Op zoek naar een pedagogisch beleidsmedewerker en/of -coach? 19 november 2019

De laatste jaren draait het in de kinderopvang meer en meer om de ontwikkeling van kinderen en niet alleen om opvang. Dat geldt voor de peuteropvang, voorschool, gastouder, bso: kinderopvang is een vak. En om dat vak goed uit te voeren is pedagogische kennis nodig.

Sinds 1 januari 2019 moet elke opvang een pedagogisch beleidsmedewerker/coach kunnen inzetten. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van het pedagogisch beleid. De coach helpt je bij de dagelijkse werkzaamheden: wat gaat al heel goed en wat zou je graag beter kunnen? En wat heb je daar voor nodig? 

Wettelijke verplichting

Je bent wettelijk verplicht om minimaal 50 uur per jaar (per LRK-nummer) een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten. Daarnaast moet je 10 uur coaching per fte per jaar hebben. Vanaf 2023 komt daar 10 uur per doelgroepkind (kind met de VE-indicatie) bij. Als organisatie moet je daarom zorgen dat je zelf een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst hebt of die inhuren. 

Cursus Coaching en pedagogiek

Ben je pedagogisch medewerker, gastouder of doe je ander werk in de kinderopvang en lijkt het je leuk om pedagogisch beleidsmedewerker/coach te worden in jouw organisatie? Dan is de cursus Coaching en pedagogiek iets voor jou. Bij voldoende aanmeldingen gaat deze opleiding van negen dagen in januari van start. De opleiding bestaat uit twee modules van elk ongeveer vijf dagen: Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk en Pedagogische Coaching in de praktijk. Deze modules kun je ook los volgen.
We maken gebruik van de opleiding die is ontwikkeld door Kiki, een leerzame, praktijkgerichte en goed doordachte opleiding, erkend door het FCB. Het certificaat dat je ontvangt is ook van Kiki.  

Inhuren pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Naast een opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches biedt Driestar onderwijsadvies ook op interimbasis ondersteuning aan organisatie die te klein zijn om zelf een beleidsmedewerker en/of -coach aan te stellen of die daar nog niet klaar voor zijn.
De pedagogisch beleidsmedewerker en/of - coach die wordt ingezet, voldoet aan het functieprofiel vanuit de CAO-kinderopvang en is bekend met alles wat met de kinderopvang te maken heeft. Ook heeft zij een geldige VOG. 

Wat onze mensen voor jou doen

Onze pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor ontwikkeling en implementatie van jullie pedagogisch beleid. Zij neemt samen met jullie het beleid onder de loep en kijkt aan de hand van jullie eigen pedagogische visie waar aanpassing nodig is. Uiteraard zorgt onze beleidsmedewerker ook voor aanpassing en concretisering, zodat alle pedagogisch medewerkers in jullie kinderopvang hier op de werkvloer mee aan de slag kunnen.
Ze coacht de medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werk en de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om uitvoering te geven aan het pedagogisch beleid en kijkt samen met hen naar hun coachingsbehoeften. Jaarlijks stelt zij voor jullie een individueel of groepsgericht coachingsplan op, wat zij zelf ook kan uitvoeren. 

Meer informatie

De kosten van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn €105 per uur (incl. BTW en reistijd, reiskosten en parkeerkosten). We werken met dagdelen van minimaal 4 uur aanwezigheid en daarnaast voorbereidingstijd. Voor voorbereiding en feedback op een reflectie rekenen we 30 min. per persoon.
 
Wil je hierover doorpraten? Of je aanmelden voor inhuur van een van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches van Driestar onderwijsadvies? Neem contact op met Karen Dekker, 06-49407629.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.