Met ZIEN! de sociale veiligheid monitoren 27 juni 2017

Het einde van het schooljaar is in zicht. Heb je de vragenlijsten voor de monitoring van sociale veiligheid inmiddels laten invullen door je leerlingen? En heb je in ParnasSys ook toestemming gegeven voor gegevensuitwisseling met de inspectie? 

Zoals je in ons eerdere nieuwsbericht hebt kunnen lezen, kun je met de leerlingvragenlijsten (Leer- en leefklimaat en Veiligheidsbeleving) van ZIEN! de sociale veiligheid van je leerlingen monitoren. Vanaf dit schooljaar bevraagt de inspectie scholen op dit onderwerp. Zij beoordelen hoe je hebt gemonitord en wat je met de gegevens hebt gedaan.

Toestemming voor gegevensuitwisseling met inspectie

Om niet handmatig de gegevens aan te hoeven leveren aan de inspectie is het via ParnasSys mogelijk om toestemming te geven dat dit automatisch gebeurd. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot leerlingen. Voor elk schooljaar kun je nu via ParnasSys akkoord geven dat de gegevens automatisch gedeeld worden met de onderwijsinspectie. Dat scheelt je veel werk. De applicatiebeheerder kan via het tabblad ‘Beheer’ bij koppelingen kiezen voor ‘ZIEN! gegevensuitwisselingen’. Op het scherm dat verschijnt, kan de toestemming worden gegeven. Let wel op: om van dit aanbod gebruik te maken dienen de vragenlijsten uiterlijk 30 juni a.s. ingevuld te zijn! Lees hierover meer in een eerder verschenen artikel.

Om een zo goed mogelijk instrument te kunnen gebruiken, doen we binnenkort onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de nieuwe vragenlijst Veiligheidsbeleving. Dat kan niet zonder data en daarom vragen we je tevens toestemming om de gegevens te delen ten behoeve van het onderzoek. Uiteraard zullen ook deze gegevens anoniem verwerkt worden. Wanneer je akkoord hebt gegeven voor beide gegevensuitwisselingen ontvang je van ons een terugkoppeling van de gegevens zoals die zijn aangeleverd aan de inspectie. Momenteel is het technisch nog niet mogelijk om dat direct te doen.

Verantwoording

Inmiddels is de eerste versie verschenen van het verantwoordingsdocument (pdf) bij het monitoren van de sociale veiligheid met ZIEN!. Je vindt het bestand ook in ZIEN! onder Informatief > ZIEN! Leerling leerjaar 5-8. Hierin staat alle relevante informatie rondom de monitoring. We raden je aan dit bestand dus goed door te nemen! 

Monitoren in de onderbouw en in het so/vso

Je vraagt je wellicht af of de leerlingen van groep 1 t/m 4 ook een vragenlijst moeten invullen rondom sociale veiligheid. Dit is niet verplicht als je met de leerlingen van groep 5 t/m 8 een representatief beeld krijgt van de beleving van de sociale veiligheid van de hele school. Het is wel mogelijk. Voor de onderbouw zijn de vragen van Veiligheidsbeleving toegevoegd en kun je deze dus op papier laten invullen en de resultaten vervolgens zelf digitaal registreren. De vragenlijsten zijn te vinden in ZIEN! onder Informatief > ZIEN! Leerling leerjaar 1-4.
Eerder schreven we al een nieuwsbericht over de leerlingvragenlijsten voor het so/vso waarbij ook de monitoring sociale veiligheid aan de orde kwam. Het is niet mogelijk de gegevens van deze groepen automatisch met de inspectie te delen, maar kunnen zo wel getoond worden wanneer dat nodig is.

Meer informatie?

Bekijk onze webpagina over ZIEN! en sociale veiligheid en laat je vraag/opmerking achter via het contactformulier.

Meer nieuws

  • Nieuwe uitgaven leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

   De afgelopen periode zijn er verschillende uitgaven beschikbaar gekomen die je kunnen helpen bij het gebruiken van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind: een handboek voor nul- tot tweejarigen, een verantwoording voor leerlijnen jonge kind (4-7 jaar) en een Vergelijkingsdocument Kleuterplein.

  • Opleiding pedagogiek in Gouda beste van Nederland

   De deeltijdopleiding pedagogiek en de lerarenopleiding Duits van Driestar hogeschool zijn de beste van Nederland. Ook de pabo in Gouda is een topopleiding. Dat blijkt uit de Keuzegids Hbo 2018.

  • Bijeenkomsten leerlijnen Jonge kind voor intern begeleiders

   Werk je op school met de leer- en ontwikkelingslijnen Jonge kind? Als intern begeleider of onderbouwcoördinator wil je je collega’s op een goede manier begeleiden en heb je wellicht behoefte aan verdieping en/of het uitwisselen van ervaringen met andere intern begeleiders in het werkveld.

  • Boem!

   Energizer, ijsbreker, intermezzo, uitsmijter, maar ook een volwaardig percussie-instrument.

  • Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid

   Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.