Nieuwe versie Zien!vo 13 november 2019

In het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten. Dat leverde al mooie resultaten op! Een verantwoording komt binnenkort beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek, zijn een aantal categorieën en stellingen gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de vragenlijsten beschikbaar. De zorgitems zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Wijzigingen vragenlijsten

Doorgevoerde wijzigingen zijn doorgevoerd voor álle vragenlijsten, zodat resultaten uit verschillende vragenlijsten vergeleken kunnen worden. Het gaat om de volgende wijzigingen:
 • De categorieën Volharding en Competentiebeleving zijn samengevoegd tot één categorie Betrokkenheid.
 • Autonomiebeleving valt niet meer onder Betrokkenheid en is een zelfstandige categorie geworden.
 • Welbevinden is een hoofdcategorie geworden, met daaronder drie subcategorieën: Zelfvertrouwen, Relatie docent en Relatie leerlingen. Zowel op de hoofdcategorie als op de subcategorieën kun je een zorgitem krijgen.
 • Bij het onderdeel Gedrag zijn eveneens twee hoofdcategorieën geformuleerd: onder Ruimtenemend gedrag vallen de subcategorieën Sociaal initiatief en Sociale autonomie. Onder Ruimtegevend gedrag vallen de subcategorieën Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
 • De categorieën Fysieke veiligheid, Sociale veiligheid en Psychische veiligheid zijn samengevoegd in de categorie Aantasting van de veiligheid.
 • De categorie Veiligheid Algemeen is hernoemd in Veiligheidsbeleving. Deze laatste twee categorieën worden, samen met Welbevinden, ook op deze manier aan de inspectie gerapporteerd, wanneer je Zien!vo gebruikt als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid.
 • Verder is van een gedeelte van de stellingen de formulering gewijzigd, een aantal stellingen zijn nieuw toegevoegd. Een enkele stelling is verwijderd.

Huidige situatie

Op dit moment staan de oude versie Zien 2.0 en de nieuwe versie Zien 2.1 beiden open voor alle scholen die werken met Zien!vo. Je ziet twee tabbladen in de cockpit, en kunt bij het invullen van de vragenlijsten kiezen welke versie je gaat gebruiken. We raden aan om met ingang van dit schooljaar met Zien 2.1 te gaan werken. Scholen die al bezig zijn met het invullen van vragenlijsten in Zien 2.0, kunnen ervoor kiezen om deze invulronde de oude versie nog te gebruiken, of om de twee versies naast elkaar te gebruiken. Let goed op dat je bij het klaarzetten en invullen van vragenlijsten telkens de juiste versie kiest!
Versie Zien 2.0 staat nog voor open, zodat resultaten uit het verleden (van vorig schooljaar of die in dit schooljaar al zijn gemaakt) nog ingezien kunnen worden.
 
Wil je dat Zien 2.0 wordt dichtgezet voor jullie school, dan kun je dat aan ons doorgeven via e-mail. Dit wordt dan voor jullie doorgevoerd.
 

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.