NIEUW: Stapp, leerlijn voor mediawijsheid 25 april 2018

Hoe kunnen kinderen en jongeren Bijbelse waarden hanteren in hun omgang met nieuwe media? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden? Stapp, de nieuwe leerlijn voor mediawijsheid van Driestar onderwijsadvies, helpt hierbij. Download een gratis proefpakket!

Deze leerlijn start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid is er nadrukkelijk aandacht voor waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, transparantie, respect en focus. Deze waarden zijn gebaseerd op de Mediacirkel van Driestar onderwijsadvies.

Door de lessen leren de leerlingen de ins en outs van nieuwe media, de effecten en dilemma’s en worden zij gestimuleerd zelf keuzes te maken op basis van Bijbelse waarden. Op een gevarieerde manier komt het principe van weten-ervaren-oefenen-reflecteren aan de orde. Dat principe vormt de basis van Stapp. Het unieke van deze leerlijn is dat de Bijbelse waarden fundament zijn onder de lessen. Daarnaast zijn de lessen als aparte lessen mediawijsheid te geven, maar kunnen ze soms ook, afhankelijk van het thema, aansluiten bij een schoolvak.

Kosten

De kosten worden bepaald aan de hand van het aantal leerlingen per school. We streven ernaar om de kostprijs vergelijkbaar te houden met andere methoden van Driestar onderwijsadvies.

Download een gratis proefpakket

Een paar lessen uitproberen? Op www.stappmethode.nl kun je een gratis proefpakket downloaden.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.