Nieuw: lessenserie over Heidelbergse Catechismus Geplaatst op 3 september 2015

Deze week presenteert Driestar hogeschool een nieuwe lessenserie over de Heidelbergse Catechismus. De Heidelbergse Catechismus als leerboek voor kinderen is een uitgebreide handreiking voor leerkrachten en is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Lessenserie

In deze lessenserie doorleven leerlingen het ontstaan en de inhoud van de Heidelbergse Catechimus vanuit het perspectief van Frederik III en Zacharias Ursinus. De kinderen denken en schrijven mee met deze mannen, waardoor ze zich de prachtige opbouw en inhoud van dit belijdenisgeschrift kunnen eigen maken. Het boekje bevat vijf lesontwerpen. De lessen zijn opgezet vanuit het principe van exemplarisch leren. Er is een kopieerbaar leerdagboek voor de leerlingen en er is een PowerPointpresentatie beschikbaar die de lessen beeldend structureert en ondersteunt. Verschillende vakken, zoals taal, beeldende vorming, geschiedenis en aardrijkskunde, hebben een plaats gekregen in de lessenserie.

Actuele vraag

De lessen zijn opgezet door docenten van Driestar hogeschool. Kees Ritmeester, manager van de pabo, reikte de eerste exemplaren uit aan Eefje van de Werfhorst (docent godsdienst) en Jan Veldman (docent tekenen, geschiedenis en cuma). Ritmeester is blij met de uitgave: ‘Met de nieuw uitgegeven handreiking en het leerdagboek rond de Heidelbergse Catechismus kun je als leerkracht samen met de kinderen uit je klas nadenken over de essentie van christelijk onderwijs: Wat is jouw enige troost in leven en sterven? Als je met je leerlingen de geschiedenis induikt, zal je merken dat deze vraag, die in 1563 door Ursinus en Olevianus werd gesteld, aan actualiteit nog niets heeft ingeboet.’
 
De Heidelbergse Catechismus als leerboek voor kinderen is voor € 9,95 te bestellen in onze webwinkel. 

Meer nieuws

  • Mooie scores voor lvo-studenten bij landelijke kennistoetsen

   Studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool scoren goed op de landelijke kennistoetsen in december. Bij meerdere vakken is de score 100%!

  • Stapp; bewust online – doet jouw school al mee?

   Twee vriendinnen lopen kletsend door de winkelstraten. Ze bekijken kleding en schoenen en maken terloopse opmerkingen. Ondertussen worden ze gevolgd en wordt alles dat kan leiden tot koopgedrag geregistreerd. ’s Avonds herkennen de meiden hun shopgedrag terug in het aanbod dat ze letterlijk voorgeschoteld krijgen.

  • Gedichtendag

   Hoe zwaar is taal, wat weegt een woord? ‘Wilt u het halfom of mager?’ ‘Mag ’t ietsjes meer zijn?’ vraagt de slager. ‘Aan een stukje, of in plakjes?’

  • Herhaalde oproep: Driestar educatief zoekt nieuw lid van de raad van toezicht

   In verband met het statutair aftreden van een lid zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht. Solliciteren kan tot en met 2 februari 2019.

  • “Dyslexie een beperking? Mijn kind heeft zijn eigen unieke talenten"

   Wat is dyslexie eigenlijk en hoe voelt dat voor iemand? Om dit te laten ervaren, organiseert Driestar educatief dyslexiebelevingsavonden. “Dit zou verplicht moeten zijn voor alle ouders en leerkrachten die werken met kinderen met dyslexie”, merken ouders op die hieraan meedoen.