Nieuwe Gynzy Academie begeleidt scholen bij digitaal adaptief en gepersonaliseerd leren Geplaatst op 12 juli 2018

Driestar onderwijsadvies, Gynzy en O21 gaan intensief samenwerken in de recent opgerichte Gynzy Academie. De drie organisaties slaan de handen ineen om scholen te begeleiden op het gebied van digitaal adaptief en gepersonaliseerd leren.

Gynzy is een bedrijf dat toekomstgerichte digitale leermiddelen ontwikkelt voor het onderwijs. O21 heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van scholen die met digitale adaptieve leermiddelen werken. Driestar onderwijsadvies is onder andere een kenniscentrum voor scholen die werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Binnen de Gynzy Academie zal Driestar onderwijsadvies samen met O21 de scholen begeleiden die aan de slag gaan met Gynzy’s verwerkingssoftware.
 
Gynzy’s verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Gynzy verwerkingssoftware biedt mogelijkheden om zowel convergente als divergente differentiatie toe te passen. De school maakt zelf een keuze voor methodisch onderwijs of een meer gepersonaliseerde vorm van leren. Daarmee sluit Gynzy verwerkingssoftware naadloos aan bij hun eigen onderwijsconcept.
 
Bart Vollmuller, werkzaam bij Driestar onderwijsadvies en manager van de Gynzy Academie, is blij met de samenwerking: “We zijn hierdoor beter in staat om met goede software en met veel expertise scholen te gaan ondersteunen. We verwachten namelijk dat veel scholen in de komende schoolplanperiode zullen kiezen voor een digitale vorm van verwerking van de leerstof. Gynzy’s verwerkingssoftware helpt scholen bij het plannen van de leerstof, het volgen van alle leerlingen en geeft direct inzicht in de leerresultaten. Dit levert de leerkracht tijdswinst op.”
 
Met de Gynzy Academie bieden Driestar onderwijsadvies en O21 de begeleiding aan die nodig is om de ambities van het werken met Gynzy te verwezenlijken.

Meer nieuws

  • Inschrijving geopend voor ib-opleiding 2019-2020

   Je bent al langere tijd intern begeleider op jouw school. Of je bent nog maar net begonnen met deze prachtige taak binnen je school. Dan hebben wij voor jou een interessant eenjarige Post-Hbo ib-opleiding! Je kunt je nu inschrijven voor het cursusjaar 2019-2020

  • Terugblik symposium Het jonge kind 2019

   Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 6 februari het symposium Het jonge kind. Dit jaar was Bea Pompert te gast met haar lezing ‘Spelend leren? Liever niet!’. Een korte terugblik op deze inspirerende dag die door de deelnemers werd gewaardeerd met een 8,6!

  • En dan ben je leraar

   Ken jij iemand die ook geknipt is voor het onderwijs? Attendeer hem of haar op de nieuwe campagne Uurtje voor de klas!

  • Zien! leerlingvragenlijst 1-16 vernieuwd

   De leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat voor so/vso en groep 1-4 is vernieuwd. De stellingen zijn tekstueel gewijzigd en er zijn een aantal stellingen toegevoegd. Ook is er bij elke stelling een picto-versie ontwikkeld, speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2019

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.