Nieuwe indeling ZIEN!-leerlinggesprek 1-4 en so/vso 23 januari 2017

In september 2016 zijn de leerlingvragenlijsten voor groep 5-8 vernieuwd. Daarbij is de vragenlijst gesplitst en zijn de stellingen anders ingedeeld. Deze nieuwe indeling is nu ook toegepast voor de leerlingvragenlijst voor groep 1-4 en voor so/vso.

Nieuwe vragenlijsten

De stellingen van de vragenlijsten zijn niet gewijzigd. De vragenlijst is gesplitst in twee delen: Leer- en leefklimaat en Sociale vaardigheden. De indeling daarvan is hetzelfde als de indeling van de vragenlijsten voor groep 5-8. Je leest hier meer over deze nieuwe indeling.

Afbeeldingen

Bij elke categorie is ook een afbeelding beschikbaar om het gesprek met leerlingen vorm te geven. Voor groep 1-4 zijn dit afbeeldingen uit de Bas-boeken. Voor so/vso zijn dit foto’s van schoolse situaties, afgestemd op de situaties die de leerlingen tegen kunnen komen. De afbeeldingen zijn zowel in PDF als in PowerPoint beschikbaar.

ParnasSys

De resultaten van deze vernieuwde vragenlijsten voor groep 1-3(4) en voor groep 3(4) zijn digitaal te registeren in ParnasSys. In de vernieuwde korte handleiding bij het invoeren van de ZIEN!-leerlingvragenlijsten groep 1-4 kun je lezen hoe de resultaten van deze twee vragenlijsten in ParnasSys kunt invoeren. Heb je al resultaten ingevoerd in de oude versie van de leerlingvragenlijst groep 1-4? Deze resultaten kun je nog steeds terugvinden in ParnasSys. Deze oude vragenlijst is niet meer nieuw in te vullen.

Downloaden

Alle nieuwe documenten zijn te vinden onder ‘Informatief’ in ZIEN!. Daar kom je door naar het tabblad ZIEN! te gaan in ParnasSys en vervolgens te klikken op ‘Informatief’. De documenten staan onder het kopje ‘ZIEN! observatielijst leerlinginterview 1-4’.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”