NIEUW: Stapp, leerlijn voor mediawijsheid Geplaatst op 25 april 2018

Hoe kunnen kinderen en jongeren Bijbelse waarden hanteren in hun omgang met nieuwe media? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden? Stapp, de nieuwe leerlijn voor mediawijsheid van Driestar onderwijsadvies, helpt hierbij. Download een gratis proefpakket!

Deze leerlijn start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid is er nadrukkelijk aandacht voor waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, transparantie, respect en focus. Deze waarden zijn gebaseerd op de Mediacirkel van Driestar onderwijsadvies.

Door de lessen leren de leerlingen de ins en outs van nieuwe media, de effecten en dilemma’s en worden zij gestimuleerd zelf keuzes te maken op basis van Bijbelse waarden. Op een gevarieerde manier komt het principe van weten-ervaren-oefenen-reflecteren aan de orde. Dat principe vormt de basis van Stapp. Het unieke van deze leerlijn is dat de Bijbelse waarden fundament zijn onder de lessen. Daarnaast zijn de lessen als aparte lessen mediawijsheid te geven, maar kunnen ze soms ook, afhankelijk van het thema, aansluiten bij een schoolvak.

Kosten

De kosten worden bepaald aan de hand van het aantal leerlingen per school. We streven ernaar om de kostprijs vergelijkbaar te houden met andere methoden van Driestar onderwijsadvies.

Download een gratis proefpakket

Een paar lessen uitproberen? Op www.stappmethode.nl kun je een gratis proefpakket downloaden.

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?