Op zoek naar een pedagogisch beleidsmedewerker en/of -coach? 19 november 2019

De laatste jaren draait het in de kinderopvang meer en meer om de ontwikkeling van kinderen en niet alleen om opvang. Dat geldt voor de peuteropvang, voorschool, gastouder, bso: kinderopvang is een vak. En om dat vak goed uit te voeren is pedagogische kennis nodig.

Sinds 1 januari 2019 moet elke opvang een pedagogisch beleidsmedewerker/coach kunnen inzetten. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van het pedagogisch beleid. De coach helpt je bij de dagelijkse werkzaamheden: wat gaat al heel goed en wat zou je graag beter kunnen? En wat heb je daar voor nodig? 

Wettelijke verplichting

Je bent wettelijk verplicht om minimaal 50 uur per jaar (per LRK-nummer) een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten. Daarnaast moet je 10 uur coaching per fte per jaar hebben. Vanaf 2023 komt daar 10 uur per doelgroepkind (kind met de VE-indicatie) bij. Als organisatie moet je daarom zorgen dat je zelf een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst hebt of die inhuren. 

Cursus Coaching en pedagogiek

Ben je pedagogisch medewerker, gastouder of doe je ander werk in de kinderopvang en lijkt het je leuk om pedagogisch beleidsmedewerker/coach te worden in jouw organisatie? Dan is de cursus Coaching en pedagogiek iets voor jou. Bij voldoende aanmeldingen gaat deze opleiding van negen dagen in januari van start. De opleiding bestaat uit twee modules van elk ongeveer vijf dagen: Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk en Pedagogische Coaching in de praktijk. Deze modules kun je ook los volgen.
We maken gebruik van de opleiding die is ontwikkeld door Kiki, een leerzame, praktijkgerichte en goed doordachte opleiding, erkend door het FCB. Het certificaat dat je ontvangt is ook van Kiki.  

Inhuren pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Naast een opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches biedt Driestar onderwijsadvies ook op interimbasis ondersteuning aan organisatie die te klein zijn om zelf een beleidsmedewerker en/of -coach aan te stellen of die daar nog niet klaar voor zijn.
De pedagogisch beleidsmedewerker en/of - coach die wordt ingezet, voldoet aan het functieprofiel vanuit de CAO-kinderopvang en is bekend met alles wat met de kinderopvang te maken heeft. Ook heeft zij een geldige VOG. 

Wat onze mensen voor jou doen

Onze pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor ontwikkeling en implementatie van jullie pedagogisch beleid. Zij neemt samen met jullie het beleid onder de loep en kijkt aan de hand van jullie eigen pedagogische visie waar aanpassing nodig is. Uiteraard zorgt onze beleidsmedewerker ook voor aanpassing en concretisering, zodat alle pedagogisch medewerkers in jullie kinderopvang hier op de werkvloer mee aan de slag kunnen.
Ze coacht de medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werk en de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om uitvoering te geven aan het pedagogisch beleid en kijkt samen met hen naar hun coachingsbehoeften. Jaarlijks stelt zij voor jullie een individueel of groepsgericht coachingsplan op, wat zij zelf ook kan uitvoeren. 

Meer informatie

De kosten van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn €105 per uur (incl. BTW en reistijd, reiskosten en parkeerkosten). We werken met dagdelen van minimaal 4 uur aanwezigheid en daarnaast voorbereidingstijd. Voor voorbereiding en feedback op een reflectie rekenen we 30 min. per persoon.
 
Wil je hierover doorpraten? Of je aanmelden voor inhuur van een van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches van Driestar onderwijsadvies? Neem contact op met Karen Dekker, 06-49407629.

Meer nieuws

  • Promotieonderzoek: Leer studenten omgaan met studie-uitstelgedrag

   Vandaag promoveert Lennart Visser aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op ‘studie-uitstelgedrag onder eerstejaars pabostudenten’. Visser, docent aan Driestar hogeschool, laat in zijn studie zien dat studie-uitstelgedrag een link is tussen persoonlijke psychologische factoren en studieresultaten. Het is daarom belangrijk dat studenten die last hebben van studie-uitstelgedrag geleerd wordt hoe ze hiermee om kunnen gaan. Om studenten te helpen bij hun neiging tot uitstellen, ontwikkelde Visser een training.

  • Omgaan met hechtingsproblematiek in de klas

   ‘Maandag komt er een nieuwe leerling in jouw klas, een pleegkind’. Het zou gaan om een meisje met hechtingsproblemen, meer informatie had meester Rob niet voordat deze leerling zou starten. Het meisje startte die maandag in zijn klas. Vanaf dag één leek het alsof ze al jaren in zijn groep hoorde: ze maakte met iedereen contact, praatte honderduit en leek zich helemaal thuis te voelen. Meester Rob begon te twijfelen; had dit meisje echt ernstige problemen? Of viel het allemaal wel mee? Wat vraagt deze leerling van meester Rob?

  • Relevante thema’s voor buitenlandse studenten

   Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.