Nieuwe Gynzy Academie begeleidt scholen bij digitaal adaptief en gepersonaliseerd leren Geplaatst op 12 juli 2018

Driestar onderwijsadvies, Gynzy en O21 gaan intensief samenwerken in de recent opgerichte Gynzy Academie. De drie organisaties slaan de handen ineen om scholen te begeleiden op het gebied van digitaal adaptief en gepersonaliseerd leren.

Gynzy is een bedrijf dat toekomstgerichte digitale leermiddelen ontwikkelt voor het onderwijs. O21 heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van scholen die met digitale adaptieve leermiddelen werken. Driestar onderwijsadvies is onder andere een kenniscentrum voor scholen die werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Binnen de Gynzy Academie zal Driestar onderwijsadvies samen met O21 de scholen begeleiden die aan de slag gaan met Gynzy’s verwerkingssoftware.
 
Gynzy’s verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Gynzy verwerkingssoftware biedt mogelijkheden om zowel convergente als divergente differentiatie toe te passen. De school maakt zelf een keuze voor methodisch onderwijs of een meer gepersonaliseerde vorm van leren. Daarmee sluit Gynzy verwerkingssoftware naadloos aan bij hun eigen onderwijsconcept.
 
Bart Vollmuller, werkzaam bij Driestar onderwijsadvies en manager van de Gynzy Academie, is blij met de samenwerking: “We zijn hierdoor beter in staat om met goede software en met veel expertise scholen te gaan ondersteunen. We verwachten namelijk dat veel scholen in de komende schoolplanperiode zullen kiezen voor een digitale vorm van verwerking van de leerstof. Gynzy’s verwerkingssoftware helpt scholen bij het plannen van de leerstof, het volgen van alle leerlingen en geeft direct inzicht in de leerresultaten. Dit levert de leerkracht tijdswinst op.”
 
Met de Gynzy Academie bieden Driestar onderwijsadvies en O21 de begeleiding aan die nodig is om de ambities van het werken met Gynzy te verwezenlijken.

Meer nieuws