Nieuwe versie methode Taal actief vanaf volgend schooljaar beschikbaar 15 februari 2023

Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. De seculiere versie van Taal actief 5 van uitgeverij Malmberg is nu al beschikbaar voor de groepen 4 en 5 en in cursusjaar 2023-2024 komt deze beschikbaar voor groep 6 t/m 8.

Net zoals bij de huidige versie van Taal actief zal Taal actief 5 hier en daar aangepast worden voor de christelijke en reformatorische scholen. Het platform SLRO (Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs) is actief betrokken bij de realisatie van Taal actief 5 christelijke versie.

Wanneer beschikbaar?

Deze uitgave van Taal actief 5 zal vanaf schooljaar 2023-2024 beschikbaar zijn voor de groepen 4 en 5, en vanaf schooljaar 2024-2025 voor de groepen 6, 7 en 8. Groen Educatief (als onderdeel van Royal Jongbloed) is reeds gestart met de eerste aanpassingen.

Met een team van experts, bestaande uit leerkrachten en adviseurs van Driestar educatief en KOC Diensten, wordt hier hard aan gewerkt. Niet alleen het papieren lesmateriaal, maar ook het digitale lesmateriaal zal waar nodig worden aangepast. In de seculiere versie van Taal actief wordt bijvoorbeeld gewerkt met bekende Nederlanders die in de taallessen met behulp van een filmpje een stukje uitleg in de taalles geven (een zgn. taalgast).

In de christelijke versie is ervoor gekozen om deze taalgasten te vervangen door ‘Tim Taal’, een jongen die een kei is in taal, om zo beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Vernieuwingen

De structuur van de Taal actief 5 is elk leerjaar hetzelfde: acht thema’s van telkens vier weken die gericht zijn op communicatiedoelen, zoals ‘ik denk’, ‘ik ontmoet’, ‘ik overleg’, ‘ik help’ e.d. De leerlijn schrijven krijgt een centrale rol.

In de nieuwe methode worden eerder aangeboden leerdoelen door leerlingen veel meer herhaald op weg naar de toets. Verder is de start in groep 4 niet meer zo pittig als in de huidige versie. Er is weer goed aandacht besteed aan plusmaterialen voor leerlingen die meer aankunnen. Alle taaldomeinen worden in de nieuwe versie 5 aangeboden. Zo maakt ook het onderdeel spelling weer deel uit van Taal actief 5.

Nieuw is dat elke spellingcategorie is gekoppeld aan de naam van een dier. Van een SBO-school die met de seculiere versie van Malmberg werkt, hebben we al gehoord hoe handig dit werkt. De bedoeling is ook dat er op termijn een leerlijn begrijpend lezen gekoppeld wordt aan Taal actief 5. Deze leerlijn zal optioneel aan de scholen worden aangeboden. Met de nieuwe methode kan compleet digitaal gewerkt worden. Als je met (werk)boeken wilt werken is dat ook nog steeds mogelijk.

Contact

Neem gerust contact op met Arie Visser als je:
 • meer informatie wilt hebben over de inhoud en opzet van versie 5 van Taal actief;
 • het volgende cursusjaar de nieuwe bewerkte versie in groep 4 en 5 wilt invoeren;
 • een keuzeproces voor een nieuwe taalmethode wilt aangaan;
 • begeleiding bij de invoering en een goed gebruik van de nieuwe methode wilt realiseren.
Voor meer informatie zie ook de website van SLRO en Malmberg.

Meer nieuws

  • Taalreis naar Engeland: Culture, Course and Cakes

   Ieder jaar organiseert Driestar educatief een Taalreis naar Broadstairs, Engeland. Deze week bestaat uit een mooie combinatie van intensieve taalstudie en verrijkende ontmoetingen met onze Engelse buren. Leerkrachten in het basisonderwijs werken tijdens deze week vooral aan hun eigen vaardigheden.

  • Webinars over Gidsen 4: Didactiek – een christelijke les

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.

  • Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO

   Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema is nu digitaal (gratis) ter beschikking!

  • Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen

   Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

  • Katern ‘Werken met professionele leergemeenschappen’

   Een professionele leergemeenschap (PLG) kan docenten helpen om samen te leren. Dan moet zo’n PLG wel voldoen aan de goede kenmerken. En daar valt aan te werken, zo blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.