Opfrisavond Wonderlijk gemaakt 26 september 2019

Zo’n vijftig ouders druppelen binnen, met een kopje warme koffie of thee in de hand. Op de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa vindt een opfrisavond plaats naar aanleiding van Wonderlijk gemaakt.Eerst zingen we samen uit de Morgenzang vers 3 en 4. Dat wij ons ambt en plicht o Heer – ook waar het seksuele vorming betreft-, getrouw verrichten tot Uw eer!

Intensief geluisterd

Enkele ouders hebben zo’n acht jaar geleden de start van Wonderlijk gemaakt nog wel meegemaakt. Maar voor veel nieuwe ouders is het werken met Wonderlijk gemaakt gewoon vanzelfsprekend en vertrouwd. Dat betekent niet dat seksuele opvoeding gemakkelijk is geworden. Er wordt intensief geluisterd als adviseur seksuele vorming bij Driestar onderwijsadvies Elly van der Gouwe spreekt over seksuele ontwikkeling en opvoeding.

Voorbeelden

In haar presentatie benadrukt Elly dat seksuele vorming een voortdurend proces is, waar je met allerlei gesprekjes, vragen en regels op alle leeftijden aan kunt bouwen. Met voorbeelden laat ze zien hoe de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 12 jaar verloopt en hoe je daar voor seksuele vorming op aan kunt sluiten. Ze daagt de ouders uit: “Wat was voor u het laatste gesprekje met één van uw kinderen over seksualiteit, relaties of weerbaarheid?”
En hoe reageer je dan op gedrag dat niet normaal lijkt? “Het is nodig eerst te begrijpen wat er gebeurt en hoe kinderen het zelf zien. Benoem daarna concreet wat je ziet en geef daarna pas grenzen aan, als dat nodig is.”

Op school of in het gezin?

De school geeft tijdig informatie over de lessen van Wonderlijk gemaakt. Een moeder vraagt alert: “Als ik vooruitloop op Wonderlijk gemaakt, zoals ik dat lees in de informatie voor ouders, moet ik dan inhouden?” Het antwoord daarop is duidelijk: “Nee, seksuele vorming vindt allereerst in het gezin plaats, vertel zoveel als mogelijk op elke leeftijd. Ga altijd in op de vragen van je kind.” In de pauze gaan diverse ouders en leerkrachten het gesprek aan over beschikbare boeken of persoonlijke vragen.

Positief

Johan Peters, directeur van de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa is positief: “Het is goed om nieuwe gezinnen mee te nemen in de ontwikkeling die we als school doorgemaakt hebben. De spreker staat door haar ervaring naast de ouders en stimuleert een natuurlijk gesprek over (seksuele) ontwikkeling.”
Op steeds meer scholen staat een ouderavond seksuele vorming weer op de agenda, om het onderwerp voor school en (nieuwe) ouders op te frissen.

Ook iets voor jouw school? Neem gerust contact op!

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.