Met meer zelfvertrouwen en theoretische basis dyslexiespecialist 14 februari 2022

Marjan Sikkema werkte tien jaar als docent Nederlands toen binnen haar school de extra taak dyslexiespecialist op haar pad kwam. Ze volgde de online cursus Dyslexiespecialist VO bij Driestar onderwijsadvies. “Ik sta nu zelfverzekerder in mijn werk.”

Vanuit het team is Marjan degene die de orthopedagoog ondersteunt bij de zorg voor leerlingen met dyslexie. “Ik coördineer de signalering en eventueel verdere toetsing en help leerlingen om de juiste ondersteuning te vinden. Daarvoor heb ik veel contact met leerlingen én hun mentoren, en kan ik hen ook heel direct helpen.” 

Jaartallen onthouden

De cursus biedt theoretische verdieping en achtergronden die je nodig hebt voor je werk als dyslexie-specialist op een school voor voortgezet onderwijs. Wanneer is iemand dyslectisch? Welke faciliteiten zijn mogelijk voor leerlingen met dyslexie, of waar kunnen zij zelf handvatten vinden om hiermee om te gaan? Waaraan herken je dyslexie en andere bijzonderheden van leerlingen (comorbiditeit) en hoe houd je dat uit elkaar? “Op onze school hebben we een dyslectische leerling die ook hoogbegaafd is,” vertelt Marjan. “Dan heb je niet direct in de gaten dat er ook dyslexie speelt. De theoretische onderbouwing tijdens de cursus hielp me om daar meer zicht op te krijgen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat dyslexie vaak ook gepaard gaat met verminderde concentratie. Of de jaartallen bij geschiedenis minder goed kunnen onthouden.” 

Informatie en ervaring

Maar het is ook een praktische cursus, die volgens Marjan aansluit bij je functie. “Ik heb kennis gemaakt met het landelijke dyslexieprotocol waarvan je voor je eigen school relatief eenvoudig een vertaalslag kan maken. Het is natuurlijk helemaal niet nodig om als school helemaal zelf het wiel uit te vinden.” De online cursus wordt gegeven door verschillende trainers met ieder hun eigen expertise. Op die manier krijg je in vijf bijeenkomsten veel informatie en ervaring mee. 

Zetje in de goede richting

“Ik heb meer begrip gekregen voor leerlingen met dyslexie. Ze kunnen er helemaal niks aan doen maar dyslexie is echt een beperking bij het leren! Tijdens de cursus deden we het dyslexiesprookje: we moesten zelf teksten lezen waarin de woorden en letters op een ingewikkelde manier door elkaar gehusseld waren. Heel moeilijk natuurlijk. En heel inzichtgevend! Het heeft me alleen maar meer gemotiveerd om mijn best te doen voor leerlingen met dyslexie. Ik merk dat ik sinds de cursus nog meer probeer hen een zetje in de goede richting te geven. Dan zien ze het bijvoorbeeld niet zitten om teksten te laten voorlezen en zet ik wat langer door om hen te helpen het tóch te proberen. Ja, je zou kunnen zeggen dat ik met meer zelfvertrouwen dyslexie-specialist ben.”

Goede tips

Marjan woont in Noord-Groningen, dus dat de cursus online was, kwam haar goed van pas. “Overigens zorgden de trainers steeds voor voldoende interactie, ook met elkaar als cursisten. Het was fijn om samen te werken. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje, kunt elkaar inspireren en goede tips geven. Een van de anderen had op haar eigen school een succesvolle ouderavond georganiseerd waarin ze het dyslexiesprookje ook een plek had gegeven om ouders zo zelf te laten ervaren wat hun zoon of dochter met dyslexie meemaakt. Met haar informatie ga ik dit volgend jaar ook doen op onze school!

Wil jij binnen het VO ook aan de slag met Dyslexie? Kijk dan eens op deze pagina of neem contact op met Hanneke Bossenbroek. In onze Dyslexie Academie bieden we ook volop cursussen aan voor het basisonderwijs.

Meer nieuws