Onrust over stijging beroepskracht-kind-ratio Geplaatst op 6 november 2018

‘Kinderopvang wordt duurder’, waarschuwt Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK. Bureau Buitenek voerde een onderzoek uit naar de kostengevolgen van de nieuwe beroepskracht-kind-ratio (bkr) per 1 januari 2019. De conclusie: ouders betalen de rekening.

Vanaf 1 januari 2019 gaat de bkr omhoog en mogen minder baby’s per pedagogisch medewerker worden ingeroosterd. Het aantal van vier baby’s verandert naar drie baby’s per beroepskracht. Deze verandering leidt tot een noodzaak voor meer groepen en meer personeel, en daarmee tot meer kosten voor kinderopvangcentra.

Kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) heeft aangegeven deze kostenstijging te willen compenseren met een investering van 248 miljoen extra in kinderopvangtoeslag. Het is echter de vraag of dit de kostenstijging volledig zal compenseren. Zeker voor kleine kinderdagverblijven kan dit problemen opleveren. Gjalt Jellesma: "… de verwachting is dat een deel van de kinderdagverblijven meer geld zal gaan vragen dan de prijs die wordt vergoed. Hoeveel dat is weet ik niet, maar met name de kleine kinderdagverblijven zullen de meeste moeite hebben bij het doen van de aanpassingen." Volgens Jellesma gaan uiteindelijk de ouders de rekening betalen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Ine van Liempd, psycholoog en promovendus aan de Universiteit van Utrecht, zet vraagtekens bij deze conclusie: “De overheid stelt een aantal eenvoudig te controleren regels op, zoals de nieuwe medewerker-kind-ratio, waarvan we absoluut niet weten of die echt een verbetering is. Sterker nog: het is te verwachten dat de nieuwe regel in de praktijk vooral negatief zal uitpakken voor baby’s én peuters.”

Nieuw onderzoek

Jellesma roept de overheid op om onderzoek te doen naar de kosten van kinderopvang. In een kamerbrief gaf Van Ark aan in ieder geval de kosten en de gevolgen daarvan voor ouders goed te gaan monitoren. Ook Ine van Liempd roept de overheid op tot een “fundamentele discussie over de vraag hoe we onze jonge kinderen de beste kwaliteit kinderopvang kunnen bieden”.

Werken met baby's

Per 1 januari 2023  moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, beschikken over een diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Driestar educatief biedt de cursus Werken met baby’s aan. Deze cursus voldoet aan alle criteria voor een goede training in de babyopvang. Meer weten? Neem dan contact op met Elsbeth Schouten. 
 

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?