Nascholing: is dat niet te veel gevraagd? 16 mei 2022

Er komt veel op leerkrachten af: voorbereiden, vergaderen, lesgeven, contact met ouders, administratie. Waarom zou je daar ook nog nascholing aan willen toevoegen? Arnoud Plaisier, schoolleider bij de Stadhouder Willem III-school in Hendrik-Ido-Ambacht, weet het wel: “Van extra toerusting wordt een leerkracht scherper. Mensen die nieuwe dingen leren, zijn enthousiaster en dat werkt aanstekelijk binnen de school.”

Arnoud maakte voor zijn team al meerdere keren gebruik van het nascholingsaanbod ‘Verder leren’ van Driestar onderwijsadvies. Dit aanbod bestaat uit masters, post-hbo-opleidingen, werkplaatsen en cursussen. Allemaal gericht op het professionaliseren van onderwijsprofessionals.

Enthousiasme

Leerkrachten uit het team van Arnoud volgden bij Driestar onderwijsadvies onder meer de post-hbo-opleidingen tot intern begeleider, talentbegeleider en taal/leescoördinator. Wat ziet hij hier eigenlijk van terug in de praktijk? “Ik zie leerkrachten die hun kennis verdiepen en die vol zijn van wat ze geleerd hebben. Soms moet je ze daar ook wat in temperen, omdat je nu eenmaal niet alles tegelijk kunt doen op een school. Maar ik gebruik hun enthousiasme ook om op school aandacht te krijgen voor de onderwerpen waarover ze geleerd hebben. Ik weet van alles maar een beetje, maar door leerkrachten talentbegeleider of ambassadeur van bijvoorbeeld taal en lezen te maken, deel je samen de verantwoordelijkheid.”

Belasting van de leerkracht?

En hoe zit het met de belasting? Vragen we niet te veel van leerkrachten door ze naast hun dagelijkse werk ook nog tot verder leren te stimuleren? Arnoud zegt hierover: “Van extra toerusting wordt een leerkracht scherper en ze zijn enthousiaster. Maar sommigen vinden het er inderdaad extra bij komen. Ze hébben ook een intensieve baan. Hun scholing moet dus echt op maat zijn, anders brandt het leerkrachten alleen maar af. Als je de trainingen en opleidingen aanpast aan de interesse, de energie en tijd van een leerkracht, dan draagt het bij aan werkplezier en motivatie. Leerkrachten voelen zich dan zekerder in hun werk.”

Teamscholingen

Arnoud benadrukt naast individuele scholing ook het belang van teamscholing. Bij Driestar onderwijsadvies volgde zijn team trainingen over sociale vaardigheden rondom Zien! “Het geeft een impuls aan je team om samen te leren. Je brengt casussen in, leert van externen en van elkaar, praat daar weer over door. Bijvoorbeeld over hoe je de sociale vaardigheden observeert en wat je ermee gaat doen. Het is goed om dat samen te doen, zodat je het allemaal over hetzelfde hebt als je er daarna in de praktijk mee aan de slag gaat.”

Professionalisering op de agenda

Voor de Stadhouder Willem III-school is scholing een vast onderdeel van de gesprekscyclus met leerkrachten. Arnoud licht toe waarom: “Professionalisering is binnen het onderwijs een vereiste. Dat is natuurlijk een stok achter de deur. Maar los daarvan zorgt scholing ervoor dat je bijblijft. We zijn een leergemeenschap en we willen dat kinderen zich ontwikkelen. Dan moet je dat ook zelf aan den lijve ondervinden. Scholing geeft je een beter beeld van een kind én van jezelf. En het is ook gewoon leuk: je ontmoet andere mensen, je vergaart nieuwe kennis, je hoort andere ideeën. En in de nascholing van Driestar educatief ben je meestal samen met mensen vanuit dezelfde identiteit en voer je daar zomaar goede gesprekken over.”

>>klik hier voor het professionaliseringsaanbod Verder leren 2022-2023

Meer nieuws

  • Post-hbo Hoogbegaafdheid & differentiatie nu ook voor het voortgezet onderwijs

   Al enkele jaren biedt Driestar hogeschool de post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & differentiatie aan voor het basisonderwijs. Na de zomervakantie starten we met een opleiding die zo ingericht is ingericht dat ook docenten, begeleiders of managementleden vanuit het voortgezet onderwijs deze opleiding kunnen volgen.

  • 'Meer aandacht voor interne religieuze diversiteit in orthodox-christelijk onderwijs is waardevol'

   Hanna de Jong-Markus, docent en onderzoeker bij Driestar educatief, promoveerde deze maandag op de vraag hoe leraren op orthodox-christelijke basisscholen aankijken tegen de eigenheid van hun school in relatie tot de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. "Leerkracht wil dat kind verder denkt dan ”goed of fout”.

  • Mediawijsheid in het SBO en (V)SO

   Hoe maak je een eigen nickname? Wat zegt jouw ja/nee-gevoel bij films met geweld? Hoe reageer je als je bloot ziet langskomen op internet? De methode Stapp voor mediawijsheid in de klas is doorontwikkeld voor speciale doelgroepen. Voor leerlingen in het SBO en (V)SO wachten mooie lessen met een praktische toespitsing.

  • Prins Maurits Scholengemeenschap wint Mediawijsheidschallenge 2022

   Welke klas mag zich de meest mediawijze klas van 2022 noemen? Deze vraag stond centraal op de finaledag van de mediawijsheidschallenge, op dinsdag 21 juni in Apeldoorn.

  • Symposium Kind en geloof 2022

   Evangeliestek organiseert het symposium ‘Als ze maar gelukkig zijn?!’ – Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving. Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen. Ben jij er 30 september ook bij?