Nieuwe versie methode Taal actief vanaf volgend schooljaar beschikbaar 15 februari 2023

Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. De reguliere versie van Taal actief 5 van uitgeverij Malmberg is nu al beschikbaar voor de groepen 4 en 5 en in cursusjaar 2023-2024 komt deze beschikbaar voor groep 6 t/m 8.

Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 zal Taal actief 5 hier en daar aangepast worden voor de christelijke en reformatorische scholen. Het platform SLRO (Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs) is actief betrokken bij deze aanpassingen. De verwachting is dat de materialen voor groep 4 t/m 7 in september 2024 beschikbaar zijn. Het jaar daarop zal naar verwachting groep 8 volgen.

Vernieuwingen
De structuur van de Taal actief 5 is elk leerjaar hetzelfde: acht thema’s van telkens vier weken die gericht zijn op communicatiedoelen, zoals ‘ik denk’, ‘ik ontmoet’, ‘ik overleg’, ‘ik help’ e.d. De leerlijn schrijven krijgt een centrale rol.

In de nieuwe methode worden eerder aangeboden leerdoelen door leerlingen veel meer herhaald op weg naar de toets. Verder is de start in groep 4 niet meer zo pittig als in de huidige versie. Er is weer goed aandacht besteed aan plusmaterialen voor leerlingen die meer aankunnen. Alle taaldomeinen worden in de nieuwe versie 5 aangeboden. Zo maakt ook het onderdeel spelling weer deel uit van Taal actief 5.

Nieuw is dat elke spellingcategorie is gekoppeld aan de naam van een dier. Van een SBO-school die met de reguliere versie van Malmberg werkt, hebben we al gehoord hoe handig dit werkt. De bedoeling is ook dat er op termijn een leerlijn begrijpend lezen gekoppeld wordt aan Taal actief 5. Deze leerlijn zal optioneel aan de scholen worden aangeboden. Met de nieuwe methode kan compleet digitaal gewerkt worden. Als je met (werk)boeken wilt werken is dat ook nog steeds mogelijk.

Contact
Neem gerust contact op met Arie Visser als je:

 • meer informatie wilt hebben over de inhoud en opzet van versie 5 van Taal actief;
 • een keuzeproces voor een nieuwe taalmethode wilt aangaan;
 • begeleiding bij de invoering en een goed gebruik van de nieuwe methode wilt realiseren.
Voor meer informatie zie ook de website van SLRO.

Meer nieuws

  • Onderzoekscentrum publiceert artikel over samenwerking school en ouders

   ‘Ouders en leraren in het PO vertrouwen elkaar, maar wisselen weinig informatie uit over godsdienstige opvoeding’. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat door het onderzoekscentrum werd uitgevoerd, met als eerste verantwoordelijke onze voormalige regisseur Nico Broer. Het artikel dat nu is gepubliceerd, doet er uitgebreid verslag van.

  • Cedeo-erkenning voor Driestar onderwijsadvies: 'Kundige adviseurs, trainers en begeleiders'

   Op 15 februari 2024 is Driestar onderwijsadvies opnieuw Cedeo-erkend voor haar onderwijsadviesdienst. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek. Tweejaarlijks vindt een uitgebreide audit plaats. Deze audit is in de achterliggende maanden steekproefsgewijs uitgevoerd onder tien scholen uit ons klantenbestand.

  • Dr. Paul Visser: 'In de stad steeds meer mensen overtuigd van unieke boodschap evangelie'

   Nederlanders willen graag in de stad wonen. Steden als Amsterdam en Utrecht groeien. Het aantal christenen in steden neemt echter af. In heel ons land staat het christelijk en reformatorisch onderwijs onder druk, maar in de stad is deze druk nog sterker.

  • ‘Zal ik dan toch mijn Engels gaan verbeteren?’

   Een vraag die jij jezelf misschien al lang stelt, maar waar je nog niets mee hebt gedaan. ‘Zal ik dan toch een cursus Engels gaan doen, om mijn taalvaardigheid te verbeteren?' Dat snappen wij helemaal.

  • Terugblik symposium Het Jonge Kind: een dag vol inspiratie

   Ongeveer 200 onderbouwleerkrachten, ib’ers, teamleiders en directeuren bezochten op 31 jan. het symposium Het jonge kind. Vanwege het feit dat binnen 10 dagen het symposium vol was geboekt, was er ook de mogelijkheid om via een livestream het ochtendprogramma bij te wonen.