Nieuw: opvoedhandreikingen media voor ouders en andere opvoeders 14 februari 2017

Hoe leer je kinderen om te gaan met media? Het lectoraat Nieuwe media publiceert vier handreikingen voor mediaopvoeding. De opvoedhandreikingen bieden bezinning en praktische tips voor opvoeders van kinderen in vier leeftijdscategorieën.

De opvoedhandreikingen zijn te krijgen in de leeftijdscategorieën 0-5 jaar, 5-9 jaar, 9-11 jaar en 12-16 jaar. De opvoedhandreikingen bieden adviezen voor ouders en jeugdwerkers. Ze kunnen ook gebruikt worden tijdens ouderavonden of opvoedkringen.

Praktische tips

In de opvoedhandreikingen worden praktische tips over mediaopvoeding gegeven, bezien vanuit de specifieke ontwikkeling die kinderen doormaken. Daarnaast benadrukken de handreikingen het belang om vanaf jonge leeftijd in de opvoeding in alles te werken aan het meegeven van een christelijke levenshouding aan onze kinderen. Want deze levenshou­ding is bepalend voor de manier waarop het kind (later) zal handelen en nieuwe media zal gebruiken. Kinderen ontwikkelen deze levenshouding door steeds te kijken naar de manier waarop ouders, verzorgers, andere opvoeders en andere kinderen media gebruiken. Omdat het media­gebruik van deze personen kan verschillen is het gesprek over Bijbels mediagebruik een belangrijk onderdeel van de mediaopvoeding. Elke handreiking beschrijft de ontwikkeling van het kind of de jongere in de specifieke leeftijdscategorie en het effect van mediagebruik. Daarnaast staan er praktische tips in.
 

Bestellen

De opvoedhandreikingen zijn voor €3,95 te koop via de webwinkel van Driestar educatief.

opvoedhandreiking-media.jpg
 

Meer nieuws