Met lezen ga je wat beleven 7 oktober 2021

Wil je structureel met leesmotivatie of taalbeleid aan de slag? Daar helpen we je graag bij. Als onderdeel van een module Nederlands op de pabo moesten studenten hun leeservaringen beschrijven: “Na een leuk gesprek met mijn moeder komt alles weer in me boven. Ik ben helemaal geïnspireerd om weer te gaan lezen."

"Mijn moeder vertelde dat ik het meeste las van alle kinderen thuis en ze heeft alle boeken bewaard in een doos op zolder. Ook de sprookjesboeken met de cassettes. U begrijpt dat ik de komende weken weer veel op zolder te vinden ben …”

Het onderwijs verandert steeds. In het Convenant Leerkracht van Nederland is afgesproken dat er hogere functieniveaus in het basisonderwijs mogelijk zijn (functiemix). Leerkrachten kunnen zich specialiseren op een deelgebied. Misschien ben je ook wel van plan om het lezen in je klas of in je school te promoten. Mogelijk helpt onze website www.lezenvoorjeleven.nl je daarmee een handje op weg.

Nog structureler is het volgen van de opleiding tot leescoördinator, waarin leerkrachten zich kunnen specialiseren op leesgebied. De cursus ‘Met lezen ga je wat beleven!’ is bedoeld voor leerkrachten die opgeleid willen worden tot leescoördinator binnen hun eigen school. De taak van een leescoördinator is erop gericht om het leesonderwijs op de basisschool op een hoger plan te brengen. Uit onderzoek blijkt dat het niveau van technisch en begrijpend lezen nauw samenhangt met leesbeleving, leesmotivatie en de beschikbaarheid van diverse soorten boeken. Aandacht voor de leesbeleving  is namelijk net zo belangrijk als de aandacht voor de leestechniek om te zorgen dat kinderen goede en betrokken lezers worden. Inhoudelijk zullen leesmotivatie, leesbeleving en leesbevordering centraal staan. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met de cursusleider Peter Dijkstra.

Aandacht voor de leesbeleving is namelijk net zo belangrijk als de aandacht voor de leestechniek om te zorgen dat kinderen goede en betrokken lezers worden. Ooit mocht ik dr. Kees Vernooij interviewen, de bekende specialist op het gebied van taal en lezen. Op mijn vraag wat hij van literaire kinderboeken vond, reageerde hij enigszins verbaasd: ”Kinderen hoeven op school niet per se kinderliteratuur te lezen. Als ze er maar plezier in hebben, mogen ze van mij ook best ‘Snelle Jelle’ lezen.” Wanneer we leerkrachten kunnen overtuigen van het nut dat kinderen in hun latere leven hebben aan het lezen met plezier, dan hebben wij ons doel bereikt met alle extra aandacht, ook in de kinderboekenweek. Overigens start in januari ook een tweejarige opleiding Taalcoördinator.

Meer nieuws