NIEUW: cursus Christelijke pedagogiek 26 maart 2018

Wat is kenmerkend voor een christelijke pedagogiek? Voeden alleen christelijke ouders hun kinderen christelijk op? Heeft deze pedagogiek in onze seculiere tijd nog wel bestaansrecht? Tijdens de nieuwe cursus Christelijke pedagogiek denken we hierover na.

Christelijke pedagogiek is tegenwoordig, zeker wetenschappelijk gezien, volkomen achterhaald. Wie vandaag aan de dag nog wil nadenken over pedagogische vraagstukken vanuit vastomlijnde Bijbelse kaders, plaatst zichzelf al snel buiten de wetenschappelijke discussie. Maar is daar eigenlijk wel reden voor? Hoe wetenschappelijk is de niet-christelijke pedagogiek? Deze nieuwe cursus Christelijke pedagogiek beoogt een verdere doordenking van de christelijke pedagogiek en de betekenis ervan voor de opvoeding in deze tijd.

Inhoud cursus

We nemen kennis van een aantal relevante teksten van christelijke pedagogen uit het verleden, zoals H. Bavinck, Ph. A. Kohnstamm, J.H. Gunning, J. Waterink en W. ter Horst. We gaan na wat deze pedagogen in de context van deze tijd ons te zeggen hebben als het gaat om christelijke pedagogiek. Daarnaast zullen we nadenken over de pedagogische consequenties van het Bijbels mens- en kindbeeld. Pedagogische begrippen als ‘gezag’ en ‘gehoorzaamheid’ proberen we te duiden vanuit een Bijbelse optiek. Dat doen we ook als we nadenken over met name morele opvoeding.

Cursusleider

Drs. C.W. (Kees) Schimmel, docent pedagogiek aan de hbo-opleiding Pedagogiek van Driestar hogeschool, verzorgt de cursus. Hij is al vele jaren werkzaam (geweest) in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook verzorgt hij regelmatig opvoedingscursussen voor ouders.

Doelgroep

De cursus Christelijke pedagogiek richt zich op een brede doelgroep. Als je dagelijks met opvoeding en/of opvoedingsvraagstukken te maken hebt (ouders, leraren, hulpverleners), een pedagogische studie volgt of om andere redenen geïnteresseerd bent, ben je van harte welkom!

>>  Klik hier voor meer informatie!
 

Meer nieuws

  • Zomerschool 2021 | Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?

   Ben je op zoek naar verdieping? Is het einde van je studie in zicht, of ben je net aan het werk? Ben jij benieuwd naar hoe andere jongvolwassenen als christen in het leven staan? Dan is de zomerschool wat voor jou. Sprekers met verschillende expertise delen hun persoonlijke verhaal en kennis met je.

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief. Hierbij de data voor het cursusjaar 2021-2022.

  • Hoe leren we kinderen vroomheid?

   Hebt u daar weleens over nagedacht, hoe we kinderen vroomheid kunnen leren? Vanuit een ver verleden stelt Comenius ons die vraag. Hij komt aan de orde in het tiende hoofdstuk van zijn boekje De moederschool. Dat boekje draagt hij op ‘aan de goddelijke, christelijke ouders, onderwijzers en begeleiders, en aan allen die zich bezighouden met de zorg voor het jonge kind.’ Daarmee wordt in ieder geval een deel van het lezerspubliek van DRS Magazine aangesproken. En als u met oudere kinderen werkt, is het even zinvol om de tekst van Comenius te lezen en in het team daarop te reflecteren.

  • Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit?

   Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

  • Pilot tieneronderwijs

   Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.