Meedenken over Wonderlijk gemaakt wordt gewaardeerd! 18 juni 2020

Honderden leerkrachten hebben hun mening gegeven over de methode Wonderlijk gemaakt. Dank voor de betrokkenheid! Denk je ook mee in de herziening?

Wonderlijk gemaakt online?

In een groot evaluatieonderzoek naar het gebruik van Wonderlijk gemaakt op de basisschool hebben 425 leerkrachten meegewerkt en aan een klein vervolgonderzoek opnieuw 323 uit alle groepen.
Veel gebruikers gaven in het eerste onderzoek aan behoefte te hebben aan meer of andere digitale middelen bij Wonderlijk gemaakt. Hoe online materialen kunnen helpen bij seksuele vorming was daarom onderwerp van het vervolgonderzoek.

Complete lessen en keuzes

De meeste leerkrachten geven aan dat zij de voorkeur hebben voor complete lessen en gevarieerde powerpoints, die zij gemakkelijk aan kunnen passen. Een handleiding op papier wordt gewaardeerd, maar er is ook behoefte aan een digitale leeromgeving met bouwstenen. Mogelijk kunnen werkbladen helpen bij de verwerking voor de leerlingen en als middel om ouders te betrekken bij het thema seksuele vorming.

Wil je meelezen met de herziening?

We gaan aan de slag met de herziening van Wonderlijk gemaakt! Natuurlijk nemen we de conclusies en de vele suggesties mee. Wil je met je school ook meedenken over de inhoud en vorm van de lessen? We zoeken enkele leerkrachten (scholen) vanuit onze brede achterban, die willen meelezen met de aangepaste en nieuwe lessen, die eerlijke feedback kunnen geven op de vorm, de afbeeldingen en filmpjes in de nieuwe methode. Reken op een taak van ongeveer 25 uur in de periode september tot en met december 2020.

Heb je interesse? Neem contact op met Elly van der Gouwe, of stuur een bericht via het contactformulier op de website www.wonderlijkgemaakt.nl. Vermeld je motivatie, de school en je functie. Neem je kans om mee te denken in Wonderlijk gemaakt voor de toekomst.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.