Nieuwe subsidieregeling IFO - Internationalisering en Engels in PO 8 april 2020

Vanaf 15 april kun je als school de IFO-subsidie aanvragen. IFO staat voor 'internationalisering funderend onderwijs' en is de opvolger van IPV. Ben je leerkracht, coördinator Engels of schoolleider en wil je na de zomer nascholing Engels, nieuw materiaal aanschaffen of internationalisering breder gaan inzetten? Vraag dan deze subsidie aan.

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.

Voorwaarden

De activiteiten moeten plaatsvinden in het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.
 • De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
 • Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op Tweetalig primair onderwijs.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere bekostiging.
Meer informatie vind je op: Internationalisering funderend onderwijs (IFO)
Zoek je tips voor de aanvraag, kijk dan eens bij: Tips voor subsidie aanvragen (Nuffic)

Subsidie aanvragen voor de huidige cursus

De IFO-subsidie komt in de plaats van IPV. Tot 11 mei kun je als school nog de IPV-subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat de subsidie (voor een deel) dit schooljaar moet worden besteed. Meer informatie vind je op: Internationalisering po en vo (IPV)

Vraag ons advies

Wij denken graag mee over de aanvraag die je als school wilt doen. We bieden diverse cursussen nascholing Engels aan en adviseren scholen hoe ze het vak Engels het beste kunnen neerzetten in de school (belangrijk voor de aanvraag!). Neem contact op met Sjoerd van den Berg (Onderwijsadvies Engels) voor een telefoon- of videogesprek of kijk voor ons aanbod van cursussen op aanbod nascholing Engels.

Meer nieuws

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.

  • Pieter Zandt grote winnaar Duurzaam Doen

   De Pieter Zandt scholengemeenschap is de grote winnaar geworden van de Duurzaam Doen Challenge 2020 in het reformatorisch onderwijs.

  • Symposium over pedagogisch gedachtegoed dr. M. Golverdingen

   Noteer alvast in je agenda: woensdagmiddag 7 oktober 2020 symposium Pedagogiek aan de hand van het gedachtengoed van ds. Golverdingen.

  • Onze lector Inclusieve klassen over advies onderwijsraad ‘Steeds inclusiever’.

   De Onderwijsraad heeft het advies ‘Steeds inclusiever’ uitgebracht. Onze lector Inclusieve klassen, Neely Anne de Ronde, heeft input aangeleverd voor dit advies. Het advies biedt een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever wordt voor leerlingen en studenten met een beperking.

  • Jan van Doleweerd lector godsdienstig vormingsonderwijs

   De zoektocht naar de associate lector voor het lectoraat van PC GVO en Driestar educatief is afgerond. Jan van Doleweerd start per 1 september in deze functie. Hij zal met het lectoraat een bijdrage leveren aan de professionalisering van PC GVO-docenten en van leraren in het bijzonder onderwijs.