Op zoek naar een pedagogisch beleidsmedewerker en/of -coach? 19 november 2019

De laatste jaren draait het in de kinderopvang meer en meer om de ontwikkeling van kinderen en niet alleen om opvang. Dat geldt voor de peuteropvang, voorschool, gastouder, bso: kinderopvang is een vak. En om dat vak goed uit te voeren is pedagogische kennis nodig.

Sinds 1 januari 2019 moet elke opvang een pedagogisch beleidsmedewerker/coach kunnen inzetten. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van het pedagogisch beleid. De coach helpt je bij de dagelijkse werkzaamheden: wat gaat al heel goed en wat zou je graag beter kunnen? En wat heb je daar voor nodig? 

Wettelijke verplichting

Je bent wettelijk verplicht om minimaal 50 uur per jaar (per LRK-nummer) een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten. Daarnaast moet je 10 uur coaching per fte per jaar hebben. Vanaf 2023 komt daar 10 uur per doelgroepkind (kind met de VE-indicatie) bij. Als organisatie moet je daarom zorgen dat je zelf een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst hebt of die inhuren. 

Cursus Coaching en pedagogiek

Ben je pedagogisch medewerker, gastouder of doe je ander werk in de kinderopvang en lijkt het je leuk om pedagogisch beleidsmedewerker/coach te worden in jouw organisatie? Dan is de cursus Coaching en pedagogiek iets voor jou. Bij voldoende aanmeldingen gaat deze opleiding van negen dagen in januari van start. De opleiding bestaat uit twee modules van elk ongeveer vijf dagen: Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk en Pedagogische Coaching in de praktijk. Deze modules kun je ook los volgen.
We maken gebruik van de opleiding die is ontwikkeld door Kiki, een leerzame, praktijkgerichte en goed doordachte opleiding, erkend door het FCB. Het certificaat dat je ontvangt is ook van Kiki.  

Inhuren pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Naast een opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches biedt Driestar onderwijsadvies ook op interimbasis ondersteuning aan organisatie die te klein zijn om zelf een beleidsmedewerker en/of -coach aan te stellen of die daar nog niet klaar voor zijn.
De pedagogisch beleidsmedewerker en/of - coach die wordt ingezet, voldoet aan het functieprofiel vanuit de CAO-kinderopvang en is bekend met alles wat met de kinderopvang te maken heeft. Ook heeft zij een geldige VOG. 

Wat onze mensen voor jou doen

Onze pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor ontwikkeling en implementatie van jullie pedagogisch beleid. Zij neemt samen met jullie het beleid onder de loep en kijkt aan de hand van jullie eigen pedagogische visie waar aanpassing nodig is. Uiteraard zorgt onze beleidsmedewerker ook voor aanpassing en concretisering, zodat alle pedagogisch medewerkers in jullie kinderopvang hier op de werkvloer mee aan de slag kunnen.
Ze coacht de medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werk en de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om uitvoering te geven aan het pedagogisch beleid en kijkt samen met hen naar hun coachingsbehoeften. Jaarlijks stelt zij voor jullie een individueel of groepsgericht coachingsplan op, wat zij zelf ook kan uitvoeren. 

Meer informatie

De kosten van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn €105 per uur (incl. BTW en reistijd, reiskosten en parkeerkosten). We werken met dagdelen van minimaal 4 uur aanwezigheid en daarnaast voorbereidingstijd. Voor voorbereiding en feedback op een reflectie rekenen we 30 min. per persoon.
 
Wil je hierover doorpraten? Of je aanmelden voor inhuur van een van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches van Driestar onderwijsadvies? Neem contact op met Karen Dekker, 06-49407629.

Meer nieuws

  • Boeken ter ere van ons jubileumjaar

   het magazine over Driestar 75 en recent de verhalenbundel. Daarnaast hebben we ook een speciale jubileumactie voor het boek 'Bidden met de schrift'. Bestel de boeken eenvoudig in onze webwinkel!

  • Boeken en verhalen voor alle thuisblijvertjes

   Nu kinderen niet naar school kunnen, schieten initiatieven om thuis zinvol bezig te zijn als paddenstoelen uit de grond.

  • Dyslexiewedstrijd 2020 - doe jij ook mee?

   Ook dit jaar hebben we weer een 'dyslexiewedstrijd' voor alle kinderen die bij ons dyslexiebehandeling krijgen. Wie legt op een originele en leuke manier in een strip uit wat dyslexie is? De winnaar krijgt de enige echte dyslexietrofee en een andere mooie prijs. Doe jij mee?

  • Kees Moerman wint verhalenwedstrijd Driestar

   De verhalenwedstrijd die De Driestar hogeschool uitschreef in het kader van het 75-jarig bestaan, is gewonnen door Kees Moerman uit Lelystad.

  • Nieuwe datum literatuurdag

   Afgelopen vrijdag 20 maart was de studiemiddag over jeugdliteratuur gepland, maar deze moest helaas uitgesteld worden. Het is eigenlijk nog te vroeg om een nieuwe datum te plannen; we weten immers niet hoe de coronapandemie verder zal verlopen. Toch hebben we er al wel over nagedacht.