Nieuwe versie Zien!vo 13 november 2019

In het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten. Dat leverde al mooie resultaten op! Een verantwoording komt binnenkort beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek, zijn een aantal categorieën en stellingen gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de vragenlijsten beschikbaar. De zorgitems zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Wijzigingen vragenlijsten

Doorgevoerde wijzigingen zijn doorgevoerd voor álle vragenlijsten, zodat resultaten uit verschillende vragenlijsten vergeleken kunnen worden. Het gaat om de volgende wijzigingen:
 • De categorieën Volharding en Competentiebeleving zijn samengevoegd tot één categorie Betrokkenheid.
 • Autonomiebeleving valt niet meer onder Betrokkenheid en is een zelfstandige categorie geworden.
 • Welbevinden is een hoofdcategorie geworden, met daaronder drie subcategorieën: Zelfvertrouwen, Relatie docent en Relatie leerlingen. Zowel op de hoofdcategorie als op de subcategorieën kun je een zorgitem krijgen.
 • Bij het onderdeel Gedrag zijn eveneens twee hoofdcategorieën geformuleerd: onder Ruimtenemend gedrag vallen de subcategorieën Sociaal initiatief en Sociale autonomie. Onder Ruimtegevend gedrag vallen de subcategorieën Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
 • De categorieën Fysieke veiligheid, Sociale veiligheid en Psychische veiligheid zijn samengevoegd in de categorie Aantasting van de veiligheid.
 • De categorie Veiligheid Algemeen is hernoemd in Veiligheidsbeleving. Deze laatste twee categorieën worden, samen met Welbevinden, ook op deze manier aan de inspectie gerapporteerd, wanneer je Zien!vo gebruikt als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid.
 • Verder is van een gedeelte van de stellingen de formulering gewijzigd, een aantal stellingen zijn nieuw toegevoegd. Een enkele stelling is verwijderd.

Huidige situatie

Op dit moment staan de oude versie Zien 2.0 en de nieuwe versie Zien 2.1 beiden open voor alle scholen die werken met Zien!vo. Je ziet twee tabbladen in de cockpit, en kunt bij het invullen van de vragenlijsten kiezen welke versie je gaat gebruiken. We raden aan om met ingang van dit schooljaar met Zien 2.1 te gaan werken. Scholen die al bezig zijn met het invullen van vragenlijsten in Zien 2.0, kunnen ervoor kiezen om deze invulronde de oude versie nog te gebruiken, of om de twee versies naast elkaar te gebruiken. Let goed op dat je bij het klaarzetten en invullen van vragenlijsten telkens de juiste versie kiest!
Versie Zien 2.0 staat nog voor open, zodat resultaten uit het verleden (van vorig schooljaar of die in dit schooljaar al zijn gemaakt) nog ingezien kunnen worden.
 
Wil je dat Zien 2.0 wordt dichtgezet voor jullie school, dan kun je dat aan ons doorgeven via e-mail. Dit wordt dan voor jullie doorgevoerd.
 

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.