Op zoek naar een pedagogisch beleidsmedewerker en/of -coach? 19 november 2019

De laatste jaren draait het in de kinderopvang meer en meer om de ontwikkeling van kinderen en niet alleen om opvang. Dat geldt voor de peuteropvang, voorschool, gastouder, bso: kinderopvang is een vak. En om dat vak goed uit te voeren is pedagogische kennis nodig.

Sinds 1 januari 2019 moet elke opvang een pedagogisch beleidsmedewerker/coach kunnen inzetten. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van het pedagogisch beleid. De coach helpt je bij de dagelijkse werkzaamheden: wat gaat al heel goed en wat zou je graag beter kunnen? En wat heb je daar voor nodig? 

Wettelijke verplichting

Je bent wettelijk verplicht om minimaal 50 uur per jaar (per LRK-nummer) een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te zetten. Daarnaast moet je 10 uur coaching per fte per jaar hebben. Vanaf 2023 komt daar 10 uur per doelgroepkind (kind met de VE-indicatie) bij. Als organisatie moet je daarom zorgen dat je zelf een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst hebt of die inhuren. 

Cursus Coaching en pedagogiek

Ben je pedagogisch medewerker, gastouder of doe je ander werk in de kinderopvang en lijkt het je leuk om pedagogisch beleidsmedewerker/coach te worden in jouw organisatie? Dan is de cursus Coaching en pedagogiek iets voor jou. Bij voldoende aanmeldingen gaat deze opleiding van negen dagen in januari van start. De opleiding bestaat uit twee modules van elk ongeveer vijf dagen: Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk en Pedagogische Coaching in de praktijk. Deze modules kun je ook los volgen.
We maken gebruik van de opleiding die is ontwikkeld door Kiki, een leerzame, praktijkgerichte en goed doordachte opleiding, erkend door het FCB. Het certificaat dat je ontvangt is ook van Kiki.  

Inhuren pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Naast een opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerkers en -coaches biedt Driestar onderwijsadvies ook op interimbasis ondersteuning aan organisatie die te klein zijn om zelf een beleidsmedewerker en/of -coach aan te stellen of die daar nog niet klaar voor zijn.
De pedagogisch beleidsmedewerker en/of - coach die wordt ingezet, voldoet aan het functieprofiel vanuit de CAO-kinderopvang en is bekend met alles wat met de kinderopvang te maken heeft. Ook heeft zij een geldige VOG. 

Wat onze mensen voor jou doen

Onze pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor ontwikkeling en implementatie van jullie pedagogisch beleid. Zij neemt samen met jullie het beleid onder de loep en kijkt aan de hand van jullie eigen pedagogische visie waar aanpassing nodig is. Uiteraard zorgt onze beleidsmedewerker ook voor aanpassing en concretisering, zodat alle pedagogisch medewerkers in jullie kinderopvang hier op de werkvloer mee aan de slag kunnen.
Ze coacht de medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werk en de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om uitvoering te geven aan het pedagogisch beleid en kijkt samen met hen naar hun coachingsbehoeften. Jaarlijks stelt zij voor jullie een individueel of groepsgericht coachingsplan op, wat zij zelf ook kan uitvoeren. 

Meer informatie

De kosten van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn €105 per uur (incl. BTW en reistijd, reiskosten en parkeerkosten). We werken met dagdelen van minimaal 4 uur aanwezigheid en daarnaast voorbereidingstijd. Voor voorbereiding en feedback op een reflectie rekenen we 30 min. per persoon.
 
Wil je hierover doorpraten? Of je aanmelden voor inhuur van een van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches van Driestar onderwijsadvies? Neem contact op met Karen Dekker, 06-49407629.

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.