Meer werkplezier door minder werkdruk Geplaatst op 12 maart 2018

Onderwijsadviseur Alex de Bruijn schreef op wij-leren een artikel over een reflectie- en ontwikkelingsinstrument die ontwikkelt is voor leerkrachten met werkdruk. ‘Het percentage burn-outklachten ligt het hoogst in het onderwijs. Daarom is er actie nodig.'

Het artikel is geschreven in samenwerking met Leon van Dalen, onderwijsadviseur, en Neely Anne de Ronde, lector Passend Meesterschap.

'Leraar zijn is een intensief beroep. Er is veel te doen. De werkdruk lijkt steeds meer te overheersen in het onderwijs. Binnen de leerkring Ontwikkelingsgericht onderwijs is een reflectie- en ontwikkelingsinstrument ontwikkeld voor leraren en scholen. Het instrument helpt je om na te kunnen gaan wat je motiveert, stimuleert, waar je kwaliteiten liggen en wat je vaardigheden zijn. Het instrument helpt je ook om in kaart te brengen wat je in je werk belemmert en waar je je verder in wilt bekwamen.’

Alex de Bruijn geeft jou als leerkracht, aan de hand van het reflectie- en ontwikkelingsinstrument, inzicht in een manier waarop jij jouw werkdruk kunt verlagen en hierdoor je werkplezier kunt beïnvloeden.

>> Lees verder op wij-leren.nl

Meer nieuws