Met ZIEN! de sociale veiligheid monitoren 27 juni 2017

Het einde van het schooljaar is in zicht. Heb je de vragenlijsten voor de monitoring van sociale veiligheid inmiddels laten invullen door je leerlingen? En heb je in ParnasSys ook toestemming gegeven voor gegevensuitwisseling met de inspectie? 

Zoals je in ons eerdere nieuwsbericht hebt kunnen lezen, kun je met de leerlingvragenlijsten (Leer- en leefklimaat en Veiligheidsbeleving) van ZIEN! de sociale veiligheid van je leerlingen monitoren. Vanaf dit schooljaar bevraagt de inspectie scholen op dit onderwerp. Zij beoordelen hoe je hebt gemonitord en wat je met de gegevens hebt gedaan.

Toestemming voor gegevensuitwisseling met inspectie

Om niet handmatig de gegevens aan te hoeven leveren aan de inspectie is het via ParnasSys mogelijk om toestemming te geven dat dit automatisch gebeurd. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot leerlingen. Voor elk schooljaar kun je nu via ParnasSys akkoord geven dat de gegevens automatisch gedeeld worden met de onderwijsinspectie. Dat scheelt je veel werk. De applicatiebeheerder kan via het tabblad ‘Beheer’ bij koppelingen kiezen voor ‘ZIEN! gegevensuitwisselingen’. Op het scherm dat verschijnt, kan de toestemming worden gegeven. Let wel op: om van dit aanbod gebruik te maken dienen de vragenlijsten uiterlijk 30 juni a.s. ingevuld te zijn! Lees hierover meer in een eerder verschenen artikel.

Om een zo goed mogelijk instrument te kunnen gebruiken, doen we binnenkort onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de nieuwe vragenlijst Veiligheidsbeleving. Dat kan niet zonder data en daarom vragen we je tevens toestemming om de gegevens te delen ten behoeve van het onderzoek. Uiteraard zullen ook deze gegevens anoniem verwerkt worden. Wanneer je akkoord hebt gegeven voor beide gegevensuitwisselingen ontvang je van ons een terugkoppeling van de gegevens zoals die zijn aangeleverd aan de inspectie. Momenteel is het technisch nog niet mogelijk om dat direct te doen.

Verantwoording

Inmiddels is de eerste versie verschenen van het verantwoordingsdocument (pdf) bij het monitoren van de sociale veiligheid met ZIEN!. Je vindt het bestand ook in ZIEN! onder Informatief > ZIEN! Leerling leerjaar 5-8. Hierin staat alle relevante informatie rondom de monitoring. We raden je aan dit bestand dus goed door te nemen! 

Monitoren in de onderbouw en in het so/vso

Je vraagt je wellicht af of de leerlingen van groep 1 t/m 4 ook een vragenlijst moeten invullen rondom sociale veiligheid. Dit is niet verplicht als je met de leerlingen van groep 5 t/m 8 een representatief beeld krijgt van de beleving van de sociale veiligheid van de hele school. Het is wel mogelijk. Voor de onderbouw zijn de vragen van Veiligheidsbeleving toegevoegd en kun je deze dus op papier laten invullen en de resultaten vervolgens zelf digitaal registreren. De vragenlijsten zijn te vinden in ZIEN! onder Informatief > ZIEN! Leerling leerjaar 1-4.
Eerder schreven we al een nieuwsbericht over de leerlingvragenlijsten voor het so/vso waarbij ook de monitoring sociale veiligheid aan de orde kwam. Het is niet mogelijk de gegevens van deze groepen automatisch met de inspectie te delen, maar kunnen zo wel getoond worden wanneer dat nodig is.

Meer informatie?

Bekijk onze webpagina over ZIEN! en sociale veiligheid en laat je vraag/opmerking achter via het contactformulier.

Meer nieuws

  • Leerlijnen aan het einde van het schooljaar of bij schoolverlating

   Ook dit jaar zullen er weer leerlingen jullie school verlaten. Of er zijn leerlingen die, bijvoorbeeld in groep 1 en 2, met leerlijnen hebben gewerkt, maar nu overgaan naar een groep waar niet met leerlijnen wordt gewerkt. Hoe borg je belangrijke informatie? We geven je een aantal tips.

  • Een collegedag van de post-hbo-opleiding Jonge kind

   Tijdens de anderhalf jaar durende post-hbo-opleiding Jonge kind kun jij als leerkracht verdieping en uitbreiding aanbrengen van je kennis en vaardigheden. Om een indruk te krijgen van de opleiding nemen we jou een dagje mee!

  • De boodschap van een kleuter die slakken kapottrapt

   Een bomvolle congreszaal op 28 maart jl.! 200 onderwijscollega’s waren deze dag in Gouda voor het symposium Het jonge kind van Driestar onderwijsadvies en KOC Diensten. Een terugblik in woord en beeld.

  • Leerlijn spelling gebaseerd op Cito 3.0 in module Leerlijnen

   De CED-groep heeft een nieuwe leerlijn Spelling gemaakt, die is gebaseerd op de Cito 3.0-toetsen. Deze leerlijn is nu ook beschikbaar in de module Leerlijnen van ParnasSys.

  • Nu in midden-Nederland: basiscursus pedagogiek en didactiek voor catecheten

   Catecheten hebben vaak nauwelijks tot geen onderwijservaring. Dit kan hen belemmeren in het geven van de catechisatielessen. ‘Overdag hebben we vaak een heel ander beroep en ’s avonds staan we ineens voor zo’n groep,’ aldus een ambtsdrager. In samenwerking met het Wartburg College biedt Driestar educatief een basiscursus catechese aan om handvatten te bieden aan catecheten.