Nieuwe versie Zien!vo 13 november 2019

In het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten. Dat leverde al mooie resultaten op! Een verantwoording komt binnenkort beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek, zijn een aantal categorieën en stellingen gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de vragenlijsten beschikbaar. De zorgitems zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Wijzigingen vragenlijsten

Doorgevoerde wijzigingen zijn doorgevoerd voor álle vragenlijsten, zodat resultaten uit verschillende vragenlijsten vergeleken kunnen worden. Het gaat om de volgende wijzigingen:
 • De categorieën Volharding en Competentiebeleving zijn samengevoegd tot één categorie Betrokkenheid.
 • Autonomiebeleving valt niet meer onder Betrokkenheid en is een zelfstandige categorie geworden.
 • Welbevinden is een hoofdcategorie geworden, met daaronder drie subcategorieën: Zelfvertrouwen, Relatie docent en Relatie leerlingen. Zowel op de hoofdcategorie als op de subcategorieën kun je een zorgitem krijgen.
 • Bij het onderdeel Gedrag zijn eveneens twee hoofdcategorieën geformuleerd: onder Ruimtenemend gedrag vallen de subcategorieën Sociaal initiatief en Sociale autonomie. Onder Ruimtegevend gedrag vallen de subcategorieën Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
 • De categorieën Fysieke veiligheid, Sociale veiligheid en Psychische veiligheid zijn samengevoegd in de categorie Aantasting van de veiligheid.
 • De categorie Veiligheid Algemeen is hernoemd in Veiligheidsbeleving. Deze laatste twee categorieën worden, samen met Welbevinden, ook op deze manier aan de inspectie gerapporteerd, wanneer je Zien!vo gebruikt als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid.
 • Verder is van een gedeelte van de stellingen de formulering gewijzigd, een aantal stellingen zijn nieuw toegevoegd. Een enkele stelling is verwijderd.

Huidige situatie

Op dit moment staan de oude versie Zien 2.0 en de nieuwe versie Zien 2.1 beiden open voor alle scholen die werken met Zien!vo. Je ziet twee tabbladen in de cockpit, en kunt bij het invullen van de vragenlijsten kiezen welke versie je gaat gebruiken. We raden aan om met ingang van dit schooljaar met Zien 2.1 te gaan werken. Scholen die al bezig zijn met het invullen van vragenlijsten in Zien 2.0, kunnen ervoor kiezen om deze invulronde de oude versie nog te gebruiken, of om de twee versies naast elkaar te gebruiken. Let goed op dat je bij het klaarzetten en invullen van vragenlijsten telkens de juiste versie kiest!
Versie Zien 2.0 staat nog voor open, zodat resultaten uit het verleden (van vorig schooljaar of die in dit schooljaar al zijn gemaakt) nog ingezien kunnen worden.
 
Wil je dat Zien 2.0 wordt dichtgezet voor jullie school, dan kun je dat aan ons doorgeven via e-mail. Dit wordt dan voor jullie doorgevoerd.
 

Meer nieuws

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.

  • Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

   Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden.