Mondelinge taalvaardigheid in beeld met Mondeling op Maat 15 februari 2017

Met het observatie-instrument Mondeling op Maat, beschikbaar in de leerlijnenmodule van ParnasSys, kun je de mondelinge taalvaardigheid van elke leerling goed in beeld brengen.

De mondelinge taalvaardigheid van leerlingen is een heel belangrijk aspect van hun ontwikkeling. Het ligt aan de basis van lezen en schrijven, is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en is noodzakelijk om je te kunnen redden in de maatschappij.

Ook in het speciaal (basis)onderwijs speelt juist dit aspect een rol bij het bepalen of een uitstroombestemming wel of niet haalbaar is. Je wilt de mondelinge taalvaardigheid van elke leerling dan ook goed in beeld kunnen brengen. Dat kan met Mondeling op Maat, beschikbaar in de leerlijnenmodule van ParnasSys.

Voor het plannen van het aanbod en het in beeld brengen van de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van mondelinge taalvaardigheid, heeft de CED-groep uitgebreide leerlijnen beschikbaar. Deze zijn ook opgenomen in de module leerlijnen. Wil je een compact overzicht met daarin alle kernpunten die beheerst moeten worden, dan is Mondeling op Maat, ontwikkeld door de SLO, een prachtig instrument!

Over Mondeling op Maat

Het observatie-instrument Mondeling op Maat is door de SLO ontwikkeld binnen het project Passende Perspectieven. Binnen dit project zijn leerplanproducten ontwikkeld voor taal en rekenen, voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze referentieniveau 1F op 12-jarige leeftijd niet halen. De leerlijn bestaat uit vier verschillende onderdelen: Luisteren, Gesprekken, Spreken en Taalbouwstenen. De leerlijn is opgedeeld in vijf verschillende fasen. Voor vier verschillende uitstroombestemmingen is aangegeven wanneer de leerlingen de doelen in een bepaalde fase zouden moeten beheersen. Zo kun je eenvoudig je aanbod plannen en de ontwikkeling van de leerlingen volgen.

Maatwerkaanpassingen

Bij de leerlijn Mondeling op Maat kun je gebruik maken van de maatwerkaanpassingen, die ook ontwikkeld zijn door de SLO. Leerlingen met verschillende problematieken zoals ADHD,  ASS, dyslexie of een auditieve of visuele beperking hebben vaak specifieke onderwijsbehoeften ook op het gebied van (mondelinge) taal. Hiervoor heeft de SLO geschreven gemaakt om het taalonderwijs op maat te maken voor deze leerlingen. Dit is uitgewerkt voor de verschillende taaldomeinen gesprekken en spreken, lezen, luisteren en schrijven. Je kunt de suggesties downloaden van de website van de SLO.

schema_mondeling_op_maat.png

Digitaal of op papier

Werk je met de module leerlijnen in ParnasSys? Dan kun je hierin ook werken met Mondeling op Maat. Je kunt de leerlijnen gratis overnemen uit de database. Werk je niet met de module leerlijnen, dan kun je gebruik maken van een papieren versie.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar deze leerlijnen? Je kunt ze inzien in dit document (pdf). Je ziet daarin ook wanneer leerlingen een bepaalde fase behaald zouden moeten hebben. Meer informatie over de materialen van Passende Perspectieven, waaronder de leerlijn Mondeling op Maat, vind je op de website van de SLO: http://passendeperspectieven.slo.nl/.

Meer nieuws

  • Overgang so-vso in ParnasSys

   Met de jaarovergang krijg je nieuwe leerlingen uit het so op je vso-school. Of misschien blijven leerlingen wel op dezelfde school, maar gaan ze wel over naar het vso. Welke stappen zijn nodig voor een goede overgang in ParnasSys?

  • Gratis workshop ‘Een goede muziekles’ - wegens succes herhaald!

   Opvolgend aan het succes van de workshop in april organiseert Driestar onderwijsadvies opnieuw een gratis workshop ‘Een goede muziekles’ op woensdag 31 mei. Deze workshop is bedoeld voor groepsleerkrachten en onderdeel van de Music University Days.

  • Cursus Doe meer met Bas

   Mayke en Jeanine volgen de cursus Doe meer met Bas. Zij vertellen in dit bericht over hun ervaringen met deze cursus.

  • Nascholing: voor welke subsidies kom jij in aanmerking?

   Ieder schoolbestuur krijgt middelen voor professionele ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast zijn er verschillende subsidies. Op deze website kun jij bekijken voor welke subsidies jij in aanmerking komt.

  • Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen

   Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!