Nu verkrijgbaar: vernieuwde ouderbrochure Wonderlijk gemaakt 14 april 2022

Vorig jaar verscheen de vernieuwde versie van Wonderlijk gemaakt basis. Daarop aanvullend is nu ook de ouderbrochure in vernieuwde opzet beschikbaar. Passend bij de opbouw van de methode en ook weer in een nieuwe, frisse lay-out. Wat is het doel en meerwaarde van een ouderbrochure? We vroegen het Elly van der Gouwe, auteur van de methode en de ouderbrochure.

Elly, voor mensen die jou nog niet kennen; wie ben je en hoe ben jij betrokken bij Wonderlijk gemaakt?

Als gezinspedagoog en docent doe ik bij Driestar educatief veel met het thema relationele en seksuele vorming. Ik schrijf en spreek er graag over, daarbij neem ik natuurlijk ook mijn ervaring als moeder van vier kinderen mee. 

Waarom is de methode vorig jaar herzien?

Wonderlijk gemaakt Basisonderwijs bestaat al sinds 2010. Vanuit een groot evaluatie-onderzoek bleek dat veel scholen en leerkrachten er graag mee werken, maar ook veel ideëen en wensen hadden voor vernieuwing van de inhoud (nieuwe thema’s) en de vorm (afbeeldingen). Dat mag ook wel na ruim 10 jaar.  We hebben mooie dingen aangevuld, hoewel de kernboodschap hetzelfde blijft. In dit nieuwsbericht lees je meer over de vernieuwde methode Wonderlijk gemaakt Basisonderwijs.

De nieuwe ouderbrochure sluit aan bij de vernieuwde methode. Wat is het doel van deze ouderbrochure?

De ouderbrochure informeert de ouders over wat er op school aan de orde komt in Wonderlijk gemaakt-lessen én biedt ouders zelf tips voor gesprekken thuis. Ouders zijn de eerste opvoeders, juist ook voor het thema seksuele vorming. School pakt ook zijn rol. Zo zijn ouders en school samen sterker!   

Heb je nog tips hoe ouders en school hierin kunnen samenwerken?

Het draait om communicatie, met elkaar in gesprek blijven. Het helpt als scholen ouders vanaf het begin betrekken bij het thema en informeren over wanneer de lessen gegeven worden bijvoorbeeld. Een ouderavond, maar ook communicatie via de nieuwsbrieven of weekmail helpt om met elkaar in verbinding te blijven. Mooi als leerkrachten soms delen wat er in de klas aan de orde komt en ook vragen aan ouders of ze er weleens iets van terug horen thuis. Veel scholen starten met een ouderavond, of bieden ouders een paar jaar later weer een opfrisavond over Wonderlijk gemaakt. Zo kun je echt samenwerken! 

>> De ouderbrochure is voor €3,25 te koop in onze webwinkel

Meer informatie

Informatie over de methode vind je op www.wonderlijkgemaakt.nl Wil je graag doorpraten over wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Neem dan contact op met Sjoerd van den Berg

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.