Nieuwe indeling ZIEN!-leerlinggesprek 1-4 en so/vso 23 januari 2017

In september 2016 zijn de leerlingvragenlijsten voor groep 5-8 vernieuwd. Daarbij is de vragenlijst gesplitst en zijn de stellingen anders ingedeeld. Deze nieuwe indeling is nu ook toegepast voor de leerlingvragenlijst voor groep 1-4 en voor so/vso.

Nieuwe vragenlijsten

De stellingen van de vragenlijsten zijn niet gewijzigd. De vragenlijst is gesplitst in twee delen: Leer- en leefklimaat en Sociale vaardigheden. De indeling daarvan is hetzelfde als de indeling van de vragenlijsten voor groep 5-8. Je leest hier meer over deze nieuwe indeling.

Afbeeldingen

Bij elke categorie is ook een afbeelding beschikbaar om het gesprek met leerlingen vorm te geven. Voor groep 1-4 zijn dit afbeeldingen uit de Bas-boeken. Voor so/vso zijn dit foto’s van schoolse situaties, afgestemd op de situaties die de leerlingen tegen kunnen komen. De afbeeldingen zijn zowel in PDF als in PowerPoint beschikbaar.

ParnasSys

De resultaten van deze vernieuwde vragenlijsten voor groep 1-3(4) en voor groep 3(4) zijn digitaal te registeren in ParnasSys. In de vernieuwde korte handleiding bij het invoeren van de ZIEN!-leerlingvragenlijsten groep 1-4 kun je lezen hoe de resultaten van deze twee vragenlijsten in ParnasSys kunt invoeren. Heb je al resultaten ingevoerd in de oude versie van de leerlingvragenlijst groep 1-4? Deze resultaten kun je nog steeds terugvinden in ParnasSys. Deze oude vragenlijst is niet meer nieuw in te vullen.

Downloaden

Alle nieuwe documenten zijn te vinden onder ‘Informatief’ in ZIEN!. Daar kom je door naar het tabblad ZIEN! te gaan in ParnasSys en vervolgens te klikken op ‘Informatief’. De documenten staan onder het kopje ‘ZIEN! observatielijst leerlinginterview 1-4’.

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.