Ouderbetrokkenheid: hoe kun je Parro inzetten als je werkt aan sociaal-emotioneel functioneren? 4 juni 2019

Je werkt al enige tijd op je school met het expertsysteem Zien!. Daarmee breng je het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, én krijg je veel tips hoe je dit kunt versterken. Maar naast de aanpak van jou als leerkracht, is ook de ouderbetrokkenheid van belang. Lees hier in dit artikel meer over.

Ouderbetrokkenheid – een actueel onderwerp! 

Veel onderzoeken wijzen uit dat betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun eigen kind van positieve invloed is op de schoolse ontwikkeling van hun kind(eren). Zo blijkt ouderbetrokkenheid bij te dragen aan het vertonen van positief gedrag door kinderen ten opzichte van leeftijdsgenoten en volwassenen, en aan een positieve attitude ten aanzien van leren. In de basisschoolleeftijd is het effect van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kinderen zelfs groter dan het effect dat wordt veroorzaakt door het verschil in de kwaliteit van scholen. Niet voor niets is ouderbetrokkenheid dus een actueel onderwerp!  

Zes typen activiteiten 

Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de mate van ouderbetrokkenheid bij de school. Zo kunnen zij de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs bevorderen door het toepassen van zes typen activiteiten: 

 1. Ouders bijstaan in opvoedingsactiviteiten. 
 2. ​Ouders informeren over school. 
 3. Ouders betrekken bij vrijwilligerswerk op school. 
 4. Ouders betrekken bij huiswerkopdrachten. 
 5. Ouders betrekken bij beslissingen op schoolniveau. 
 6. Ouders een rol geven bij de samenwerking tussen school en de samenleving. 

Bovenstaande activiteiten vormen een investering voor de school en de leerkrachten: ouders informeren en betrekken bij het leerproces van hun kind kan tijdrovend zijn. Het is wel een investering die loont. Het inzetten van de communicatie-app Parro maakt het uitvoeren van deze activiteiten eenvoudiger. 

Parro: ouders snel en eenvoudig betrekken 

Door de app Parro toe te passen op school kun je eenvoudig en efficiënt communiceren met ouders. Zo kun je met Parro op eenvoudige wijze activiteiten en 10-minutengesprekken organiseren en waardevolle momenten delen met de ouders. Denk bijvoorbeeld aan het delen van foto’s aan alle ouders van je groep na een schoolreisje of andere activiteit. Goed om te weten: alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Het delen van telefoonnummers en e-mailadressen is daarmee verleden tijd! En organiseer je een sportdag, excursie of sponsorloop? Met Parro is dit in een handomdraai geregeld en kun je moeiteloos vrijwilligers en/of materialen regelen voor je activiteit! 

Wil je meer weten over Parro? Kijk voor meer informatie op de website en vraag Parro kosteloos aan! Ben je op zoek naar een scholing over Parro? Klik dan hier. Je kunt ook altijd direct contact met ons opnemen.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.