Opbrengstgericht werken op basis van de leerlijnen 4 juli 2019

Datagestuurd en opbrengstgericht werken op schoolniveau is waardevol. Werk je met de module leerlijnen? Dan kun je relatief eenvoudig op schoolniveau data verzamelen over je opbrengsten. Dat helpt je doelgericht en planmatig te werken. We vertellen je graag hoe je dat kunt doen.

Schoolopbrengsten

Schoolopbrengsten geven veel input voor je nieuwe jaarplan. Je kunt de data analyseren en vertalen naar acties. Dat is waardevol in bijvoorbeeld het zml-onderwijs, maar zeker ook voor de kleutergroepen.

Met behulp van een Excelformat, breng je in kaart hoeveel procent van de leerling op niveau functioneert, voorloopt en achterloopt op hun leerroute. Deze informatie vertelt je meer over de effectiviteit van je onderwijs, zeker als je het periodiek in kaart brengt. Het is de basis van waaruit je in gesprek kunt met je team over de mate waarin jullie met je onderwijs bereiken wat je wilt bereiken.

leerlijnen.jpg

We hebben voor je beschreven hoe je de gegevens van de groepskaarten in het Excelformat plakt én we hebben een handreiking gemaakt voor het beschrijven en analyseren van schoolopbrengsten in het speciaal (basis)onderwijs.

>> Vraag het Excelformat, de handleiding en de handreiking op

N.B. er is een nieuwe versie ontwikkeld, omdat in mei 2019 de groepskaart is aangepast. Scholen die een oudere versie hebben, wordt aangeraden de nieuwste versie op te vragen.

Terugkomdag ogw en hgw op het zml

In het najaar is er weer een terugkomdag op 19 september in Gouda waarin we uitgebreid ingaan op hoe je dit proces van datagestuurd werken goed begeleiden op je school. Hartelijk welkom!

Kleuters

Ook in de kleutergroepen is informatie over je opbrengsten belangrijk. Je hebt meestal nog geen (betrouwbare) informatie uit toetsen, maar je wilt wel weten of je onderwijs effectief is.

Zie je bijvoorbeeld dat bij alle kleuters de rekenontwikkeling gemiddeld verloopt, maar dat de taalontwikkeling bij 40% van de leerlingen achterblijft en dan vooral bij interactief taalgebruik? Dan kun je op schoolniveau gaan kijken naar passende acties om het taalonderwijs te verbeteren.

Voor de groepen 1-2 die werken met Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar), is een apart Excelformat en bijbehorende handleiding gemaakt.

>> Vraag het Excelformat en de handleiding op

In de cursus voor ib’ers/teamleiders van scholen die werken met de leerlijnen jonge kind, gaan we in op de toepassingsmogelijkheden.
Meer informatie en aanmelden: Locatie GoudaLocatie Amersfoort.
 

Meer nieuws