Nieuwe leerlijnen en handelingssuggesties in ZIEN! 11 april 2017

Als leerkracht weet je wat een leerling aan het einde van een groep moet kunnen bij rekenen, taal en spelling. Maar weet je ook welke sociaal-emotionele ontwikkeling het kind moet doormaken en hoe je hierin kunt helpen? De nieuwe handelingssuggesties binnen ZIEN!, gebaseerd op leerlijnen, helpen je.

Sinds de voorjaarsvakantie staat er een eerste versie van de nieuwe handelingssuggesties online. Dit zijn documenten waarin een theoretische achtergrond, pedagogische interventies, aanpakken en spelen/prentenboeken worden beschreven, passend bij één van de vijf sociale vaardigheden van ZIEN!. De suggesties die gegeven worden bij aanpak zijn toe te passen binnen de reguliere lessen. Zo kan de hele dag door gewerkt worden aan sociale vaardigheden. Door daarnaast het eigen pedagogisch handelen van de leerkracht te versterken, wordt optimaal gebruik gemaakt van de onderwijstijd en -mogelijkheden. Voor elke vaardigheid zijn vijf suggesties beschikbaar: voor elke ontwikkeltaak één. Deze vijf ontwikkeltaken zijn:

 • Aansluiting zoeken en houden bij een groep
 • Een ander helpen
 • Omgaan met ruzies en conflicten
 • Samenwerken en samenspelen
 • Sluiten en onderhouden van vriendschappen
 De handelingssuggesties zijn te vinden onder de B-indicatie-uitspraken in het groepsprofiel, maar je kunt er ook komen door te klikken op de groepspercentages (zie afbeelding). De handelingssuggesties zullen in de komende tijd tot de zomervakantie verder uitgewerkt worden. Klik hier voor een voorbeeld van een handelingssuggestie.

Leerlijnen met doelen

Ook nieuw zijn de leerlijnen waarop de handelingssuggesties gebaseerd zijn. Voor elke combinatie van een sociale vaardigheid met ontwikkeltaak zijn er doelen opgesteld voor verschillende ontwikkelleeftijden: jonger dan 4 jaar, 4-6, 6-8, 8-10 en 10-12 jaar. Deze doelen geven een compact overzicht van wat leerlingen op die ontwikkelingsleeftijd zouden moeten kunnen en ze geven concrete invulling aan waar jij als leerkracht aan kunt werken. Dat kan op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. Ideaal aan deze leerlijnen is dat je er preventief mee kunt werken: je weet welk gedrag je van leerlingen van een bepaalde ontwikkelleeftijd mag vragen, en je kunt je activiteiten er zo op aanpassen dat je dit gedrag oefent. In dat geval hoef je niet te wachten tot een leerling opvalt wanneer je de ZIEN! leerkrachtobservatielijst invult, om vervolgens curatief te moeten handelen.

De doelen zijn op dezelfde plek als handelingssuggesties te vinden in ParnasSys (onder de groepspercentages boven een groepsprofiel en onder de indicatie-uitspraken op leerlingniveau). Daarnaast staat er een overzicht van alle leerlijnen onder informatief. Hier is ook de verantwoording van de doelen te vinden.
 

Meer nieuws

  • Conference Challenges of Ethical Leadership

   Leiders van maatschappelijke organisaties: welkom op de conferentie van donderdag 3 tot en met 5 oktober 2019 in Leuven. Het thema is: The Challenges of Ethical Leadership: Wisdom from the Protestant Tradition.

  • Veiligheid monitoren met Zien!: geef toestemming voor de uitwisseling

   Zien! Leerling 5-8 mag je gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. Let op: het is belangrijk dat je vóór 1 juli 2019 toestemming geeft voor de uitwisseling van jullie gegevens met de inspectie!

  • Update groepskaart ParnasSys

   Gebruik je de groepskaart in ParnasSys voor het volgen en plannen van je onderwijs? Dan is er goed nieuws! De groepskaart is per 15 mei vernieuwd; nieuwe look, maar ook nieuwe mogelijkheden.

  • Nieuwe data Zien!-experttrajecten

   In twee dagen alles leren over het werken met Zien! en het begeleiden van je team daarin. Dat kan met het experttraject van Zien!

  • Datum literatuurstudiemiddag bekend

   Jaarlijks organiseren we een literatuurstudiemiddag voor alle liefhebbers van literatuur. Volgend cursusjaar zal dit zijn op vrijdagmiddag 27 september.