Opfrisavond Wonderlijk gemaakt 26 september 2019

Zo’n vijftig ouders druppelen binnen, met een kopje warme koffie of thee in de hand. Op de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa vindt een opfrisavond plaats naar aanleiding van Wonderlijk gemaakt.Eerst zingen we samen uit de Morgenzang vers 3 en 4. Dat wij ons ambt en plicht o Heer – ook waar het seksuele vorming betreft-, getrouw verrichten tot Uw eer!

Intensief geluisterd

Enkele ouders hebben zo’n acht jaar geleden de start van Wonderlijk gemaakt nog wel meegemaakt. Maar voor veel nieuwe ouders is het werken met Wonderlijk gemaakt gewoon vanzelfsprekend en vertrouwd. Dat betekent niet dat seksuele opvoeding gemakkelijk is geworden. Er wordt intensief geluisterd als adviseur seksuele vorming bij Driestar onderwijsadvies Elly van der Gouwe spreekt over seksuele ontwikkeling en opvoeding.

Voorbeelden

In haar presentatie benadrukt Elly dat seksuele vorming een voortdurend proces is, waar je met allerlei gesprekjes, vragen en regels op alle leeftijden aan kunt bouwen. Met voorbeelden laat ze zien hoe de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 12 jaar verloopt en hoe je daar voor seksuele vorming op aan kunt sluiten. Ze daagt de ouders uit: “Wat was voor u het laatste gesprekje met één van uw kinderen over seksualiteit, relaties of weerbaarheid?”
En hoe reageer je dan op gedrag dat niet normaal lijkt? “Het is nodig eerst te begrijpen wat er gebeurt en hoe kinderen het zelf zien. Benoem daarna concreet wat je ziet en geef daarna pas grenzen aan, als dat nodig is.”

Op school of in het gezin?

De school geeft tijdig informatie over de lessen van Wonderlijk gemaakt. Een moeder vraagt alert: “Als ik vooruitloop op Wonderlijk gemaakt, zoals ik dat lees in de informatie voor ouders, moet ik dan inhouden?” Het antwoord daarop is duidelijk: “Nee, seksuele vorming vindt allereerst in het gezin plaats, vertel zoveel als mogelijk op elke leeftijd. Ga altijd in op de vragen van je kind.” In de pauze gaan diverse ouders en leerkrachten het gesprek aan over beschikbare boeken of persoonlijke vragen.

Positief

Johan Peters, directeur van de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa is positief: “Het is goed om nieuwe gezinnen mee te nemen in de ontwikkeling die we als school doorgemaakt hebben. De spreker staat door haar ervaring naast de ouders en stimuleert een natuurlijk gesprek over (seksuele) ontwikkeling.”
Op steeds meer scholen staat een ouderavond seksuele vorming weer op de agenda, om het onderwerp voor school en (nieuwe) ouders op te frissen.

Ook iets voor jouw school? Neem gerust contact op!

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.