Nieuwe indeling ZIEN!-leerlinggesprek 1-4 en so/vso 23 januari 2017

In september 2016 zijn de leerlingvragenlijsten voor groep 5-8 vernieuwd. Daarbij is de vragenlijst gesplitst en zijn de stellingen anders ingedeeld. Deze nieuwe indeling is nu ook toegepast voor de leerlingvragenlijst voor groep 1-4 en voor so/vso.

Nieuwe vragenlijsten

De stellingen van de vragenlijsten zijn niet gewijzigd. De vragenlijst is gesplitst in twee delen: Leer- en leefklimaat en Sociale vaardigheden. De indeling daarvan is hetzelfde als de indeling van de vragenlijsten voor groep 5-8. Je leest hier meer over deze nieuwe indeling.

Afbeeldingen

Bij elke categorie is ook een afbeelding beschikbaar om het gesprek met leerlingen vorm te geven. Voor groep 1-4 zijn dit afbeeldingen uit de Bas-boeken. Voor so/vso zijn dit foto’s van schoolse situaties, afgestemd op de situaties die de leerlingen tegen kunnen komen. De afbeeldingen zijn zowel in PDF als in PowerPoint beschikbaar.

ParnasSys

De resultaten van deze vernieuwde vragenlijsten voor groep 1-3(4) en voor groep 3(4) zijn digitaal te registeren in ParnasSys. In de vernieuwde korte handleiding bij het invoeren van de ZIEN!-leerlingvragenlijsten groep 1-4 kun je lezen hoe de resultaten van deze twee vragenlijsten in ParnasSys kunt invoeren. Heb je al resultaten ingevoerd in de oude versie van de leerlingvragenlijst groep 1-4? Deze resultaten kun je nog steeds terugvinden in ParnasSys. Deze oude vragenlijst is niet meer nieuw in te vullen.

Downloaden

Alle nieuwe documenten zijn te vinden onder ‘Informatief’ in ZIEN!. Daar kom je door naar het tabblad ZIEN! te gaan in ParnasSys en vervolgens te klikken op ‘Informatief’. De documenten staan onder het kopje ‘ZIEN! observatielijst leerlinginterview 1-4’.

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.