Nieuwe Gynzy Academie begeleidt scholen bij digitaal adaptief en gepersonaliseerd leren Geplaatst op 12 juli 2018

Driestar onderwijsadvies, Gynzy en O21 gaan intensief samenwerken in de recent opgerichte Gynzy Academie. De drie organisaties slaan de handen ineen om scholen te begeleiden op het gebied van digitaal adaptief en gepersonaliseerd leren.

Gynzy is een bedrijf dat toekomstgerichte digitale leermiddelen ontwikkelt voor het onderwijs. O21 heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van scholen die met digitale adaptieve leermiddelen werken. Driestar onderwijsadvies is onder andere een kenniscentrum voor scholen die werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Binnen de Gynzy Academie zal Driestar onderwijsadvies samen met O21 de scholen begeleiden die aan de slag gaan met Gynzy’s verwerkingssoftware.
 
Gynzy’s verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Gynzy verwerkingssoftware biedt mogelijkheden om zowel convergente als divergente differentiatie toe te passen. De school maakt zelf een keuze voor methodisch onderwijs of een meer gepersonaliseerde vorm van leren. Daarmee sluit Gynzy verwerkingssoftware naadloos aan bij hun eigen onderwijsconcept.
 
Bart Vollmuller, werkzaam bij Driestar onderwijsadvies en manager van de Gynzy Academie, is blij met de samenwerking: “We zijn hierdoor beter in staat om met goede software en met veel expertise scholen te gaan ondersteunen. We verwachten namelijk dat veel scholen in de komende schoolplanperiode zullen kiezen voor een digitale vorm van verwerking van de leerstof. Gynzy’s verwerkingssoftware helpt scholen bij het plannen van de leerstof, het volgen van alle leerlingen en geeft direct inzicht in de leerresultaten. Dit levert de leerkracht tijdswinst op.”
 
Met de Gynzy Academie bieden Driestar onderwijsadvies en O21 de begeleiding aan die nodig is om de ambities van het werken met Gynzy te verwezenlijken.

Meer nieuws

  • Projectkoffers met korting

   Van 10 tot en met 14 december is het de 'week van de mediatheek'. Doe je als abonnee in deze week een aanvraag voor een projectkoffer, dan vinden wij dat heel leuk, maar het kan voor jou ook extra voordelig zijn.

  • Eenvoudig experimenteren met elektronica

   Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met elektriciteit aan de slag te gaan in de klas. Ze denken misschien dat ze daar zelf niet technisch genoeg voor zijn.

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).