Nieuwe leerlijnen en handelingssuggesties in ZIEN! 11 april 2017

Als leerkracht weet je wat een leerling aan het einde van een groep moet kunnen bij rekenen, taal en spelling. Maar weet je ook welke sociaal-emotionele ontwikkeling het kind moet doormaken en hoe je hierin kunt helpen? De nieuwe handelingssuggesties binnen ZIEN!, gebaseerd op leerlijnen, helpen je.

Sinds de voorjaarsvakantie staat er een eerste versie van de nieuwe handelingssuggesties online. Dit zijn documenten waarin een theoretische achtergrond, pedagogische interventies, aanpakken en spelen/prentenboeken worden beschreven, passend bij één van de vijf sociale vaardigheden van ZIEN!. De suggesties die gegeven worden bij aanpak zijn toe te passen binnen de reguliere lessen. Zo kan de hele dag door gewerkt worden aan sociale vaardigheden. Door daarnaast het eigen pedagogisch handelen van de leerkracht te versterken, wordt optimaal gebruik gemaakt van de onderwijstijd en -mogelijkheden. Voor elke vaardigheid zijn vijf suggesties beschikbaar: voor elke ontwikkeltaak één. Deze vijf ontwikkeltaken zijn:

 • Aansluiting zoeken en houden bij een groep
 • Een ander helpen
 • Omgaan met ruzies en conflicten
 • Samenwerken en samenspelen
 • Sluiten en onderhouden van vriendschappen
 De handelingssuggesties zijn te vinden onder de B-indicatie-uitspraken in het groepsprofiel, maar je kunt er ook komen door te klikken op de groepspercentages (zie afbeelding). De handelingssuggesties zullen in de komende tijd tot de zomervakantie verder uitgewerkt worden. Klik hier voor een voorbeeld van een handelingssuggestie.

Leerlijnen met doelen

Ook nieuw zijn de leerlijnen waarop de handelingssuggesties gebaseerd zijn. Voor elke combinatie van een sociale vaardigheid met ontwikkeltaak zijn er doelen opgesteld voor verschillende ontwikkelleeftijden: jonger dan 4 jaar, 4-6, 6-8, 8-10 en 10-12 jaar. Deze doelen geven een compact overzicht van wat leerlingen op die ontwikkelingsleeftijd zouden moeten kunnen en ze geven concrete invulling aan waar jij als leerkracht aan kunt werken. Dat kan op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. Ideaal aan deze leerlijnen is dat je er preventief mee kunt werken: je weet welk gedrag je van leerlingen van een bepaalde ontwikkelleeftijd mag vragen, en je kunt je activiteiten er zo op aanpassen dat je dit gedrag oefent. In dat geval hoef je niet te wachten tot een leerling opvalt wanneer je de ZIEN! leerkrachtobservatielijst invult, om vervolgens curatief te moeten handelen.

De doelen zijn op dezelfde plek als handelingssuggesties te vinden in ParnasSys (onder de groepspercentages boven een groepsprofiel en onder de indicatie-uitspraken op leerlingniveau). Daarnaast staat er een overzicht van alle leerlijnen onder informatief. Hier is ook de verantwoording van de doelen te vinden.
 

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.