Op zoek naar een eindejaarsgeschenk? Geef een boek! 1 november 2021

Bij Driestar educatief hebben wij een webwinkel vol boeken, speciaal voor (aanstaande) leraren. Mooi als eindejaarsgeschenk! Want van boeken krijg je nooit genoeg. Nu met aantrekkelijke kortingen tot wel 40%!Onderstaand een selectie van boeken die een passend eindejaarsgeschenk zijn. Neem een kijkje in onze webwinkel voor al onze boeken rond onderwijs en opvoeding. 

>> Naar de webwinkel van Driestar educatief

Lesgeven is lofzeggen - ACTIE

Hoe kun je naar de vakinhoud kijken vanuit de christelijke identiteit? De kern van de boodschap van auteur Dick Janse is dat de lof van God verkondigd moet worden in het onderwijs. De vakles biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Het boek biedt materiaal om grondig na te denken over identiteit in de vakken. Tegelijk geeft het praktische aanwijzingen om als docent of als sectie met dit thema aan de slag te gaan.

>> Bestel Lesgeven is lofzeggen van €19,95 voor €14,95 in de webwinkel

Hier ben ik

Het uiteindelijke doel van persoonsvorming is dat het kind een antwoordend persoon wordt ten opzichte van de ander en de Ander. Dat het kind gaat zeggen: 'Hier ben ik.'.Dit boek schetst hoe je als leraar een bijdrage kunt leveren aan de persoonsvorming van de leerling. Het boek is geschikt gemaakt voor opleiding en persoonlijke studie van iedereen die in het onderwijs werkt. Het bevat veel praktijkvoorbeelden, kaders met extra uitleg en studievragen. 

>> Bestel Hier ben ik voor €12,95 in de webwinkel

Gids, volg het spoor

De metafoor van de christelijke leraar als gids is een belangrijke. Het brengt niet alleen de relatie tussen de leerling en de leraar in beeld, maar ook die tussen de leerling, de leraar en de werkelijkheid die onderwezen wordt. De gidsmetafoor heeft wel één nadeel. Hij zou de indruk kunnen wekken dat de gids autonoom de gezamenlijke route bepaalt en onafhankelijk van iets of iemand onderweg dingen aanwijst. Het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool wil echter duidelijk maken dat de christelijke leraar niet autonoom is, maar een spoor volgt. Welk spoor? Dat van de leerlingen, de ouders, het school- of overheidsbeleid, de trends in de onderwijskunde? Die zijn allemaal van belang, maar uiteindelijk zal de christelijke leraar het spoor van de grote Leraar ter gerechtigheid, de Heere Jezus Christus, moeten volgen.

>> Bestel Gids volg het spoor voor €14,95 in de webwinkel

Van toegevoegde waarde

In dit inspiratieboek rond waardenonderwijs worden acht (burgerschaps-)waarden toegelicht vanuit de Bijbel en de huidige samenleving. De waarden zijn gelinkt aan de vier metaforen van de Pelgrim, Dienaar, Leerling en Burger, als samenvatting van onze christelijke opdracht. Bij elke waarde zijn twee inspirerende lessen ontworpen door leerkrachten uit de onderbouw en de bovenbouw. De lessen zijn geschreven vanuit didactische ontwerpprincipes waarbij de leerlingen oefenen met waarden. Een praktisch boek om gelijk in te zetten!

>> Bestel Van toegevoegde waarde voor €19,95 in de webwinkel

De gedenkbalk van het Grote Huis - ACTIE

Sommige eeuwenoude boerderijen hebben een gedenkbalk, waarin de bewoners belangrijke gebeurtenissen markeren. Dit boek van Ewald Mackay is een gedenkbalk in woorden. Deze gedenkbalk bevindt zich in het Grote Huis van de joods-christelijke geloofstraditie. Dit huis staat aan de rivier van de tijd die in God als haar Bron ontspringt. Vanuit Israël en via de Grieks-Romeinse wereld is ook Europa onderdeel geworden van het Grote Huis. De auteur markeert tal van personen, gebeurtenissen en denkbeelden op de gedenkbalk vanuit een persoonlijk, christelijk perspectief. Hij sluit daarbij aan bij de middeleeuwse vorm van geschiedschrijving, die inzette bij de schepping en doorliep tot de eigen tijd.

>> Bestel De gedenkbalk van het Grote Huis van €29,95 voor €17,95 in onze webwinkel.

Stapstenen

Leerlingen op de basisschool inleiden en inwijden in het christelijk geloof, zodat ze hun hoop op God stellen; dat is het doel van godsdienstige vorming. Maar hoe doe je dit in onze huidige samenleving? We nemen je als christelijke leraar bij de hand. Met behulp van christelijke en pedagogische bronnen ontwikkel je een visie op godsdienstige vorming. Stapstenen is zo een waardevol hulpmiddel voor de praktijk van het godsdienstonderwijs in het primair onderwijs maar ook voor clubs en zondagsschool.

>> Bestel Stapstenen voor €29,95 in onze webwinkel.

De boeken zijn te bestellen via webwinkel.driestar-educatief.nl. Meer dan tien exemplaren bestellen? Neem contact op met Kees Codée voor een mooie korting.

Meer nieuws