Met elkaar in gesprek over kindermishandeling 10 november 2022

Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

Eigenlijk is het nooit het juiste moment om te praten over kindermishandeling. Dus is het altijd het juiste moment! Voor een gesprek, of een andere manier om contact te hebben. Daarmee zet je een eerste stap die veel voor iemand kan betekenen. Praten maakt verschil! Je kunt vragen hoe het met de ander gaat, maar ook het uiten van je zorgen bij een collega kan zo’n eerste stap zijn. En wist je dat je als je je zorgen maakt over een kind altijd (anoniem) advies kan vragen of een melding kan maken bij Veilig Thuis?
 

Gespreksvragen voor in je team

Door deze Week tegen Kindermishandeling is er elk jaar extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Een mooie aanleiding om het ook op school jaarlijks op de agenda te zetten. Scholen zijn verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te handelen volgens de meldcode. Goed dus om komende week met elkaar het gesprek aan te gaan! Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen.
 • Heb je een meldcode? Is deze op maat gemaakt voor jullie school en up-to-date?
 • Is beschreven wie wat doet bij elke stap van de meldcode?
 • Hoe wordt bij jullie (de vijf stappen van) de meldcode gehanteerd? Kent iedereen de stappen? Worden inderdaad de stappen doorlopen wanneer er signalen zijn? Bij wie kun je bijvoorbeeld als leerkracht binnen de school terecht voor vragen? Voel je je bekwaam om het gesprek aan te gaan?
 • Doen jullie aan deskundigheidsbevordering als het gaat om het toepassen van de meldcode, en hoe dan?
 • Wat doen jullie al goed op school en wat is nog nodig om in gesprek te kunnen gaan met ouders, het kind/de jongere?

Extra activiteiten

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem en juist door kennis en ervaringen te delen leren we. In de Week tegen Kindermishandeling zijn er allerlei extra activiteiten die je kunnen opscherpen, zoals:

 Heb je vragen over de meldcode en wil je professionaliseren in de stappen? Bekijk hier onze cursus Werken met een meldcode.
 

Meer nieuws

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.

  • Kinderboekenweek: gi-ga-groen

   Van 5 tot 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar gaat het over gi-ga-groen, en dat houdt in dat alle boeken waarin natuur en/of milieu aandacht krijgen speciale belangstelling krijgen.

  • Wil jij groeien als coördinator Engels?

   Wie neemt het voortouw bij het vak Engels? Wie houdt de gemaakte afspraken rond Engels in de gaten?