hier in dit artikel meer over.

Ouderbetrokkenheid – een actueel onderwerp! 

Veel onderzoeken wijzen uit dat betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun eigen kind van positieve invloed is op de schoolse ontwikkeling van hun kind(eren). Zo blijkt ouderbetrokkenheid bij te dragen aan het vertonen van positief gedrag door kinderen ten opzichte van leeftijdsgenoten en volwassenen, en aan een positieve attitude ten aanzien van leren. In de basisschoolleeftijd is het effect van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kinderen zelfs groter dan het effect dat wordt veroorzaakt door het verschil in de kwaliteit van scholen. Niet voor niets is ouderbetrokkenheid dus een actueel onderwerp!  

Zes typen activiteiten 

Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de mate van ouderbetrokkenheid bij de school. Zo kunnen zij de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs bevorderen door het toepassen van zes typen activiteiten: 

 1. Ouders bijstaan in opvoedingsactiviteiten. 
 2. ​Ouders informeren over school. 
 3. Ouders betrekken bij vrijwilligerswerk op school. 
 4. Ouders betrekken bij huiswerkopdrachten. 
 5. Ouders betrekken bij beslissingen op schoolniveau. 
 6. Ouders een rol geven bij de samenwerking tussen school en de samenleving. 

Bovenstaande activiteiten vormen een investering voor de school en de leerkrachten: ouders informeren en betrekken bij het leerproces van hun kind kan tijdrovend zijn. Het is wel een investering die loont. Het inzetten van de communicatie-app Parro maakt het uitvoeren van deze activiteiten eenvoudiger. 

Parro: ouders snel en eenvoudig betrekken 

Door de app Parro toe te passen op school kun je eenvoudig en efficiënt communiceren met ouders. Zo kun je met Parro op eenvoudige wijze activiteiten en 10-minutengesprekken organiseren en waardevolle momenten delen met de ouders. Denk bijvoorbeeld aan het delen van foto’s aan alle ouders van je groep na een schoolreisje of andere activiteit. Goed om te weten: alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Het delen van telefoonnummers en e-mailadressen is daarmee verleden tijd! En organiseer je een sportdag, excursie of sponsorloop? Met Parro is dit in een handomdraai geregeld en kun je moeiteloos vrijwilligers en/of materialen regelen voor je activiteit! 

Wil je meer weten over Parro? Kijk voor meer informatie op de website en vraag Parro kosteloos aan! Ben je op zoek naar een scholing over Parro? Klik dan hier. Je kunt ook altijd direct contact met ons opnemen.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.