Mediawijsheid in het SBO en (V)SO 30 juni 2022

Hoe maak je een eigen nickname? Wat zegt jouw ja/nee-gevoel bij films met geweld? Hoe reageer je als je bloot ziet langskomen op internet? De methode Stapp voor mediawijsheid in de klas is doorontwikkeld voor speciale doelgroepen. Voor leerlingen in het SBO en (V)SO wachten mooie lessen met een praktische toespitsing.

Actuele thema's in de online wereld

Zevenentwintig lessen mediawijsheid voor het speciaal basisonderwijs en vijfentwintig lessen over verschillende mediathema’s voor het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn in een project van twee fasen ontwikkeld. De lessen gaan over aspecten van cyberpesten, games, films, intieme media en de online wereld. Ze behandelen alle actuele thema’s die de leerlingen van de doelgroep dagelijks tegen kunnen komen in de online wereld. In de lessen is gezocht naar een passend niveau met duidelijke regels en leuke doe-opdrachten.

Kinderen weerbaar maken

“Ik vind dat de lessen mediawijsheid van Stapp (V)SO heel goed aansluiten bij het niveau van de leerlingen in mijn groep”, vertelt Lenneke Stufken, leerkracht op het VSO bij Rehoboth Onderwijs en Zorg in Barneveld. “De kinderen leren door de lessen op een andere manier naar de digitale wereld te kijken, doordat de Bijbel en Bijbelse waarden de leidraad zijn van elke les. Met behulp van deze lessen probeer ik de kinderen weerbaar te maken voor de digitale wereld waarin ze straks terecht zullen komen.”

Klankbordgroep (V)SO

Lenneke Stufken maakte deel uit van de klankbordgroep van leerkrachten uit het (V)SO. De leerkrachten dachten mee over belangrijke mediathema’s en passende didactiek. Ze gaven feedback op de lesontwerpen en probeerden de lessen uit. Ook bij de ontwikkeling van Stapp SBO zijn de lessen  met een dergelijke klankbordgroep uitgedacht en uitgeprobeerd. Het is waardevol dat de lessen letterlijk vanuit de praktijk en in samenwerking met de leerkrachten zijn ontstaan.

Meer informatie over Stapp 

Nieuwsgierig geworden naar de lessen Stapp SBO? Neem een kijkje op Stapp-methode.nl en vraag een proefles aan via de website. De lessen Stapp (V)SO krijgen nog een opmaakronde en zijn per september beschikbaar voor de scholen.

Wil je meer weten over Stapp SBO en (V)SO? Neem dan contact op met Henrieke Hoogendijk. Wil je meer weten over Stapp PO of Stapp VO? Neem dan contact op met Wim van den Bosch.

Mediawijsheid? Natuurlijk breng je dat in de klas!

Meer nieuws

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

  • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

   We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

  • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

   Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

  • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

   Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.