Nieuwe datum literatuurdag 26 maart 2020

Afgelopen vrijdag 20 maart was de studiemiddag over jeugdliteratuur gepland, maar deze moest helaas uitgesteld worden. Het is eigenlijk nog te vroeg om een nieuwe datum te plannen; we weten immers niet hoe de coronapandemie verder zal verlopen. Toch hebben we een oplossing gevonden.


Omdat de studiedag voor volwassenenliteratuur ook al een beetje in de steigers stond, is besloten de datum voor die dag te ruilen met die van 20 maart. Een en ander houdt in dat, bij leven en welzijn, de studiemiddag voor jeugdliteratuur op vrijdag 25 september gehouden wordt en die voor volwassenenliteratuur in maart 2021.
 
We weten dat deelnemers uitkijken naar deze dagen, maar temper het uitzien, want het is zoals P.C. Hooft zegt:
 
Maar ‘t schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen,
Dat ik de Tijd die ik verkorten wil, verlang*.

 
*verleng
 

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.