Mediawijsheid in het SBO en (V)SO 30 juni 2022

Hoe maak je een eigen nickname? Wat zegt jouw ja/nee-gevoel bij films met geweld? Hoe reageer je als je bloot ziet langskomen op internet? De methode Stapp voor mediawijsheid in de klas is doorontwikkeld voor speciale doelgroepen. Voor leerlingen in het SBO en (V)SO wachten mooie lessen met een praktische toespitsing.

Actuele thema's in de online wereld

Zevenentwintig lessen mediawijsheid voor het speciaal basisonderwijs en vijfentwintig lessen over verschillende mediathema’s voor het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn in een project van twee fasen ontwikkeld. De lessen gaan over aspecten van cyberpesten, games, films, intieme media en de online wereld. Ze behandelen alle actuele thema’s die de leerlingen van de doelgroep dagelijks tegen kunnen komen in de online wereld. In de lessen is gezocht naar een passend niveau met duidelijke regels en leuke doe-opdrachten.

Kinderen weerbaar maken

“Ik vind dat de lessen mediawijsheid van Stapp (V)SO heel goed aansluiten bij het niveau van de leerlingen in mijn groep”, vertelt Lenneke Stufken, leerkracht op het VSO bij Rehoboth Onderwijs en Zorg in Barneveld. “De kinderen leren door de lessen op een andere manier naar de digitale wereld te kijken, doordat de Bijbel en Bijbelse waarden de leidraad zijn van elke les. Met behulp van deze lessen probeer ik de kinderen weerbaar te maken voor de digitale wereld waarin ze straks terecht zullen komen.”

Klankbordgroep (V)SO

Lenneke Stufken maakte deel uit van de klankbordgroep van leerkrachten uit het (V)SO. De leerkrachten dachten mee over belangrijke mediathema’s en passende didactiek. Ze gaven feedback op de lesontwerpen en probeerden de lessen uit. Ook bij de ontwikkeling van Stapp SBO zijn de lessen  met een dergelijke klankbordgroep uitgedacht en uitgeprobeerd. Het is waardevol dat de lessen letterlijk vanuit de praktijk en in samenwerking met de leerkrachten zijn ontstaan.

Meer informatie over Stapp 

Nieuwsgierig geworden naar de lessen Stapp SBO? Neem een kijkje op Stapp-methode.nl en vraag een proefles aan via de website. De lessen Stapp (V)SO krijgen nog een opmaakronde en zijn per september beschikbaar voor de scholen.

Wil je meer weten over Stapp SBO en (V)SO? Neem dan contact op met Henrieke Hoogendijk. Wil je meer weten over Stapp PO of Stapp VO? Neem dan contact op met Wim van den Bosch.

Mediawijsheid? Natuurlijk breng je dat in de klas!

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 29 tot en met 32. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende.

  • Chris Klaasse: "Je wordt je meer bewust van je positie en opdracht als christen"

   Onze tijd vraagt meer dan ooit om weerbaarheid. Professionals binnen reformatorische organisaties hebben dagelijks te maken met ethische vraagstukken. Daarom hebben Driestar onderwijsadvies en de Erdee Media Groep de leerlijn Persoonlijke en maatschappelijke vorming opgezet. Chris Klaasse, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, volgde deze leerlijn: “De bijeenkomst over wereldgelijkvormigheid vond ik bijzonder mooi.”

  • Meld je aan voor de Schoolleidersdag 2022

   De eerste vrijdag van oktober wordt ieder jaar de Schoolleidersdag georganiseerd. Hét moment om schoolleiders van andere christelijk-reformatorische scholen ontspannen te ontmoeten en samen te bezinnen op actuele thema’s. Je kunt je nu aanmelden!

  • Inschrijving masterclass Waardengericht werken op school geopend

   Waarden vormen op veel scholen de basis waarop leraren en schoolleiders keuzes maken. De zoektocht naar een goede verbinding tussen gekozen waarden en de dagelijkse praktijk is echter een complex proces. Wanneer is iets goed of passend en voor wie? Daarover gaat de masterclass 'Waardengericht werken op school' op 12 oktober. Je kunt je nu inschrijven!

  • Promotieonderzoek Winnie Verbeek: betekenisveranderingen van christelijk-religieus erfgoed

   Docent Beeldend vormen Winnie Verbeek van Driestar hogeschool promoveert vandaag op een onderzoek naar de presentatiegeschiedenis van Museum Catharijneconvent. Haar proefschrift heeft de titel ‘Van geloof naar erfgoed. Betekenisveranderingen van christelijk-religieuze objecten in een museale omgeving.’ De promotie vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam.