Omgaan met hechtingsproblematiek in de klas 23 januari 2020

‘Maandag komt er een nieuwe leerling in jouw klas, een pleegkind’. Het zou gaan om een meisje met hechtingsproblemen, meer informatie had meester Rob niet voordat deze leerling zou starten. Het meisje startte die maandag in zijn klas. Vanaf dag één leek het alsof ze al jaren in zijn groep hoorde: ze maakte met iedereen contact, praatte honderduit en leek zich helemaal thuis te voelen. Meester Rob begon te twijfelen; had dit meisje echt ernstige problemen? Of viel het allemaal wel mee? Wat vraagt deze leerling van meester Rob?

Bij veel pleegkinderen is er sprake van hechtingsproblematiek. Deze problemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Sommige kinderen hebben moeite met het aanvaarden van gedrag; andere kinderen zoeken geen troost bij verdriet of pijn. Ook liegen, moeite met vriendschappen, aantrekken en afstoten zijn signalen die wijzen op hechtingsproblemen. 

Wat zijn algemene ondersteuningsbehoeften voor elk kind met hechtingsproblemen?

 • Korte lijnen tussen school en thuis
 • Heldere dag- en lesroutines
 • Neutrale correctie (verwijzen naar de regel, geen emoties tonen)
 • Een leerkracht die rustig en kalm blijft bij heftige gevoelens
 • Voorspelbaarheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid
Elke leerling met hechtingsproblematiek is echter anders. Maatwerk is hierin dan ook geboden. De orthopedagogen van Driestar onderwijsadvies hebben actuele kennis van hechtingsproblematiek en denken hierin graag met scholen en leerkrachten mee om de leerling te bieden wat hij nodig heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over ons aanbod rond hechting en trauma kun je hier kijken.

Op 13 februari start er weer een cursus hechting en trauma. Klik hier om je daarvoor aan te melden!

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.