Nieuwe website Samen in ontwikkeling 17 december 2021

Www.sameninontwikkeling.nl is vernieuwd! De nieuwe website is overzichtelijker en visueler dan de oude. We hebben goed nagedacht over hoe we de kernpunten van SAM het duidelijkst kunnen weergeven. Zo heeft het nieuwe beroepsprofiel een prominente plek gekregen, net als Samen professionaliseren, een belangrijk ideaal van Samen in ontwikkeling.

Samen in ontwikkeling (SAM) is een partnerschap van ruim zestig christelijk-reformatorische basisscholen en Driestar hogeschool. De basisscholen en Driestar hogeschool zijn samen binnen het deelonderwerp Samen opleiden verantwoordelijk voor het opleiden van de studenten tot basisbekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten. Goed voor de pabostudent én goed voor het basisschoolteam!
 
Bekijk de website: www.sameninontwikkeling.nl.

Meer nieuws