Nieuw: lessenserie over Heidelbergse Catechismus 3 september 2015

Deze week presenteert Driestar hogeschool een nieuwe lessenserie over de Heidelbergse Catechismus. De Heidelbergse Catechismus als leerboek voor kinderen is een uitgebreide handreiking voor leerkrachten en is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Lessenserie

In deze lessenserie doorleven leerlingen het ontstaan en de inhoud van de Heidelbergse Catechimus vanuit het perspectief van Frederik III en Zacharias Ursinus. De kinderen denken en schrijven mee met deze mannen, waardoor ze zich de prachtige opbouw en inhoud van dit belijdenisgeschrift kunnen eigen maken. Het boekje bevat vijf lesontwerpen. De lessen zijn opgezet vanuit het principe van exemplarisch leren. Er is een kopieerbaar leerdagboek voor de leerlingen en er is een PowerPointpresentatie beschikbaar die de lessen beeldend structureert en ondersteunt. Verschillende vakken, zoals taal, beeldende vorming, geschiedenis en aardrijkskunde, hebben een plaats gekregen in de lessenserie.

Actuele vraag

De lessen zijn opgezet door docenten van Driestar hogeschool. Kees Ritmeester, manager van de pabo, reikte de eerste exemplaren uit aan Eefje van de Werfhorst (docent godsdienst) en Jan Veldman (docent tekenen, geschiedenis en cuma). Ritmeester is blij met de uitgave: ‘Met de nieuw uitgegeven handreiking en het leerdagboek rond de Heidelbergse Catechismus kun je als leerkracht samen met de kinderen uit je klas nadenken over de essentie van christelijk onderwijs: Wat is jouw enige troost in leven en sterven? Als je met je leerlingen de geschiedenis induikt, zal je merken dat deze vraag, die in 1563 door Ursinus en Olevianus werd gesteld, aan actualiteit nog niets heeft ingeboet.’
 
De Heidelbergse Catechismus als leerboek voor kinderen is voor € 9,95 te bestellen in onze webwinkel. 

Meer nieuws

  • Hoe leren leerlingen de werkelijkheid kennen? - deel 5

   In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtegoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.

  • Nieuw: de Dyslexie Academie!

   Driestar onderwijsadvies heeft iets nieuws: de Dyslexie Academie. Voor alles wat je wilt weten rondom dyslexie en hoe je kinderen met dyslexie kunt helpen, kun je nu bij ons terecht!

  • Reis mee!

   Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staat centraal.

  • 75 jaar Driestar in beeld en geluid!

   Al 75 jaar leidt De Driestar scholieren en studenten op. Waar komen ze terecht? En, hoe kijken ze terug op hun opleiding? Kijk mee met de introfilmpjes die tijdens de re√ľnie zijn getoond!

  • Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend

   Wist je dat 1 op de 10 kinderen in Nederland het risico loopt op laaggeletterdheid? Deze week zet de Stichting Lezen en Schrijven zich in voor een geletterd Nederland.