Opfrisavond Wonderlijk gemaakt 26 september 2019

Zo’n vijftig ouders druppelen binnen, met een kopje warme koffie of thee in de hand. Op de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa vindt een opfrisavond plaats naar aanleiding van Wonderlijk gemaakt.Eerst zingen we samen uit de Morgenzang vers 3 en 4. Dat wij ons ambt en plicht o Heer – ook waar het seksuele vorming betreft-, getrouw verrichten tot Uw eer!

Intensief geluisterd

Enkele ouders hebben zo’n acht jaar geleden de start van Wonderlijk gemaakt nog wel meegemaakt. Maar voor veel nieuwe ouders is het werken met Wonderlijk gemaakt gewoon vanzelfsprekend en vertrouwd. Dat betekent niet dat seksuele opvoeding gemakkelijk is geworden. Er wordt intensief geluisterd als adviseur seksuele vorming bij Driestar onderwijsadvies Elly van der Gouwe spreekt over seksuele ontwikkeling en opvoeding.

Voorbeelden

In haar presentatie benadrukt Elly dat seksuele vorming een voortdurend proces is, waar je met allerlei gesprekjes, vragen en regels op alle leeftijden aan kunt bouwen. Met voorbeelden laat ze zien hoe de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 12 jaar verloopt en hoe je daar voor seksuele vorming op aan kunt sluiten. Ze daagt de ouders uit: “Wat was voor u het laatste gesprekje met één van uw kinderen over seksualiteit, relaties of weerbaarheid?”
En hoe reageer je dan op gedrag dat niet normaal lijkt? “Het is nodig eerst te begrijpen wat er gebeurt en hoe kinderen het zelf zien. Benoem daarna concreet wat je ziet en geef daarna pas grenzen aan, als dat nodig is.”

Op school of in het gezin?

De school geeft tijdig informatie over de lessen van Wonderlijk gemaakt. Een moeder vraagt alert: “Als ik vooruitloop op Wonderlijk gemaakt, zoals ik dat lees in de informatie voor ouders, moet ik dan inhouden?” Het antwoord daarop is duidelijk: “Nee, seksuele vorming vindt allereerst in het gezin plaats, vertel zoveel als mogelijk op elke leeftijd. Ga altijd in op de vragen van je kind.” In de pauze gaan diverse ouders en leerkrachten het gesprek aan over beschikbare boeken of persoonlijke vragen.

Positief

Johan Peters, directeur van de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa is positief: “Het is goed om nieuwe gezinnen mee te nemen in de ontwikkeling die we als school doorgemaakt hebben. De spreker staat door haar ervaring naast de ouders en stimuleert een natuurlijk gesprek over (seksuele) ontwikkeling.”
Op steeds meer scholen staat een ouderavond seksuele vorming weer op de agenda, om het onderwerp voor school en (nieuwe) ouders op te frissen.

Ook iets voor jouw school? Neem gerust contact op!

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”