Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen 24 september 2020

Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

Op deze wijze wordt het fundament onder het handelen in de praktijk verstevigd. Driestar onderwijsadvies heeft nu ook geaccrediteerde scholingen voor orthopedagogen en psychologen. Daarnaast bieden we ook supervisie en werkbegeleiding. 

Veel expertise

Driestar onderwijsadvies heeft veel expertise in het begeleiden van professionele opvoeders, ouders en kinderen en veel ervaring op het gebied van nascholing. Deze kennis is verwerkt in de inhoud van de cursussen. De meerwaarde van deze cursussen is dat actuele wetenschappelijk kennis in deze cursussen is verenigd met praktijkervaring. Alle cursusleiders zijn naast opleider ook daadwerkelijk werkzaam in de praktijk van de schoolbegeleiding. Kennis blijft daarmee niet alleen theorie, maar krijgt ook handen en voeten voor het daadwerkelijk handelen van orthopedagogen en psychologen. Driestar educatief is daarmee een goede aanbieder.

Verdiepen en actualiseren

Hanneke Bossenbroek, orthopedagoog bij Driestar onderwijsadvies, is blij met de accreditatie van de cursussen. “Driestar educatief biedt kwalitatief goed onderwijs aan diverse doelgroepen. Nu ook aan psychologen en orthopedagogen! Door middel van ons diverse aanbod zijn psychologen en orthopedagogen in staat om hun vakkennis te verdiepen en te actualiseren. Als orthopedagoog ben je dagelijks bezig in de praktijk. Dit vraagt van ons dat we op de hoogte zijn van theorieën rondom gedrag en ontwikkeling van de kinderen en jongeren en hun omgeving. Het fundament onder ons handelen moet dan ook stevig zijn.”

Ben jij benieuwd naar ons aanbod? Kijk dan op onze website of download de flyer. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan even contact op met Hanneke Bossenbroek.

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.