Nu verkrijgbaar: vernieuwde ouderbrochure Wonderlijk gemaakt 14 april 2022

Vorig jaar verscheen de vernieuwde versie van Wonderlijk gemaakt basis. Daarop aanvullend is nu ook de ouderbrochure in vernieuwde opzet beschikbaar. Passend bij de opbouw van de methode en ook weer in een nieuwe, frisse lay-out. Wat is het doel en meerwaarde van een ouderbrochure? We vroegen het Elly van der Gouwe, auteur van de methode en de ouderbrochure.

Elly, voor mensen die jou nog niet kennen; wie ben je en hoe ben jij betrokken bij Wonderlijk gemaakt?

Als gezinspedagoog en docent doe ik bij Driestar educatief veel met het thema relationele en seksuele vorming. Ik schrijf en spreek er graag over, daarbij neem ik natuurlijk ook mijn ervaring als moeder van vier kinderen mee. 

Waarom is de methode vorig jaar herzien?

Wonderlijk gemaakt Basisonderwijs bestaat al sinds 2010. Vanuit een groot evaluatie-onderzoek bleek dat veel scholen en leerkrachten er graag mee werken, maar ook veel ideëen en wensen hadden voor vernieuwing van de inhoud (nieuwe thema’s) en de vorm (afbeeldingen). Dat mag ook wel na ruim 10 jaar.  We hebben mooie dingen aangevuld, hoewel de kernboodschap hetzelfde blijft. In dit nieuwsbericht lees je meer over de vernieuwde methode Wonderlijk gemaakt Basisonderwijs.

De nieuwe ouderbrochure sluit aan bij de vernieuwde methode. Wat is het doel van deze ouderbrochure?

De ouderbrochure informeert de ouders over wat er op school aan de orde komt in Wonderlijk gemaakt-lessen én biedt ouders zelf tips voor gesprekken thuis. Ouders zijn de eerste opvoeders, juist ook voor het thema seksuele vorming. School pakt ook zijn rol. Zo zijn ouders en school samen sterker!   

Heb je nog tips hoe ouders en school hierin kunnen samenwerken?

Het draait om communicatie, met elkaar in gesprek blijven. Het helpt als scholen ouders vanaf het begin betrekken bij het thema en informeren over wanneer de lessen gegeven worden bijvoorbeeld. Een ouderavond, maar ook communicatie via de nieuwsbrieven of weekmail helpt om met elkaar in verbinding te blijven. Mooi als leerkrachten soms delen wat er in de klas aan de orde komt en ook vragen aan ouders of ze er weleens iets van terug horen thuis. Veel scholen starten met een ouderavond, of bieden ouders een paar jaar later weer een opfrisavond over Wonderlijk gemaakt. Zo kun je echt samenwerken! 

>> De ouderbrochure is voor €3,25 te koop in onze webwinkel

Meer informatie

Informatie over de methode vind je op www.wonderlijkgemaakt.nl Wil je graag doorpraten over wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Neem dan contact op met Sjoerd van den Berg

Meer nieuws

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

  • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

   We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

  • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

   Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

  • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

   Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.